Opatření proti šíření koronaviru v našich službách

16. 3. 2020 Koronavirus

Opatření proti šíření koronaviru v našich službách

Šíření koronaviru zasáhlo ve velkém měřítku celou společnost. „I v této době děláme vše pro to, abychom zůstali nablízku potřebným,“ říká ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec. „Zkušenosti z mimořádných událostí v minulých letech, zejména z velkých povodní, nás vedly k okamžitému zřízení krizového týmu, který vyhodnocuje aktuální situaci a přijímá nutné mimořádné kroky.“

Zákaz návštěv v charitních domovech

Mezi ně patří už od začátku března zákaz návštěv v charitních domovech, v nichž se pražská Charita stará o více než 160 seniorů a lidí s postižením (Domov sv. Rodiny, Domov pro seniory kardinála Berana, Domov se zvláštním režimem, Domov sv. Václava). „Všichni klienti v našich domovech jsou v pořádku. Péče je zajištěna v plném rozsahu,“ informuje Jaroslav Němec. Uzavřen je v souladu s nařízením vlády denní stacionář pro seniory.

Sociální služby pro lidi bez domova, rodiny v tísni a další ohrožené skupiny i nadále nabízejí pomoc, některé však v upraveném režimu tak, aby bylo maximálně zamezeno možnému šíření koronaviru. Zejména rozšiřujeme možnost bezkontaktní komunikace s klienty.

Krizová linka sociální pomoci

Připravujeme zřízení krizové linky sociální pomoci. Bude spuštěna ve středu 18. března na telefonním čísle 737 280 635.

Jak můžete pomoci

Buďme zodpovědní k sobě i k druhým a respektujme veškerá nařízení vlády.

Zajímejte se o seniory a lidi, kteří jsou osamělí, ať jsou to vaši příbuzní, sousedé nebo lidé v okolí. Zeptejte se jich, jestli nepotřebují nakoupit potraviny nebo obstarat léky. Právě pro staré lidi je totiž onemocnění nejrizikovější, proto musí maximálně omezit vycházení. Možná také ocení, když jim dáte své telefonní číslo a nabídnete jim, že se na vás mohou obrátit i v případě, že nic nepotřebují. Izolace a špatné zprávy z médií mohou představovat větší zátěž, než sami dokážou zvládnout.

Můžete-li pomoci jako dobrovolník, kontaktujte nás na e-mailovou adresu praha@praha.charita.cz. Specifikujte prosím, jakou pomoc nabízíte.

Roušky přijímáme na adrese Pernerova 20, Praha-Karlín. Děkujeme dárcům, bez nichž bychom nezvládli rouškami vybavit všechny, jimž v našich sociálních službách pomáháme.

Chcete-li podpořit Charitu finančně, prosíme vás v těchto dnech zejména o podporu sociálních služeb pro seniory. Děkujeme!


Informace na této stránce průběžně aktualizujeme.

Pomáhejte nám pomáhat během epidemie koronaviru

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • zakoupíme ochranné pomůcky
  • zajistíme personální posily do našich sociálních služeb
  • zajistíme provoz krizové linky sociální pomoci

Potřebujeme vaši pomoc!

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně. Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu v této nelehké době potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Milostivé léto Givt Aktuálně ze sociálních služeb

16. 5. 2022

Jak můžete pomáhat a neutratit přitom ani korunu

Naše pomoc uprchlíkům

13. 5. 2022

Vyděsilo je hučení větráku i letící letadlo

fatima Pomoc lidem s postižením

11. 5. 2022

Díky silné vůli a charitnímu Centru Fatima má David zase plány do budoucna

Ukrajina Naše pomoc uprchlíkům

5. 5. 2022

Válka rozdělila Juliinu rodinu. Manžel si novorozeného syna nepochová