Arcidiecézní charita Praha zahajuje program Adopce Ukrajina v Česku. Je potřeba pomáhat s rozvahou

11. 3. 2022

Arcidiecézní charita Praha zahajuje program Adopce Ukrajina v Česku. Je potřeba pomáhat s rozvahou

Na pomoc válečným uprchlíkům zahajuje Arcidiecézní charita Praha nový projekt – Adopce Ukrajina. Pražská Charita vybere na základě sociálního šetření konkrétní potřebné ukrajinské rodiny, které uprchly před válečným konfliktem, a bude je s pomocí individuálních dárců podporovat. Bude je sociálně doprovázet až do chvíle jejich návratu do bezpečné Ukrajiny nebo úplné integrace do naší společnosti.

„V dnešní době překotné a občas nekoordinované pomoci budeme dárcům garantovat, že podporují rodiny, které patří mezi ty nejzranitelnější,“ vysvětluje Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. Patří mezi ně senioři a ženy s dětmi, kteří v Česku nemají žádné příbuzné a kteří na Ukrajině nepatřili k movitějším příjmovým skupinám.

„Hlavním mottem našeho nového programu je ‚pomoc s rozvahou´. V tuto chvíli je potřeba zaměřit se nejen na materiální podporu, ale především na profesionální sociální pomoc, se kterou má Charita dlouholeté zkušenosti,“ doplňuje Jaroslav Němec.

Rodiny zapojené do programu Adopce Ukrajina budou v pravidelném kontaktu se sociálními pracovníky Charity i dobrovolníky z řad Ukrajinců žijících v Česku. Bude jim poskytnuta potřebná pomoc podle individuálních potřeb dané rodiny a s využitím metod profesionální sociální práce. Charita předpokládá, že do programu zapojí postupně několik stovek rodin.

Princip a název nové aktivity vychází z úspěšného adresného programu Adopce na dálku®, v němž Arcidiecézní charita Praha pomohla již více než 35 tisícům dětí z chudých zemí ke vzdělání. Stejně jako v programu Adopce na dálku®, i v programu Adopce Ukrajina si dárce bude moci „adoptovat“ potřebnou ukrajinskou rodinu a přispívat pravidelně na pomoc.

Kvůli ochraně soukromí nebudou znát dárci totožnost rodiny, ale Arcidiecézní charita Praha plánuje pořádat pravidelně setkání, kterého se mohou jak dárcovské, tak ukrajinské rodiny zúčastnit.

Jak se mohou dárci zapojit

Jaroslav Němec vysvětluje, že výše daru je libovolná: „Jde o dlouhodobý projekt, v kterém bude potřeba ukrajinské rodiny sociálně doprovázet po dobu měsíců, možná i let. Prosíme dárce, kteří by se rádi zapojili, aby si vybrali výši daru, který mohou pravidelně prostřednictvím měsíčního trvalého bankovního příkazu zasílat. Věříme, že tuto formu pomoci ocení dárci, kteří si uvědomují důležitost odborné sociální pomoci.

Číslo sbírkového konta je 749986/5500, variabilní symbol 4343. Dárci, kteří chtějí být informováni o postupu projektu a o plánovaných setkáních, mohou zaslat svoje kontaktní údaje (e-mail, telefon) na adresu adopceukrajina@praha.charita.cz.

Leták ke stažení

Číslo sbírkového konta pro podporu Adopce Ukrajina je
749986/5500, variabilní symbol 4343.

Zapojte se do programu Adopce Ukrajina

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Vytipujeme sociálně potřebné rodiny, které dlouhodobě podpoříme
  • Poskytneme dlouhodobé sociální doprovázení, materiální pomoc i podporu v integraci

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Vaši pravidelnou podporu proměníme v pomoc lidem, kteří naši pomoc potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Ukrajina Naše pomoc uprchlíkům

1. 3. 2024

Více než jen střecha nad hlavou. Ubytovny pro uprchlíky již dva roky aktivně napomáhají integraci

Naše pomoc uprchlíkům

26. 2. 2024

Setkání v Budapešti: Evropské Charity koordinují pomoc Ukrajině

Novinky z ostatních Charit

24. 2. 2024

Dva roky je Charita Česká republika s Ukrajinou – naše pomoc neustává

Naše pomoc uprchlíkům

21. 2. 2024

Dva roky solidarity. Charita pokračuje v pomoci ukrajinským uprchlíkům