Do Česka přesídlili krajané z Ukrajiny, Ruska, Venezuely i Moldavska. Charita jim pomáhala s integrací

29. 1. 2024

Do Česka přesídlili krajané z Ukrajiny, Ruska, Venezuely i Moldavska. Charita jim pomáhala s integrací

I v roce 2023 jsme pokračovali v pomoci krajanům žijícím v zahraničí, kteří přesídlili do naší země. Přestěhování a podporu v integraci jim umožnil vládní program schválený v roce 2015. Arcidiecézní charita Praha je od začátku programu partnerem zajišťujícím krajanům sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka, integrační kurz, tlumočení a další pomoc vedoucí k jejich hladkému začlenění do české společnosti.

Tradičně nejvíce krajanů pochází z Ukrajiny „Také tento rok ovlivnila program přesídlení rusko-ukrajinská válka. Zatímco vznik válečného konfliktu uspíšil rozhodnutí krajanů přestěhovat se do Česka, v průběhu roku 2023 naopak počet příchozích poklesl,“ vysvětluje Světlana Porsche z charitního Střediska Migrace. „Muži nemohou legálně zemi opustit a přesídlení bez reálné vyhlídky na sjednocení rodiny není lákavé.“

Pro přesídlení se rozhodlo více krajanů z jiných zemí: z Ruska, z Venezuely, poprvé z Moldavska a o přesídlení jednali i lidé z Kyrgyzstánu.

Během roku přicestovalo 47 krajanů včetně 12 dětí. V produktivním věku bylo 30 osob, 5 osob bylo starších 60 let. „Klientům asistujeme v místě jejich prvního pobytu, tj. v zařízení Ministerstva vnitra, a také v jejich novém trvalém bydlišti,“ říká Světlana Porsche. „Krajané přesídlení v roce 2023 směřovali nejčastěji do Prahy, ale také do Chomutova, Jirkova, Karlových Varů či Teplic.“

„V tomto roce jsme pokračovali také ve spolupráci s více než 200 klienty přesídlenými v roce 2022,“ doplňuje Světlana Porsche. Pracovníci Střediska Migrace věnovali krajanům přes 5 000 hodin sociální, koordinační a administrativní práce. Specifikem uplynulého roku byla individuální výuka dětí. „Rodiče malých dětí, které nenavštěvovaly školku, měli zájem, abychom se jejich dětem věnovali. Díky celkovému menšímu počtu klientů na to byl prostor,“ uzavírá Světlana Porsche.

Pomozte uprchlíkům na území pražské arcidiecéze

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Poskytujeme podporu Ukrajincům, které válečný konflikt nutí opustit zemi
  • Poskytujeme cizincům na území Česka, kteří se ocitají v nouzi, materiální pomoc, právní a sociální doprovázení

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

18. 12. 2023

Charita se spolu s klienty chystá na Vánoce

Přesídlení krajanů

22. 8. 2023

Perla uprostřed válečného chaosu. Příběh ukrajinské rodiny s českými kořeny nás chytl za srdce

Přesídlení krajanů

19. 6. 2023

Zdravotní sestřička Hanna z Ukrajiny má české kořeny. Díky tomu bylo přestěhování do Česka snazší

Přesídlení krajanů

17. 2. 2023

V Česku našla domov a bezpečí. Příběh přesídlené krajanky Olhy