Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi v roce 2020

Od 1. do 14. ledna proběhla 20. tříkrálová sbírka. Po celé České republice potkávali lidé koledníky se zapečetěnými charitními kasičkami v rukou. Když před dvaceti lety vyšli do ulic první dobrovolníci v pláštích a s korunami na hlavách, nikdo netušil, že za dvě dekády se jejich počet rozroste na desetitisíce a stará lidová tradice se promění v největší charitativní sbírku v Česku.

20. tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi přinesla rekordní výtěžek ve výši 8 640 976 Kč. Podrobné výsledky v jednotlivých regionech uvádíme na celonárodním webu Tříkrálové sbírky.

Za dvacet let pomohla sbírka zlepšit tisíce charitních služeb a jejich prostřednictvím i desítky tisíc životů charitních klientů. Takzvané záměry – tedy plán, kde vybrané peníze pomohou – se schvalují každoročně předem. I letos budou pomáhat rodinám s dětmi, seniorům i lidem na okraji společnosti. Představujeme čtyři diecézní záměry i záměry místních koordinátorů letošní sbírky.

TKS Tříkrálová sbírka do slideru 2020

Diecézní záměry sbírky v pražské arcidiecézi

Rekonstrukce Azylového domu sv. Máří Magdalény

Sociální bydlení v Praze-Třeboradicích

Pomoc rodinám v nouzi

Pomoc potřebným v souvislosti s pandemií covid-19

Další záměry Tříkrálové sbírky v pražské arcidiecézi

  • vybavení charitního šatníku v Slaném a v Roudnici nad Labem a podpora jejich provozu
  • oprava Domu na půl cesty v Kralupech nad Vltavou
  • letní pobytový tábor a letní příměstský tábor pro děti ze sociálně slabých rodin
  • vybudování komunitního centra v Kolíně
  • pečovatelská služba Charity Beroun
  • kompenzační pomůcky pro seniory
  • podpora provozu Azylového domu sv. Gerarda pro matky s dětmi v tísni v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
  • výměna opotřebovaného vybavení v Azylovém domě sv. Josefa v Roudnici nad Labem
  • podpora konkrétních sociálně slabých rodin

a mnoho dalších.

Pomoc potřebným v zahraničí

  • Zdravotní péče v Ugandě

Novinky

Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka

5. 1. 2022

Reportáž z koledování: Tříkrálová sbírka sbližuje

Tříkrálová sbírka

4. 1. 2022

Divadlo Ypsilon podporuje Tříkrálovou sbírku

Tříkrálová sbírka

30. 12. 2021

Tříkrálová sbírka je za dveřmi!

Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka

28. 12. 2020

Tříkrálová koleda bude online