Nové komunitní centrum pomůže ukrajinským dětem adaptovat se v nové zemi

14. 3. 2022 Videoreportáže

Nové Komunitní centrum Slunečnice v pražských Dejvicích slouží ukrajinským rodinám, které uprchly před válkou. Děti s rodiči sem mohou přicházet a věnovat se volnočasovým, adaptačním a vzdělávacím aktivitám. Centrum provozuje Arcidiecézní charita Praha za podpory městské části Praha 6.

Komunitní centrum Slunečnice pro ukrajinské uprchlické rodiny nese název podle květiny, která se stala symbolem Ukrajiny. Centrum, které zahájilo provoz 14. března, bude otevřené vždy od pondělí do čtvrtka od 9 do 12 hodin minimálně pro 50 maminek a dětí.

Úlohou Arcidiecézní charity Praha je zajistit v centru každodenní volnočasové, adaptační a vzdělávací aktivity, které dětem i rodičům napomohou adaptovat se krok po kroku na život v nové zemi. „Předškoláci i děti školního věku si tu mohou pohrát s vrstevníky. Nyní potřebují především získat bezpečné zázemí a důvěru. Hravou formou se poté začnou věnovat adaptačnímu programu včetně výuky českého jazyka a přípravě na školní docházku,“ přibližuje Světlana Porsche, ředitelka charitního Střediska Migrace.

Chod centra zajistí ukrajinsky a rusky mluvící pracovníci a dobrovolníci Arcidiecézní charity Praha, kteří mají zkušenosti se sociálními a vzdělávacími programy. Zapojí se i řada institucí z Prahy 6, mezi nimi Dům dětí a mládeže, základní umělecké školy či sportovní kluby. Ukrajinským dětem zajistí zájmovou činnost.

Komunitní centrum Slunečnice našlo zázemí v kostele sv. Vojtěcha v Kolejní ulici, který je součástí Arcibiskupského kněžského semináře. Výhodou kostela je prostorný sál, balkon vybavený koberci pro dětskou hernu i kuchyňské zázemí pro přípravu občerstvení. Kostel bude nadále místem konání bohoslužeb a dalších aktivit Svatovojtěšského společenství.

Provoz komunitního centra podpořili zastupitelé Prahy 6 finanční dotaci ve výši 500 tisíc korun. Arcidiecézní charita Praha zároveň zřídila veřejnou sbírku na podporu centra, kterou mohou dárci podpořit příspěvkem na konto 749986/5500, variabilní symbol 436.

„Jsem přesvědčen, že nové komunitní centrum bude zejména pro děti z uprchlických rodin důležitým zázemím, které jim pomůže stabilizovat se v novém prostředí. Najdou zde nové kamarády, zapojí se do atraktivních kreativních a kulturních aktivit,“ vyjmenovává Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Centrum zapadá do naší komplexní pomoci rodinám z Ukrajiny, které chceme dlouhodobě sociálně doprovázet až do chvíle jejich návratu do bezpečné Ukrajiny nebo úplné integrace do naší společnosti.“

Podpořte Komunitní centrum Slunečnice i Vy!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • zajistíme odborný personál pro aktivity centra
  • pořídíme dětem materiál, pomůcky i občerstvení
  • uhradíme náklady na prostor (energie, úklid)

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Ukrajina Naše pomoc uprchlíkům

1. 3. 2024

Více než jen střecha nad hlavou. Ubytovny pro uprchlíky již dva roky aktivně napomáhají integraci

Naše pomoc uprchlíkům

26. 2. 2024

Setkání v Budapešti: Evropské Charity koordinují pomoc Ukrajině

Novinky z ostatních Charit

24. 2. 2024

Dva roky je Charita Česká republika s Ukrajinou – naše pomoc neustává

Naše pomoc uprchlíkům

21. 2. 2024

Dva roky solidarity. Charita pokračuje v pomoci ukrajinským uprchlíkům