Jak pomůže Tříkrálová sbírka 2017

25. 1. 2017

Jak pomůže Tříkrálová sbírka 2017

Jak budou využity peníze, které jste letos věnovali koledníkům do tříkrálových pokladniček? Zeptali jsme se přímo pracovníků, kteří budou u toho, až peníze začnou pomáhat.

Tříkrálová sbírkaSestra Imelda OSFStalo se již tradicí, že část výtěžku Tříkrálové sbírky věnujeme na pomoc rodinám s dětmi v tísni. Pomáhat právě dětem a celým rodinám, které jsou v hmotné nouzi, je pro naši Charitu prioritou. Rozvíjíme řadu projektů. Provozujeme dva azylové domy pro matky s dětmi, pracujeme systematicky s mnoha rodiči na posílení jejich rodičovských kompetencí, pomáháme rodinám, v nichž se vyskytlo domácí násilí, nabízíme sociální bydlení I materiální pomoc konkrétním rodinám v nouzi. Rodiny s dětmi, zvláště vícečetné rodiny, to dnes nemají lehké a zaslouží si naši odpora.

Sestra Imelda OSF
ředitelka Azylového domu Gloria

Tříkrálová sbírkaJedním ze čtyř letošních diecézních záměrů Tříkrálové sbírky je pořízení nového výtahu pro naše Centrum pro tělesně postižené Fatima v Praze-Třeboradicích. Stávající výtah jsme koupili z druhé ruky před více než dvaceti lety. Dnes jsou již mnohem přísnější předpisy a bez nového výtahu bychom nemohli naši sociální službu provozovat. V podkroví domu, ve druhém patře, nově bydlí I starší nebo nemocní lidé bez domova, výtah bude tedy sloužit i jim.

Olinka Petřivá
ředitelka Centra pro tělesně postižené Fatima

Tříkrálová sbírka, snímek: Andrea Filičková

Charitní komunitní centrum je další službou, kterou bychom jako Farní charita chtěli občanům města Kolín nabídnout. Před dvěma lety jsme v Kolíně založili dobrovolnické centrum sloužící zejména seniorům a charitní šatník pro sociálně slabé rodiny. V loňském roce jsme začali ve spolupráci se sociálním odborem města poskytovat I potravinovou pomoc. Snažíme se vždy rozvíjet služby, které v našem městě chybí. Komunitní centrum je další z nich. Bude místem setkávání I místem vzájemné pomoci. Děkuji všem dárcům Tříkrálové sbírky za odpora.

Lucie Růžková Rybárová
ředitelka Farní charity Kolín

Tříkrálová sbírkaJsem vděčná, že Tříkrálová sbírka pomůže i České nemocnici sv. Karla Lwangy. Před samotným odletem do Ugandy jsem nastudovala mnoho informací o tom, jak nemocnice funguje. Věděla jsem, že pomáhá mnoha tisícům pacientů. Teprve když jsem nemocnici poprvé navštívila, viděla pacienty v ordinacích, v čekárnách i na lůžkách, mohla se s mnohými pozdravit a bavit o jejich životě, pochopila jsem, nakolik je tento projekt důležitý. Těžko nacházím slova, kterými bych svoji zkušenost předala. Za Českou nemocnicí vidím konkrétní ženy, muže a děti, kteří potřebují naši pomoc. Každý z nich vděčí za ošetření českým dárcům. Nikdy jsem nebyla na naši zemi tak hrdá jako tady v Ugandě.

Bernadeta Pavlíková
zástupkyně Arcidiecézní charity Praha v Ugandě

Tříkrálová sbírka

Více o Tříkrálové sbírce 2017 v pražské arcidiecézi

Související články

Poděkování kardinála Dominika Duky a P. Jana Balíka za Tříkrálovou sbírku 2019 Tříkrálová sbírka

2. 2. 2023

Tříkrálové pokladničky jsou sečteny. Dárci projevili velkou solidaritu s lidmi v nouzi

Tříkrálová sbírka

18. 1. 2023

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka

16. 1. 2023

Tříkráloví koledníci zamířili i na ministerstvo a krajský úřad

Tříkrálová sbírka

6. 1. 2023

Centrem Prahy prošel průvod v čele s třemi králi na velbloudech