Jako jedna rodina. Čeští dárci se setkali s biskupy z diecézí v Indii, Ugandě a Bělorusku

24. 4. 2023 Adopce na dálku®

Jako jedna rodina. Čeští dárci se setkali s biskupy z diecézí v Indii, Ugandě a Bělorusku

Mimořádné setkání se konalo 23. dubna v Braunově domě v centru Prahy. U příležitosti 30. výročí zahraniční pomoci jsme se spolu s dárci setkali s biskupy z diecézí v Indii, Ugandě a Bělorusku, kde pomáhají naše rozvojové projekty:

 • Arcibiskup Paul Ssemogerere, Kampala, UGANDA
 • Biskup Joseph Anthony Zziwa, Kiyinda-Mityana, UGANDA
 • Biskup Derek Fernandes, Belgaum, INDIE
 • Biskup Gerald Isaac Lobo, Udupi, INDIE
 • Biskup Robert Michael Miranda, Gulbarga, INDIE
 • Biskup Aleh Butkevich, Vitebsk, BĚLORUSKO
 • Mr. Grace Mboizi, Director Caritas Prague in UGANDA
 • P. Andrej Aniskevic, Director Caritas Minsk, BĚLORUSKO
 • P. Roman Racko, Director Caritas Grodno, BĚLORUSKO
 • P. Aleksandr Sapel, Director Caritas Vitebsk, BĚLORUSKO
 • P. Oleg Petraško, Caritas of Diocese Grodno, BĚLORUSKO

Vzácné hosty přivítal ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec: „Naši partneři přijeli ke dvěma výročím: 1050. výročí založení pražského biskupství a 30. výročí naší zahraniční činnosti v zemích 3. světa,“ řekl na úvod s tím, že se v tento výjimečný den setkáváme jako jedna rodina s šesti biskupy ze tří zemí. Poté pan ředitel představil zahraniční pomoc Charity, která každoročně pomůže desetitisícům nejchudších lidí v Indii, Ugandě, Zambii, Bělorusku a dalších zemích.

Jako první z hostů se slova ujal otec arcibiskup Paul Ssemogerere z ugandské Kampaly. Ocenil, že skrze lásku k Bohu Češi pomáhají dětem, které nikdy neviděli. Děkuje za hmotnou pomoc, ale i za vzdělání, protože to nadějí na zlepšení situace jednotlivců i celé země. Ubezpečil české dárce, že peníze jdou těm nejpotřebnějším.

Biskup Joseph Anthony Zziwa poděkoval dárcům za nenahraditelnou pomoc a při té příležitosti zmínil v pasáž z Bible: „Na otázku, kdo je můj bližní? Ježíš odpověděl podobenstvím o dobrém samaritánovi, který neznal osobu, která trpěla. Přesto opustil svou cestu a šel k této osobě, postaral se o ni, dal jí najíst a ošetřil ji.“

Biskup Aleh Butkevich z běloruského Vitebsku poděkoval za dlouhodobou pomoc zejména dětem z neúplných a chudých rodin. „Pomáháte našim dětem vyrůst v důstojných podmínkách.“

Našimi dlouhodobými a spolehlivými partnery v Indii jsou diecéze Belgaum a Gulbarga ve svazovém státě Karnátaka. Česká pomoc se otiskla do životů tisíců místních lidí. Biskup Derek Fernandes řekl: „Pokud jsme dnes něčím, jsme tím díky vám. Zásluhy nepatří biskupům, ale právě štědrým dárcům. Děkuje jim za vše, co udělali a udělají v budoucnu.“

Biskup Robert Michael Miranda přivítal dárce indickým pozdravem namasté“ a pokračoval: „Razím politiku, že každé dítě v naší diecézi půjde do školy. Je to smělý plán a jen díky vaší pomoci ho budeme moct uskutečnit. Ve vzdělávání našich dětí hraje Arcidiecézní charita Praha zásadní roli. Dnes se můžeme pochlubit tím, že díky vaší pomoci tu máme dva lékaře, 15 inženýrů a desítky dalších profesí. Velice si toho vážíme!“

Biskup Gerald Isaac Lobo zastupuje diecézi Udupi v indické Karnátace, kam jsme rozšířili pomoc později. „V naší mladé diecézi máme 152 sponzorovaných dětí. Skrze dítě pomáháme celé rodině, komunitě. Chceme, aby se rodiny staly soběstačnými. Všechna pomoc, kterou lidem poskytujete, jde těm, kteří žijí na okraji společnosti. Myslíme na vás v našich modlitbách,“ ujistil otec biskup přítomné.

Setkání pokračovalo diskusí a dotazy z publika. Závěrečnou modlitbou z úst otce arcibiskupa Paula Ssemogerere se hosté rozloučili.

1050. výročí pražské arcidiecéze

Hosté se také zúčastnili slavnostní mše svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěch u příležitosti oslav 1050. výročí od založení pražského biskupství. Obětní dary nesli:

 • Ovoce z Ugandy – pan Grace Mboizi, ředitel zahraniční mise Arcidiecézní charity Praha v Ugandě
 • Ošatku rýže – pan Anil Victor Fernandes, spolupracovník Arcidiecézní charity Praha v ČR a v Indii
 • Pecen chleba – kněz Alexander Sapel, ředitel Caritas Vitebsk, Bělorusko
 • Chléb a víno – pan Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha, pan Pavel Šimek, zástupce ředitele Arcidiecézní charity Praha, sestra Radima Ivančicová SCB, členka zahraniční komise Arcidiecézní charity Praha.

Přijetí v Poslanecké sněmovně

Na pozvání 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věry Kovářové navštívili členové zahraniční delegace spolu s kardinálem Dominik Dukou a pracovníky Arcidiecézní charity Praha Poslaneckou sněmovnu. Tématem setkání bylo představení 30 let zahraniční pomoci Arcidiecézní charity Praha. Zahraniční hosté představili situaci ve svých zemích a činnost místní církve za podpory pražské Charity ve prospěch těch nejpotřebnějších.

Pomáhat v zahraničí můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

 • Vybavíme vesnické školy pomůckami.
 • Zaplatíme léčbu nejchudším lidem, kteří na ošetření nemají.
 • Uspořádáme krejčovský kurz pro ženy z chudých rodin.
 • Zaplatíme školné nadaným sociálně potřebným dětem.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Charita a Církev

27. 9. 2023

Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky

Aktuálně z Ugandy

8. 9. 2023

Noví jáhni z řad „adoptovaných“ studentů budou sloužit na severu Ugandy

Aktuálně z Ugandy

20. 7. 2023

Čtyři „adoptovaní“ mladí muži přijali kněžské a jáhenské svěcení

Charita a Církev

28. 6. 2023

Oslavili svátek Panny Marie Matky ustavičné pomoci, patronky charitního kostela