Nové komunitní centrum pomůže ukrajinským dětem adaptovat se v nové zemi

14. 3. 2022 Videoreportáže

Nové Komunitní centrum Slunečnice v pražských Dejvicích slouží ukrajinským rodinám, které uprchly před válkou. Děti s rodiči sem mohou přicházet a věnovat se volnočasovým, adaptačním a vzdělávacím aktivitám. Centrum provozuje Arcidiecézní charita Praha za podpory městské části Praha 6.

Komunitní centrum Slunečnice pro ukrajinské uprchlické rodiny nese název podle květiny, která se stala symbolem Ukrajiny. Centrum, které zahájilo provoz 14. března, bude otevřené vždy od pondělí do čtvrtka od 9 do 12 hodin minimálně pro 50 maminek a dětí.

Úlohou Arcidiecézní charity Praha je zajistit v centru každodenní volnočasové, adaptační a vzdělávací aktivity, které dětem i rodičům napomohou adaptovat se krok po kroku na život v nové zemi. „Předškoláci i děti školního věku si tu mohou pohrát s vrstevníky. Nyní potřebují především získat bezpečné zázemí a důvěru. Hravou formou se poté začnou věnovat adaptačnímu programu včetně výuky českého jazyka a přípravě na školní docházku,“ přibližuje Světlana Porsche, ředitelka charitního Střediska Migrace.

Chod centra zajistí ukrajinsky a rusky mluvící pracovníci a dobrovolníci Arcidiecézní charity Praha, kteří mají zkušenosti se sociálními a vzdělávacími programy. Zapojí se i řada institucí z Prahy 6, mezi nimi Dům dětí a mládeže, základní umělecké školy či sportovní kluby. Ukrajinským dětem zajistí zájmovou činnost.

Komunitní centrum Slunečnice našlo zázemí v kostele sv. Vojtěcha v Kolejní ulici, který je součástí Arcibiskupského kněžského semináře. Výhodou kostela je prostorný sál, balkon vybavený koberci pro dětskou hernu i kuchyňské zázemí pro přípravu občerstvení. Kostel bude nadále místem konání bohoslužeb a dalších aktivit Svatovojtěšského společenství.

Provoz komunitního centra podpořili zastupitelé Prahy 6 finanční dotaci ve výši 500 tisíc korun. Arcidiecézní charita Praha zároveň zřídila veřejnou sbírku na podporu centra, kterou mohou dárci podpořit příspěvkem na konto 749986/5500, variabilní symbol 436.

„Jsem přesvědčen, že nové komunitní centrum bude zejména pro děti z uprchlických rodin důležitým zázemím, které jim pomůže stabilizovat se v novém prostředí. Najdou zde nové kamarády, zapojí se do atraktivních kreativních a kulturních aktivit,“ vyjmenovává Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Centrum zapadá do naší komplexní pomoci rodinám z Ukrajiny, které chceme dlouhodobě sociálně doprovázet až do chvíle jejich návratu do bezpečné Ukrajiny nebo úplné integrace do naší společnosti.“

Podpořte Komunitní centrum Slunečnice i Vy!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • zajistíme odborný personál pro aktivity centra
  • pořídíme dětem materiál, pomůcky i občerstvení
  • uhradíme náklady na prostor (energie, úklid)

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

MEDEVAC: Po léčbě v Česku odložila invalidní vozík Aktuálně ze sociálních služeb

5. 5. 2023

Proč máme radost, když začnou děti zlobit? Ohlédnutí za 30 lety programu MEDEVAC

Naše pomoc uprchlíkům

4. 5. 2023

Zábavné odpoledne vytvořilo prostor pro nová přátelství

Ukrajina Naše pomoc uprchlíkům

24. 2. 2023

Rok s Ukrajinou: pomoc pro 20 tisíc uprchlíků

Přesídlení krajanů

17. 2. 2023

V Česku našla domov a bezpečí. Příběh přesídlené krajanky Olhy