Sociální asitence přesídleným krajanům

Od roku 2015 poskytujeme sociální a asistenční služby krajanům a jejich rodinným příslušníkům, přesídleným do České republiky v rámci programu Ministerstva vnitra.

O možnosti repatriace českých krajanů rozhodla vláda ČR v usnesení ze dne 8. prosince 2014 č. 1014, kterým schválila zásady politiky ve vztahu k přesídlování českých krajanů ze zahraničí.

Krajanům pomáháme s přesídlením a integrací v naší zemi. Naše pomoc zahrnuje:

 • asistenci při transferu osob a majetku,
 • asistenci při přechodném ubytování po příjezdu do ČR,
 • asistenci při zajištění trvalého bydlení,
 • asistenci při zajištění zaměstnání,
 • asistenci při podávání žádosti dle školského zákona nebo zákona o vysokých školách o uznávání zahraničního vzdělání v ČR,
 • zajištění předškolního vzdělávání a povinné školní docházky dětem,
 • zajištění lékařské péče,
 • finanční výpomoc,
 • zajištění jazykového a integračního kurzu,
 • pomoc při integraci,
 • tlumočení a překlady,
 • poskytnutí materiálního zabezpečení k zajištění sociálních potřeb,
 • pořádáme řadu aktivit a akcí k posílení integrace (oslavy svátků, výlety za poznáním historie České republiky i její přírody).

Pomoc při integraci krajanům přesídleným do ČR poskytujeme v době jejich dočasného pobytu v zařízení Ministerstva vnitra i po jejich přestěhování do místa trvalého bydliště v celkové délce max. 12 měsíců od příjezdu do ČR.

Od roku 2015, kdy přicestovali první krajané, jsme poskytli asistenci více než 2 250 osobám. Řada z nich se zapojila do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří v České republice hledali azyl po vypuknutí rusko-ukrajinské války.

Novinky

Přesídlení krajanů

29. 1. 2024

Do Česka přesídlili krajané z Ukrajiny, Ruska, Venezuely i Moldavska. Charita jim pomáhala s integrací

Aktuálně ze sociálních služeb

18. 12. 2023

Charita se spolu s klienty chystá na Vánoce

Přesídlení krajanů

22. 8. 2023

Perla uprostřed válečného chaosu. Příběh ukrajinské rodiny s českými kořeny nás chytl za srdce

Přesídlení krajanů

19. 6. 2023

Zdravotní sestřička Hanna z Ukrajiny má české kořeny. Díky tomu bylo přestěhování do Česka snazší

Podpořte cizince žijící v ČR, kteří jsou v nouzi

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

 • Poskytneme lidem v nouzi konzultaci s právníkem.
 • Zaplatíme tlumočníka, který umožní jednání na úřadech či při soudu.
 • Zajistíme cizincům překlad a nostrifikaci diplomů.
 • Poskytneme materiální pomoc cizincům v nouzi.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)