Osiřelá Josephine z Ugandy vystudovala díky Adopci na dálku®. Pomoc předává dál

Osiřelá Josephine z Ugandy vystudovala díky Adopci na dálku<sup>®</sup>. Pomoc předává dál

Před 16 lety jsme potkali ugandskou dívku Josephine. Navštívili jsme ji ve vesnici, kde ji spolu s jejími dvěma sestrami vychovávala babička. Oba rodiče zemřeli, když byly dívky ještě malé. Viděli jsme skromnou chatrč, kde dívky s babičkou bydlely. Jedna temná místnost, rohože na spaní na zemi. Veškerý majetek čítal pár kusů oblečení, nádobí, plastový kanystr na vodu a nářadí, s kterým rodina obhospodařovala malé políčko. Z prodané úrody žili skromně a občas zbylo i na školné pro dívky.

Osiřelá Josephine z Ugandy vystudovala díky Adopci na dálku. Pracuje jako učitelka a pomáhá ve studiu i svým sestrámS postupujícím věkem to bylo pro babičku stále náročnější a děvčata už nebylo možné na škole déle udržet. Během naší návštěvy jsme přizvali Josephine do programu Adopce na dálku®. Pro rodinu to byla velká úleva. O školné, školní potřeby, uniformu a zdravotní péči bylo najednou postaráno a Josephine se tak díky svému dárci z Česka mohla soustředit na studium, bez překážek a nucených přestávek.

Studium úspěšně dokončila. Nyní je hrdou držitelkou bakalářského titulu z pedagogické fakulty jedné z nejlepších státních univerzit v Ugandě a jedinou členkou rodiny, která dosáhla vysokoškolského titulu.

Josephie se dokonce podařilo získat práci hned po ukončení studia. Stala se učitelkou na své bývalé střední škole. Kromě výuky navíc dostala odpovědnost za kvalitu školních obědů pro všechny žáky školy.

Dívka se nyní stará o babičku, která je často nemocná, a finančně podporuje celou rodinu. Opravila domek, podporuje svoje sestry ve vzdělání a pro sebe pronajímá samostatný pokoj. Kromě toho má velké plány, že koupí pozemek na komerční využití a že si dodělá vzdělání a získá magisterský titul.

Josephine by ráda poděkovala svým dárcům: „Jsem vděčná Arcidiecézní charitě Praha a mým dárcům za pomoc, která změnila můj život. Získat vzdělání pro mě znamenalo udělat obrovský krok vpřed. Bez podpory bych to nikdy nedokázala. Nyní mohu nabídnout pomocnou ruku ostatním tak, jako jste ji podali vy mně. To, čím jsem dnes, je díky vám. Mockrát vám děkuji.”

Osiřelá Josephine z Ugandy vystudovala díky Adopci na dálku. Pracuje jako učitelka a pomáhá ve studiu i svým sestrámOsiřelá Josephine z Ugandy vystudovala díky Adopci na dálku. Pracuje jako učitelka a pomáhá ve studiu i svým sestrám

Více o programu Adopce na dálku®

Darujte vzdělání dalším dětem, které čekají na podporu

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Uganda Aktuálně z Ugandy

14. 3. 2024

10 nových studní v Ugandě zajistí čistou vodu pro 8000 lidí

Česká nemocnice v Ugandě

12. 2. 2024

Josef: „Málem jsem zemřel, ale Česká nemocnice v Buikwe mi zachránila život.“

Aktuálně z Ugandy

1. 2. 2024

Mimořádný dar změnil budoucnost 10 chudých rodin v Ugandě