Adventní výzva

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Přispějte na potravinovou pomoc lidem v nouzi

Potřebujete pomoci?

Pokud jste se vinou koronavirové krize ocitli v tíživé situaci, nabízíme pomoc.

Pomáháme těm nejchudším

V Indii, Ugandě a Zambii pomáháme lidem, kteří žijí pod hranicí chudoby.

Adventní výzva
Potřebuji pomoci
Pomoc do zahraničí

Aktuálně

1. prosince Dnes je Světový den boje proti AIDS. V Ugandě pečujeme o dva tisíce HIV pozitivních pacientů. Celý článek

1. prosince Posilujeme pomoc lidem bez domova. Otevíráme krizovou noclehárnu v Praze Malešicích.

30. listopadu Vyslechněte rozhovor se sestrou Radimou Ivančicovou na téma bezdomovectví. Ecclesia podcast

Všechny novinky

Skupina lidí

24 500  lidí,

ke kterým se v pražské arcidiecézi dostane charitní pomoc.

Dar (srdce nad rukou)

70  služeb

provozujeme společně s Charitami v regionech.

Budík

100  let

jsme zde pro vás. Provoz jsme zahájili již v roce 1919.

Globus

162  zemí,

v nichž pomáhá síť Charity.

V jakých zemích pomáháme

Práce Arcidiecézní charity Praha v Ugandě na mě dělá výborný dojem. Je pro mě šokující zejména to, jak malá částka může přinést velký efekt. Představte si, že můžete zaplatit týdenní provoz lůžka v nemocnici. A je ohromné, když vidíte, že se tam dá i pořídit sanitka. A hlavně, že to Charita udělá. To je skvělé. Těší mě být toho aspoň trochu a na chvíli součástí.

Jsme profesionalita, poctivost a tradice.

Jsme křesťanská organizace pomáhající lidem v nouzi – seniorům, rodinám v tísni, lidem s postižením a těm, kdo jsou na okraji společnosti. Nejchudším lidem v rozvojových zemích zpřístupňujeme vzdělání, zdravotní péči a pracovní příležitosti.

Hodnoty, které zastáváme

Stužka

Důstojnost

Ruce

Solidarita

Skupina lidí

Subsidiarita

Formulář

Poctivost