Jak pomáháme

V Domově svaté Rodiny pečujeme o lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Domov tvoří dvě budovy v Praze-Petřinách (Ulrychova 1874/10) a v Praze-Liboci (Libocká 6/43). Život zde běží téměř jako v běžné domácnosti. Domov je rozdělen do bytů. V každém žije nejvýše 8 osob. Členové domácnosti se podle svých možností podílejí na jejím chodu. Když to jejich schopnosti dovolí, pravidelně docházejí za prací do terapeutických dílen či do kuchyně.

Pečujeme o více než 70 osob. Někteří jsou samostatnější, většina z nich potřebuje stálou asistenci. Všichni potřebují láskyplnou, vlídnou a trpělivou péči. Poskytovat takovou péči je pro naše pracovníky životním posláním. Čtvrtina z nich slouží v Domově více než 10 let. Několik kolegů dokonce pamatuje založení Domova v roce 1991.

Domov vytváří pro lidi s mentálním postižením příležitosti k práci, k udržování jejich fyzických a duševních schopností i k obyčejnému lidskému kontaktu, který je pro ně stejně důležitý jako pro zdravého člověka..

Více informací Méně informací

Obyvatelé Domova se pravidelně věnují:

 • práci v terapeutických dílnách
 • práci kolem chodu domu, v kuchyni, v domácnostech
 • zdravotní rehabilitaci
 • canisterapii
 • procházkám, povídání, čtení, zpívání s dobrovolníky
 • společně podnikáme výlety, slavíme svátky
 • slavíme mše svaté v kapli Domova

Pro naše děti – klienty Domova sv. Rodiny – to je v jejich chápání a porozumění světu opravdový domov. Oni moc dobře cítí a vědí, jak se k nim kdo chová. Jsou vůči tomu velmi citliví. V Domově nacházejí vstřícné a přívětivé prostředí a zabezpečení. Nejen hmotné.

Marie Bublová, maminka Jirky

Jak nás můžete podpořit

Dar (lístek na rukama)

Finančním darem

Zajistit chod domova pro 70 lidí, kteří potřebují stálou asistenci, není jednoduché. Můžete nám v tom pomoci.

Šipka nahoru
Ruce

Nákupem výrobku

V terapeutických dílnách tvoří klienti keramiku, tkají bytové doplňky či vyrábějí betlémy. Budou rádi, když si jejich výrobky koupíte.

Šipka nahoru
Zaměstnanec

Dobrovolnou prací

Můžete pomáhat pravidelně? Rádi někomu čtete, zpíváte, vyprávíte? Rádi chodíte na procházky? Možná je vaše místo právě u nás.

Naše výrobky z terapeutických dílen

V keramické, tkalcovské, dřevařské a výtvarné dílně nacházejí lidé s mentálním postižením užitečné a smysluplné zaměstnání. Práce v dílnách je pro ně zdrojem radosti a sebevědomí. Pomáhá jim udržovat motorické schopnosti, a tak zůstat soběstační co nejdelší dobu.

Výrobky můžete zakoupit v našem domově v Praze 6-Petřinách, v Ulrychově ulici 1874/10.

Historie

Domov svaté Rodiny založila v roce 1991 ve spolupráci s Charitou řádová sestra Akvinela Ludmila Loskotová z Kongregace Školských sester de Notre Dame.

Domov v Ulrychově ulici v Praze-Petřinách byl prvním pobytovým zařízením v hlavním městě s celoroční péčí o děti s mentálním a kombinovaným postižením, které byly dříve izolovány v ústavech v odlehlých částech republiky.

Kapacita domova nestačila zájmu. V roce 2000 byl domov rozšířen o zrekonstruovaný objekt v Libocké ulici v Praze-Liboci. Azyl zde našlo dalších 40 osob.

Na začátku roku 2018 se Domov svaté Rodiny sloučil s Arcidiecézní charitou Praha, a začlenil se tak do sítě charitních sociálních služeb.

Více informací Méně informací

Kontakty

Domov Petřiny

Ulrychova 1874/10, Praha-Petřiny

733 741 031 (stálá služba)

Domov Liboc

Libocká 6/43, Praha-Liboc

733 741 032 (stálá služba)

Mgr. Petr Zavřel

Pověřený řízením Domova sv. Rodiny

728 343 197 (po-pá: 8-16.30 hod)

Martina Pospíšilová

Bc. Martina Pospíšilová, DiS.

sociální pracovnice (Petřiny)

235 002 516 (po-pá: 8-16.30 hod)

Bc. Marie Mužíková

sociální pracovnice (Liboc)

235 002 534 (po-pá: 8-16.30 hod)

Aktuálně

Pomoc lidem s postižením

20. 6. 2024

Aktivní život v Domově sv. Rodiny: výlet za jahodami i muzikoterapie

Pomoc lidem s postižením

22. 11. 2023

Domov svaté Rodiny si připomněl 100. výročí zakladatelky sestry Akvinely

Pomoc lidem s postižením

20. 9. 2023

Centrum Fatima vrací do života lidi s handicapem

Pomoc lidem s postižením

2. 6. 2023

Každý den je tu o obyčejných věcech. Reportáž z Domova sv. Rodiny na Petřinách

Podpořit Domov sv. Rodiny můžete i vy!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

 • Zajistíme lidem s postižením pravidelnou canisterapii.
 • Nakoupíme materiál pro terapeutické dílny.
 • Vezmeme klienty na výlety a na dovolenou.
 • Zaplatíme náklady na provoz domů (energie, opravy atd.).

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)