Integraci krajanů z Ukrajiny bude v dalších čtyřech letech zajišťovat Arcidiecézní charita Praha

6. 3. 2017

Integraci krajanů z Ukrajiny bude v dalších čtyřech letech zajišťovat Arcidiecézní charita Praha

Ve výběrovém řízení hledalo Ministerstvo vnitra partnera, který bude poskytovat integrační služby krajanům z Ukrajiny, kteří přesídlují do České republiky. Ve veřejné zakázce zvítězila Arcidiecézní charita Praha a tím se znovu stala zajišťovatelem sociálních služeb pro krajany přesídlené dle usnesení vlády 1014/2014 pro období let 2017–2020.

Integraci krajanů z Ukrajiny bude v dalších čtyřech letech zajišťovat Arcidiecézní charita Praha Od března roku 2015 přesídlilo do Česka 550 krajanů u Ukrajiny. Využili nabídku české vlády na přesídlení a podporu při integraci. Asistenci jim od příjezdu až po získání trvalého bydliště a zaměstnání poskytla Arcidiecézní charita Praha.

Česká republika bude v příjmu potomků českých krajanů z Ukrajiny pokračovat i v následujících letech. Ve výběrovém řízení hledalo Ministerstvo vnitra partnera, který bude integrační služby krajanům v následujících čtyřech letech poskytovat. Ve veřejné zakázce zvítězila Arcidiecézní charita Praha a tím se znovu stala zajišťovatelem sociálních služeb pro krajany přesídlené dle usnesení vlády 1014/2014 pro období let 2017 – 2020.

Cílovou skupinou, kterou se projekt zabývá, jsou krajané, tedy etničtí Češi, kteří trvale žijí mimo území České republiky. Tito cizinci doloží osvědčení o českém původu a na základě rozhodnutí MV ČR je jim povolen trvalý pobyt. To se může týkat také jejich rodinných příslušníků.

Účelem projektu je zajištění sociálních a asistenčních služeb souvisejících s repatriací českých krajanů do ČR, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 8. prosince 2014 č. 1014, kterým vláda schválila zásady politiky vlády ve vztahu k přesídlování českých krajanů ze zahraničí.

Arcidiecézní charita Praha poskytuje tyto činnosti:

  • asistenci při transferu osob a majetku,
  • asistenci při přechodném ubytování po příjezdu do ČR,
  • asistenci při zajištění bydlení,
  • asistenci při zajištění zaměstnání,
  • asistenci při podávání žádosti dle školského zákona nebo zákona o vysokých školách o uznávání zahraničního vzdělání v ČR,
  • finanční výpomoc,
  • zajištění jazykového a integračního kurzu,
  • pomoc při integraci,
  • tlumočení a
  • poskytnutí materiálního zabezpečení k zajištění sociálních potřeb.

Pomoc při integraci krajanům přesídleným do ČR poskytuje Arcidiecézní charita Praha v době jejich dočasného pobytu i po jejich přestěhování do místa trvalého bydliště v celkové délce max. 12 měsíců od příjezdu do ČR. Asistence zahrnuje zejména doprovody krajanů při jednání s úřady, úhradu správních poplatků, zajištění lékařské péče, předškolního vzdělávání, povinné školní docházky a středoškolského vzdělání.

Projekt přesídlení v letech 2015–2016

Zadavatelem projektu je Ministerstvo vnitra, realizátorem je středisko Migrace Arcidiecézní charity Praha.

Cílem projektu je asistovat při přesídlení krajanů z Ukrajiny do České republiky.

Statistika: Od března roku 2015 do konce roku 2016 prošlo projektem 519 krajanů, tedy Ukrajinců s českými kořeny. Klienti získávají trvalý pobyt na území České republiky na základě příslušnosti k české krajanské komunitě.

Průběh projektu: Provázíme klienty od jejich příjezdu do České republiky. Naše pomoc zahrnuje právní a sociální poradenství, tlumočení, které vede k úplné integraci do české společnosti. Během tří až čtyř měsíců se daří najít krajanům práci a trvalé bydliště. V tom nám pomáhá velký zájem ze strany českých zaměstnavatelů, se kterými spolupracujeme.

Asistujeme klientům na úřadech, školách, u zaměstnavatelů, pomáháme při nostrifikaci vzdělání.

Krajané jsou ubytování v zařízení Ministerstva vnitra v jižních Čechách, kde se rozhodují, kam se přestěhují a následně začnou svůj samostatný život v České republice. Dětí se během několika dnů po příjezdu zapojují do školní docházky. Po dobu pobytu v zařízení Ministerstva vnitra organizujeme pro krajany bezplatný kurz českého jazyka a integrační kurz k seznámení s životem v ČR.

S krajany jsou pracovníci Charity v kontaktu i po přestěhování do nového bydliště.  Středisko Migrace zřídilo speciální telefonní linku a emailovou adresu pro poradenství krajanům z Ukrajiny.

O koho jde: Jsou to lidé většinou v produktivním věku, kteří sem přijedou se svou rodinou, aby tu žili, pracovali, našli si přátele a začlenili se do společnosti. Klienti pochází z různých regionů Ukrajiny.

Mezi krajany jsou lidé všech sociálních vrstev. Jsou mezi nimi děti, studenti, pracující i důchodci. Nejstarší klientce, s kterou jsme pracovali, bylo přes 90 let, nejmladší byli miminka, která se narodila už v novém domově.

Kam se krajané stěhují: Mnoho rodin se stěhuje do lokalit, kde již ukrajinská komunita pobývá. Konkrétně se jedná o Tachov ale třeba také Jaroměř. Krajané se stěhují do různých obcí ČR jako například Praha, Milovice, Brno, Jirkov, Chomutov, Liberec, Mimoň.

Související články

Přesídlení krajanů

20. 9. 2018

V Česku se zabydlelo již 1 000 krajanů z Ukrajiny

Přesídlení krajanů

3. 3. 2016

Uplynul rok od příjezdu prvních krajanů z Ukrajiny. Jejich integrace se daří

Přesídlení krajanů

15. 3. 2015

Přiletěli další krajané z Ukrajiny. Charita jim poskytne asistenci při integraci

Integraci krajanů z Ukrajiny bude v dalších čtyřech letech zajišťovat Arcidiecézní charita Praha Přesídlení krajanů

9. 3. 2015

Do Česka dorazili první krajané z Ukrajiny