Zázemí v teple i duchovní pomoc: Charita během zimy posílila pomoc lidem bez domova

11. 12. 2023 Příběhy pomoci

Zázemí v teple i duchovní pomoc: Charita během zimy posílila pomoc lidem bez domova

Arcidiecézní charita Praha během zimy výrazně posílila pomoc lidem bez domova. Nízkoprahové denní centrum je otevřeno přes celý den od 8 do 20 hodin. Je připraveno přijmout lidi i na noc, aby přečkali mrazy tzv. „na teplé židli“ a aby se tak předešlo zdravotním rizikům při venkovním nocování.

Pokračuje každodenní výdej teplých nápojů a polévky. Letošní novinkou je pilotní program pečovatelské služby pro lidi bez domova, který je určen lidem se sníženou soběstačností, lidem po nemoci, chronicky nemocným a těm, u kterých je velké riziko, že by zimu na ulici nemuseli přežít. Pečovatelky docházejí do dvou vybraných zimních nocleháren pro lidi bez domova a pomáhají jim s hygienou, základní sebeobsluhou či oblékáním. Pokud se služba osvědčí, mohla by pokračovat i po skončení zimy v běžných azylových domech.

Pomoc je součástí komplexních opatření v hlavním městě

Pomoc, kterou Arcidiecézní charita Praha lidem bez přístřeší nabízí, je součástí systému zimních humanitárních opatření v hlavním městě. Síť pomoci koordinuje pražský magistrát prostřednictvím svého Centra sociálních služeb. Důležitou roli hrají vedle poskytovatelů sociálních služeb i policie, záchranná služba či sociální odbory jednotlivých městských částí. Centrální dispečink propojuje všechny participující instituce, eviduje potřeby klientů i kapacity jednotlivých zařízení.

Pro lidi bez domova je v Praze k dispozici více než 600 lůžek v noclehárnách a zařízeních s nepřetržitým provozem. Terénní služby zachytávají osoby v terénu. „Centrální systém pomoci, do kterého jsou zapojeny i naše sociální služby, je připraven poskytnout lidem bez přístřeší potřebné zázemí v mrazivých zimních dnech,“ potvrzuje Stanislav Fiala z Azylového domu sv. Terezie. „Charitní práce má i duchovní rozměr. Vedle ochrany zdraví je pro nás důležité, aby se lidé, kteří se ocitají na okraji společnosti, cítili přijímaní. Chystáme proto štědrovečerní setkání a také mši svatou za přežití zimy. Proběhne v našem Azylovém domě v Pernerově ulici 20 v Praze-Karlíně ve čtvrtek 21. prosince od 13 hodin.“

Podpořit lidi bez domova můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem bez domova poskytneme hygienické zázemí, čisté oblečení, potravinovou pomoc a azyl.
  • Poskytneme poradenství, které pomůže lidem v krizi.
  • Provozujeme noclehárnu, která zejména v zimě zachraňuje lidské životy.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

21. 2. 2024

Pečovatelská služba se zapojila do pomoci lidem bez domova

Pomoc lidem bez domova

10. 1. 2024

Kvůli vytížené kapacitě lůžek pro lidi bez domova umožňujeme přečkat mrazivé noci na „teplé židli“

Pomoc lidem bez domova

21. 12. 2023

Výdej polévky lidem bez domova funguje už pátým rokem

Pomoc lidem bez domova

20. 12. 2023

Nadaný Robert hledal lásku a naději. Našel je v hudbě