Bezdomovectví je pro mě minulostí

10. 10. 2016

Bezdomovectví je pro mě minulostí

„Můj druh byl alkoholik, vždy propil svou výplatu a potom bral peníze i mě. Začala jsem dlužit na nájmu, půjčovat si a nakonec jsem se ocitla úplně na dně. Čtyři roky jsem žila na ulici jako bezdomovec,“ říká Zuzana Čechová. Tato etapa jejího života je naštěstí už jen minulostí.

Zuzana Čechová je stálým zaměstnancem Azylového domu sv. Terezie a důležitým článkem našeho týmu. Zajišťuje čistotu a pořádek celého domu už od roku 2012. Její charizma, pečlivost, úsměv a humor těší nás, zaměstnance Azylového domu. Ačkoliv malá postavou, je velkou bojovnicí v životě. „Můj druh byl alkoholik, vždy propil svou výplatu a potom bral peníze i mě. Začala jsem dlužit na nájmu, půjčovat si a nakonec jsem zůstala na ulici. Čtyři roky jsem žila na ulici jako bezdomovec. Začala jsem pomáhat v Azylovém domě sv. Terezie a nyní již tu pracuji na plný úvazek. Těším se na to, až už nebudu mít dluhy. Oddlužení mi pomohla vyřídit Poradna pro lidi v tísni. Můj život se obrátil a nyní vím, že bezdomovectví je pro mě minulostí,“ říká Zuzana Čechová.

V našem Azylovém domě poskytujeme komplex sociálních služeb pro lidi bez přístřeší. Snažíme se o individuální pomoc klientům prostřednictvím terénní služby, nízkoprahového denního centra, noclehárny, azylového domu a Poradny pro lidi v tísni. Klienty doprovázíme v řešení jeho základních potřeb, orientace v obtížné situaci, bydlení, práce až po odborné sociální a právní problémy.

Jana Radima Ivančicová

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

9. 4. 2020

Zachraňujeme potravinovou pomocí ty, kdo jsou bez příjmů a hrozí jim hlad

Pomoc lidem bez domova

27. 3. 2020

Stanové městečko omezí pohyb lidí bez domova po ulicích

Pomoc lidem bez domova

20. 3. 2020

Lidem bez domova jsme rozdali 600 roušek. Sociální služby pokračují

Pomoc lidem bez domova

17. 2. 2020

Zkušenosti Arcidiecézní charity pomáhají magistrátu zabydlet nově uvolněné sociální byty