Teplá židle zachránila během zimy stovky lidí před mrazem

20. 4. 2023

Teplá židle zachránila během zimy stovky lidí před mrazem

Na konci března byla v Praze plánovaně ukončena tzv. zimní opatření, která mají za cíl pomoci lidem bez domova přečkat zimní období v přijatelných podmínkách, bez nebezpečí újmy na zdraví nebo životech. 

Již tradičně se těchto opatření účastnila také Arcidiecézní charita Praha. Azylový dům sv. Terezie zaznamenal v zimě zvýšený zájem o služby. Nízkoprahové denní centrum tradičně rozšířilo otevírací hodiny, aby se zde lidé bez přístřeší mohli během dne zahřát u polévky, horkého čaje nebo kávy. Od začátku prosince do konce března v něm  pracovníci Charity zaevidovali přes 13.200 návštěv.

Zimní ubytovna s 50 lůžky

Arcidiecézní charita Praha opět ve spolupráci s Armádou spásy zajišťovala provoz zimní ubytovny v Nuslích, která poskytovala po celé období možnost celodenního ubytování pro zvlášť zranitelné osoby z řad lidí bez domova (staří, invalidní a nemocní). Kapacita ubytovny byla 50 lůžek a takřka po celou dobu provozu byla bezezbytku naplněna.

Život zachraňující „teplá židle“

V chladných dnech, kdy v noci teplota klesala pod nulu, nabízelo Nízkoprahové denní centrum službu „teplá židle“. Jsou-li všechny azylové domy, noclehárny a ubytovny pro lidi bez domova naplněny, je „teplá židle“ jediná možnost, jak strávit noc v teplé místnosti – na židli nebo na zemi na karimatce. Arcidiecézní charita Praha poskytla během zimy přes 2 000 noclehů na „teplé židli“.

„Velká poptávka po nouzovém přenocování na židli ukazuje, že kapacita služeb pro lidi bez domova je nedostatečná,“ hodnotí situaci Stanislav Fiala, ředitel Azylového domu sv. Terezie. „Realizovaná zimní opatření se tak stala výzvou pro všechny zúčastněné subjekty včetně Magistrátu hlavního města Prahy, který opatření jako každý rok zastřešoval a financoval. K zamyšlení je směřování koncepce preventivních sociálních služeb pro lidi bez domova v příštích letech.“

Podpořit lidi bez domova můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem bez domova poskytneme hygienické zázemí, čisté oblečení, potravinovou pomoc a azyl.
  • Poskytneme poradenství, které pomůže lidem v krizi.
  • Provozujeme noclehárnu, která zejména v zimě zachraňuje lidské životy.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Pomoc lidem bez domova

20. 3. 2024

Park bez odpadků. Lidé bez domova se aktivně zapojili do úklidu veřejného prostoru

Aktuálně ze sociálních služeb

28. 2. 2024

Pečovatelská služba se zapojila do pomoci lidem bez domova

Pomoc lidem bez domova

10. 1. 2024

Kvůli vytížené kapacitě lůžek pro lidi bez domova umožňujeme přečkat mrazivé noci na „teplé židli“

Pomoc lidem bez domova

21. 12. 2023

Výdej polévky lidem bez domova funguje už pátým rokem