Adopce na dálku pomáhá odstraňovat dětskou práci

Adopce na dálku pomáhá odstraňovat dětskou práci

Berna Nalunkuuma je sedmiletá ugandská dívka. Žije s rodiči a dvěma staršími sourozenci v malém domku na vesnici. Matka i otec jsou rolníci. Živí se z toho, co vypěstují, a z peněz, které vydělají námezdní prací. V současné době se jim daří. Úroda byla dobrá a práce na poli dost. Rodiče ušetřili na školné a Berna mohla nastoupit do 1. třídy základní školy.

Nikdo ale neví, na jak dlouho. Stačí výpadek v příjmech a škola půjde stranou. Na místo do školní lavice zamíří Berna na pole, aby měla rodina na živobytí. V rozvojových zemích to zdaleka není výjimečná situace. Týká se desítek milionů dětí.

Pracujících dětí celosvětově přibývá

Podle zprávy Mezinárodní organizace práce počet pracujících dětí celosvětově vzrostl na 160 milionů, což představuje nárůst o 8,4 milionu za poslední čtyři roky! Zvrátil se tak předchozí klesající trend mezi lety 2000 a 2016, kdy došlo k poklesu dětské pracovní síly o 94 milionů.

Přibližně 70 % dětí pracuje v zemědělství, 20 % ve službách a 10 % v průmyslu. Zhruba třetina pracujících dětí kvůli výdělku musí ukončit školní docházku. K největšímu nárůstu počtu dětských pracovníků došlo v regionu subsaharské Afriky. Zdejší růst populace, opakující se krize, extrémní chudoba a nedostatečná opatření sociální ochrany vedla k tomu, aby za poslední čtyři roky muselo začít pracovat dalších 16,6 milionů dětí.

OSN vyhlásila 12. červen Světovým dnem proti dětské práci. Již dříve se zavázala, že ji vymýtí do roku 2025 (jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje). Bohužel informace o počtu dětí, jimž každodenní těžká práce znemožňuje školní docházku, jsou stále alarmující.

Aby nemusely ze školních lavic na pole či do továrny

Velkou obavu z blízké budoucnosti vyvolává pandemie covid-19 a její dopad na ekonomiku rozvojových zemí. Mezinárodní organizace práce varuje, že kvůli ekonomickým potížím rodin zřejmě do konce roku 2022 bude muset začít pracovat dalších 9 milionů dětí.

Zhruba polovina z celkového počtu pracujících dětí je mezi 5 a 11 lety, asi 80 milionů dětí si vydělává rizikovou prací, která ohrožuje jejich zdraví, bezpečnost či mravní výchovu. Pojďme společně prolomit začarovaný kruh chudoby: Pokud dítě musí už v raném věku pracovat a nemá možnost chodit do školy, má mnohem menší šanci v dospělosti vydělávat kvalifikovanou prací.

Bernu Nalunkuumu z Ugandy a další stovky dětí jsme zapojili do programu Adopce na dálku®. Dáme jim a jejich rodičům jistotu, že se postaráme o úhradu nákladů spojených se vzděláním. Potřebujeme vaši pomoc – zapojte se do Adopce na dálku®.

Pomáhat v zahraničí můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Vybavíme vesnické školy pomůckami.
  • Zaplatíme léčbu nejchudším lidem, kteří na ošetření nemají.
  • Uspořádáme krejčovský kurz pro ženy z chudých rodin.
  • Zaplatíme školné nadaným sociálně potřebným dětem.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Česká nemocnice v Ugandě

1. 12. 2023

Příběh z České nemocnice v Ugandě: Včasná léčba zachránila dítěti život

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let

Aktuálně z Indie

10. 11. 2023

Paní Ranjitha z Indie získala nejen stabilní příjem, ale i novou sílu do života

Aktuálně z Indie

8. 11. 2023

Příběh z Indie: Vnučka a babička obrátily kormidlo svého života s pomocí Charity