Charita se spolu s klienty chystá na Vánoce

18. 12. 2023

Charita se spolu s klienty chystá na Vánoce

V našich sociálních službách prožíváme spolu s klienty adventní čas. Do příprav na vánoční svátky se aktivně zapojují děti a jejich rodiče v azylových domech i senioři či lidi s postižením v našich domovech. Pečeme společně cukroví, vyrábíme adventní věnce a vánoční dekorace a připomínáme si význam Adventu, který je obdobím rozjímání, ztišení a příprav na setkání s Kristem. Společná setkání i tvoření přinášejí příjemnou atmosféru plnou radosti, sounáležitosti a sdílení mezi lidmi, kteří se mohou ocitat v náročné životní situaci.

Vánoce mohou být náročným obdobím pro ty, kteří se cítí osaměle i pro ty, kteří nemají vlastní domov. Lidé bez domova se navíc během zimních měsíců mohou dostat do ohrožení života a zdraví. Charita posiluje služby na pomoc lidem bez přístřeší. Během Adventu slouží mši svatou za přežití zimy a na Vánoce chystá pro klienty azylového domu a nocleháren štědrovečerní setkání se slavnostním pokrmem.

Někteří krajané slaví první české Vánoce

Přípravy na Vánoce prožívají i krajané, jimž Charita pomáhá při integraci do naší společnosti. Lidé žijící v zahraničí, kteří jsou potomky českých předků, dostali díky vládnímu programu možnost přesídlit do České republiky. Po příjezdu mohou na přechodnou dobu pobývat v hotelovém zařízení a za asistence Arcidiecézní charity Praha se připravovat na nový život v Česku (výuka jazyka, vyřízení dokladů, získání trvalého bydliště, zaměstnání atd.).

„Většina krajanských rodin dodržovala české vánoční zvyky, jsou ale mezi nimi i ti, pro které jsou naše zvyky nové,“ říká sociální pracovnice Jana Zassiedko ze Střediska Migrace. „Děti třeba neznaly naše vánoční cukroví a už vůbec ne tradici ‚cukroví připravím, ale nesním hned a nechám až na Vánoce‘,“ usmívá se Jana Zassiedko.

Vánoční přípravy vyvrcholí během besídky, kdy se krajané sejdou, ochotníci zahrají betlémský příběh o narození Ježíše, společně zazpívají koledy a pochutnají si na cukroví.

Krajané vyráběli adventní věnce.

K jejich dekoraci pozlatili přírodniny.

Malí i velcí se zapojili do nacvičení hry o vánočním příběhu.

Děti nejvíc bavilo pečení vánočního cukroví.

České cukroví letos ochutnaly poprvé.

Příští Vánoce už oslaví ve svém novém trvalém bydlišti.

Všem klientům Charity přejeme nejen krásné a požehnané Vánoce, ale i sílu a odvahu čelit výzvám, které mohou potkávat. Ať každý okamžik vánočního času naplní vaše srdce nadějí, která nepomíjí.

Související články

Naše pomoc uprchlíkům

22. 2. 2024

Setkání v Budapešti: Evropské Charity koordinují pomoc Ukrajině

Aktuálně ze sociálních služeb

21. 2. 2024

Pečovatelská služba se zapojila do pomoci lidem bez domova

Naše pomoc uprchlíkům

20. 2. 2024

Dva roky solidarity. Charita pokračuje v pomoci ukrajinským uprchlíkům

Aktuálně ze sociálních služeb

19. 2. 2024

Pražská a splitská Charita sdílely zkušenosti pro pomoc lidem v nouzi