Čeští dárci mohou nově podpořit studium bohoslovců v Bělorusku

31. 5. 2021 Adopce na dálku®

Čeští dárci mohou nově podpořit studium bohoslovců v Bělorusku

Arcidiecézní charita Praha rozšířila program Adopce na dálku® do běloruského teologického semináře. Čeští dárci mohou nově podpořit běloruské bohoslovce v jejich studiu.

Jediný katolický teologický seminář v Bělorusku se nachází ve městě Grodno. Škola nedostává žádné finanční prostředky od státu. Je podporována finančními a věcnými dary farníků a místních i zahraničních dárců. Formování studentů je duchovním procesem, přesto je třeba jej materiálně zajistit,“ říká rektor semináře otec Vitalij. „Je nemožné zajistit chod semináře pouze z nedělních sbírek věřících.

Na studium proto škole přispívají i rodiny seminaristů. Pro řadu z nich je obtížné tyto finance vynaložit, protože vedle toho musí studentovi zajistit kapesné na studijní materiály, cestovné, ošacení atd. Běloruským rodinám, které podporují svého syna ve studiu teologie, nově pomohou čeští dárci.

Jedním ze studentů je 26letý Maksim Vouchok. O kněžství začal uvažovat během svého ministrování: „Příkladem mi byl náš farář, právě u něj jsem jako chlapec hledal podporu a požehnání. Viděl jsem, jak přibližuje lidem Boha a také jsem pocítil chuť a potřebu vstoupit na cestu ke kněžskému poslání.“

Maksimova matka pracuje jako vychovatelka ve školce, otec je vyučený svářeč, ale v současné době nemá práci. Rodiče syna v jeho rozhodnutí podporují, ale jejich měsíční příjem je velmi malý na to, aby chlapci zajistili peníze na všechny potřebné výdaje. Doufají, že jim s tím pomůže některá z českých rodin.

Roční částka na podporu běloruského seminaristy vyjde na 9.000 korun. Částku lze rozložit do měsíčních plateb ve výši 750 korun.

Do programu Adopce na dálku® je zapojeno 26 seminaristů ze všech šesti ročníků. Během studia prochází formací, při níž je kladen důraz na přípravu lidskou, duchovní a pastorační. V nultém ročníku si noví adepti na kněžství zvykají na denní řád, pravidelnou modlitbu, silentium, poslušnost představenému i život ve společenství. V průběhu šestiletého studia pak absolvují filozofickýé a teologické vzdělání. Po vysvěcení odcházejí sloužit do farností v Bělorusku, Rusku, Kazachstánu nebo Ukrajiny.

Konkrétní profily seminaristů najdete na stránkách www.adopcenadalku.cz, kde se také můžete k podpoře přihlásit. „Adoptivní rodina“ bude od svého bohoslovce dostávat pravidelně dopisy o průběhu jeho studia. Korespondence bude probíhat v ruštině. Arcidiecézní charita Praha zajistí dárcům překlad dopisů.

„Budeme velice rádi, pokud pocítíte potřebu pomoci některému z těchto mladých mužů – Vaše adresná podpora bude dílčím stavebním kamenem na jejich cestě za vytouženým povoláním,“ vyzývá Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.

Arcidiecézní charita Praha zajišťuje vzdělání sociálně potřebným dětem v zahraničí již od roku 1993. Speciální skupinu studentů tvoří budoucí kněží a řádové sestry. Podporu českých dárců získalo již více než 500 adeptů na duchovní povolání z Indie a Ugandy. Nově mohou čeští dárci dopomoci k zasvěcenému životu i chlapcům v Bělorusku.

Pomáhejte v Bělorusku

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Ve spolupráci s místními partnery poskytujeme pomoc uprchlíkům na bělorusko-polské hranici a na dalších místech Běloruska.
  • Dlouhodobě podporujeme sociálně slabé rodiny s dětmi a seniory v domovech v Kryčevě a Krasnopole.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Běloruska

1. 12. 2022

Nejsou zvyklí na návštěvy a dárky. Seniorům tekly slzy dojetí, když dostali pomoc z Česka

bělorusko Aktuálně z Běloruska

3. 9. 2022

Návštěva Běloruska: Pomoc chudým rodinám bude pokračovat

Aktuálně z Běloruska

24. 5. 2022

Adopce na dálku podporuje nevidomou běloruskou klavíristku

Bělorusko Aktuálně z Běloruska

11. 2. 2022

Pomohli jsme 245 osamělým seniorům z běloruského Grodna