Domov svaté Rodiny si připomněl 100. výročí zakladatelky sestry Akvinely

22. 11. 2023

Domov svaté Rodiny si připomněl 100. výročí zakladatelky sestry Akvinely

Letos by oslavila stoleté narozeniny zakladatelka Domova svaté Rodiny sestra Akvinela Ludmila Loskotová. Tato výjimečná žena, která zasvětila život péči o lidi s mentálním postižením, nás dodnes inspiruje svou empatií, soucitem, ale i rozhodností a rázností, s jakou dokázala uskutečňovat své vize.

Sestra Akvinela Ludmila Loskotová (1923-2007) z Kongregace školských sester de Notre Dame ovlivnila životy mnoha lidí. 28 let působila ve Šluknovském výběžku v Ústavu sociální péče v Horní Poustevně, 13 roků věnovala budování Domova sv. Rodiny v Praze. V roce 2000 jí prezident Václav Havel udělil státní vyznamenání za zásluhy.

„Měla jasnou vizi a neutuchající energii vnést do života Domova řád a směr, nejlépe vlastním příkladem,“ vzpomíná Jana Dočekalová, která v Domově pracuje od jeho založení. „Na prvním místě byl klient, ale ne ve smyslu „ten ubohý“, který potřebuje naprosto ve všem pomáhat a za kterého musíme udělat prakticky vše, ač sám umí leccos. Byli jsme vedeni k tomu, abychom se učili klienty zaměstnávat a dělat všechno s nimi. Tento přístup v Domově přetrvává dodnes.“

Jana Dočekalová vede terapeutické dílny, které jsou jednou z mnoha aktivit pomáhající obyvatelům Domova sv. Rodiny udržet a rozvíjet jejich schopnosti. Svými výrobky – obrazy, keramikou, tkaným textilem nebo i výrobky ze dřeva – dokáží být užiteční a potěšit své okolí.

Profesionální péče i laskavý domov

Domov sv. Rodiny byl po Sametové revoluci prvním pobytovým zařízením v hlavním městě s celoroční péčí o děti s mentálním a kombinovaným postižením. Díky průkopnici sestře Akvinele předběhl Domov dobu. Principy, které se v péči uplatňovaly tehdy, jsou platné i v dnešní době.

Domov sv. Rodiny dnes pečuje o 70 klientů. Poskytuje profesionální sociální a zdravotní péči. Intenzivně se věnuje, stejně jako ve svých začátcích, aktivizaci, která zachovává maximální míru soběstačnosti. Zároveň klade důraz na individuální přístup a neformální domácí prostředí.

„Někteří z našich svěřenců vyžadují občasnou asistenci, velká část z nich potřebuje nejvyšší míru každodenní dopomoci. Všichni ale potřebují laskavé a důstojné zázemí, kde by se cítili jako doma,“ říká Pavel Kopka, ředitel Domova sv. Rodiny.

Podpořit Domov sv. Rodiny můžete i vy!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zajistíme lidem s postižením pravidelnou canisterapii.
  • Nakoupíme materiál pro terapeutické dílny.
  • Vezmeme klienty na výlety a na dovolenou.
  • Zaplatíme náklady na provoz domů (energie, opravy atd.).

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Pomoc lidem s postižením

20. 9. 2023

Centrum Fatima vrací do života lidi s handicapem

Pomoc lidem s postižením

2. 6. 2023

Každý den je tu o obyčejných věcech. Reportáž z Domova sv. Rodiny na Petřinách

Pomoc lidem s postižením

14. 10. 2022

Další lidé s mentálním postižením najdou nový domov

fatima Pomoc lidem s postižením

9. 5. 2022

Díky silné vůli a charitnímu Centru Fatima má David zase plány do budoucna