Integraci krajanů z Ukrajiny bude v dalších čtyřech letech zajišťovat Arcidiecézní charita Praha

6. 3. 2017

Integraci krajanů z Ukrajiny bude v dalších čtyřech letech zajišťovat Arcidiecézní charita Praha

Ve výběrovém řízení hledalo Ministerstvo vnitra partnera, který bude poskytovat integrační služby krajanům z Ukrajiny, kteří přesídlují do České republiky. Ve veřejné zakázce zvítězila Arcidiecézní charita Praha a tím se znovu stala zajišťovatelem sociálních služeb pro krajany přesídlené dle usnesení vlády 1014/2014 pro období let 2017–2020.

Integraci krajanů z Ukrajiny bude v dalších čtyřech letech zajišťovat Arcidiecézní charita Praha Od března roku 2015 přesídlilo do Česka 550 krajanů u Ukrajiny. Využili nabídku české vlády na přesídlení a podporu při integraci. Asistenci jim od příjezdu až po získání trvalého bydliště a zaměstnání poskytla Arcidiecézní charita Praha.

Česká republika bude v příjmu potomků českých krajanů z Ukrajiny pokračovat i v následujících letech. Ve výběrovém řízení hledalo Ministerstvo vnitra partnera, který bude integrační služby krajanům v následujících čtyřech letech poskytovat. Ve veřejné zakázce zvítězila Arcidiecézní charita Praha a tím se znovu stala zajišťovatelem sociálních služeb pro krajany přesídlené dle usnesení vlády 1014/2014 pro období let 2017 – 2020.

Cílovou skupinou, kterou se projekt zabývá, jsou krajané, tedy etničtí Češi, kteří trvale žijí mimo území České republiky. Tito cizinci doloží osvědčení o českém původu a na základě rozhodnutí MV ČR je jim povolen trvalý pobyt. To se může týkat také jejich rodinných příslušníků.

Účelem projektu je zajištění sociálních a asistenčních služeb souvisejících s repatriací českých krajanů do ČR, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 8. prosince 2014 č. 1014, kterým vláda schválila zásady politiky vlády ve vztahu k přesídlování českých krajanů ze zahraničí.

Arcidiecézní charita Praha poskytuje tyto činnosti:

  • asistenci při transferu osob a majetku,
  • asistenci při přechodném ubytování po příjezdu do ČR,
  • asistenci při zajištění bydlení,
  • asistenci při zajištění zaměstnání,
  • asistenci při podávání žádosti dle školského zákona nebo zákona o vysokých školách o uznávání zahraničního vzdělání v ČR,
  • finanční výpomoc,
  • zajištění jazykového a integračního kurzu,
  • pomoc při integraci,
  • tlumočení a
  • poskytnutí materiálního zabezpečení k zajištění sociálních potřeb.

Pomoc při integraci krajanům přesídleným do ČR poskytuje Arcidiecézní charita Praha v době jejich dočasného pobytu i po jejich přestěhování do místa trvalého bydliště v celkové délce max. 12 měsíců od příjezdu do ČR. Asistence zahrnuje zejména doprovody krajanů při jednání s úřady, úhradu správních poplatků, zajištění lékařské péče, předškolního vzdělávání, povinné školní docházky a středoškolského vzdělání.

Projekt přesídlení v letech 2015–2016

Zadavatelem projektu je Ministerstvo vnitra, realizátorem je středisko Migrace Arcidiecézní charity Praha.

Cílem projektu je asistovat při přesídlení krajanů z Ukrajiny do České republiky.

Statistika: Od března roku 2015 do konce roku 2016 prošlo projektem 519 krajanů, tedy Ukrajinců s českými kořeny. Klienti získávají trvalý pobyt na území České republiky na základě příslušnosti k české krajanské komunitě.

Průběh projektu: Provázíme klienty od jejich příjezdu do České republiky. Naše pomoc zahrnuje právní a sociální poradenství, tlumočení, které vede k úplné integraci do české společnosti. Během tří až čtyř měsíců se daří najít krajanům práci a trvalé bydliště. V tom nám pomáhá velký zájem ze strany českých zaměstnavatelů, se kterými spolupracujeme.

Asistujeme klientům na úřadech, školách, u zaměstnavatelů, pomáháme při nostrifikaci vzdělání.

Krajané jsou ubytování v zařízení Ministerstva vnitra v jižních Čechách, kde se rozhodují, kam se přestěhují a následně začnou svůj samostatný život v České republice. Dětí se během několika dnů po příjezdu zapojují do školní docházky. Po dobu pobytu v zařízení Ministerstva vnitra organizujeme pro krajany bezplatný kurz českého jazyka a integrační kurz k seznámení s životem v ČR.

S krajany jsou pracovníci Charity v kontaktu i po přestěhování do nového bydliště.  Středisko Migrace zřídilo speciální telefonní linku a emailovou adresu pro poradenství krajanům z Ukrajiny.

O koho jde: Jsou to lidé většinou v produktivním věku, kteří sem přijedou se svou rodinou, aby tu žili, pracovali, našli si přátele a začlenili se do společnosti. Klienti pochází z různých regionů Ukrajiny.

Mezi krajany jsou lidé všech sociálních vrstev. Jsou mezi nimi děti, studenti, pracující i důchodci. Nejstarší klientce, s kterou jsme pracovali, bylo přes 90 let, nejmladší byli miminka, která se narodila už v novém domově.

Kam se krajané stěhují: Mnoho rodin se stěhuje do lokalit, kde již ukrajinská komunita pobývá. Konkrétně se jedná o Tachov ale třeba také Jaroměř. Krajané se stěhují do různých obcí ČR jako například Praha, Milovice, Brno, Jirkov, Chomutov, Liberec, Mimoň.

Související články

Přesídlení krajanů

29. 1. 2024

Do Česka přesídlili krajané z Ukrajiny, Ruska, Venezuely i Moldavska. Charita jim pomáhala s integrací

Aktuálně ze sociálních služeb

18. 12. 2023

Charita se spolu s klienty chystá na Vánoce

Přesídlení krajanů

22. 8. 2023

Perla uprostřed válečného chaosu. Příběh ukrajinské rodiny s českými kořeny nás chytl za srdce

Přesídlení krajanů

19. 6. 2023

Zdravotní sestřička Hanna z Ukrajiny má české kořeny. Díky tomu bylo přestěhování do Česka snazší