Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi v roce 2020

Od 1. do 14. ledna proběhla 20. tříkrálová sbírka. Po celé České republice potkávali lidé koledníky se zapečetěnými charitními kasičkami v rukou. Když před dvaceti lety vyšli do ulic první dobrovolníci v pláštích a s korunami na hlavách, nikdo netušil, že za dvě dekády se jejich počet rozroste na desetitisíce a stará lidová tradice se promění v největší charitativní sbírku v Česku.

20. tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi přinesla rekordní výtěžek ve výši 8 640 976 Kč. Podrobné výsledky v jednotlivých regionech uvádíme na celonárodním webu Tříkrálové sbírky.

Za dvacet let pomohla sbírka zlepšit tisíce charitních služeb a jejich prostřednictvím i desítky tisíc životů charitních klientů. Takzvané záměry – tedy plán, kde vybrané peníze pomohou – se schvalují každoročně předem. I letos budou pomáhat rodinám s dětmi, seniorům i lidem na okraji společnosti. Představujeme čtyři diecézní záměry i záměry místních koordinátorů letošní sbírky.

TKS Tříkrálová sbírka do slideru 2020

Diecézní záměry sbírky v pražské arcidiecézi

Rekonstrukce Azylového domu sv. Máří Magdalény

Sociální bydlení v Praze-Třeboradicích

Pomoc rodinám v nouzi

Pomoc potřebným v souvislosti s pandemií covid-19

Další záměry Tříkrálové sbírky v pražské arcidiecézi

  • vybavení charitního šatníku v Slaném a v Roudnici nad Labem a podpora jejich provozu
  • oprava Domu na půl cesty v Kralupech nad Vltavou
  • letní pobytový tábor a letní příměstský tábor pro děti ze sociálně slabých rodin
  • vybudování komunitního centra v Kolíně
  • pečovatelská služba Charity Beroun
  • kompenzační pomůcky pro seniory
  • podpora provozu Azylového domu sv. Gerarda pro matky s dětmi v tísni v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
  • výměna opotřebovaného vybavení v Azylovém domě sv. Josefa v Roudnici nad Labem
  • podpora konkrétních sociálně slabých rodin

a mnoho dalších.

Pomoc potřebným v zahraničí

  • Zdravotní péče v Ugandě

Novinky

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka

2. 2. 2024

Tříkrálová sbírka hlásí dosud nejvyšší výnos. Děkujeme!

Aktuálně z Běloruska

24. 1. 2024

Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

Tříkrálová sbírka

22. 1. 2024

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky