Pan František myslel na ugandského chlapce ve své závěti – zaplatí mu studium

Pan František myslel na ugandského chlapce ve své závěti – zaplatí mu studium

Program Adopce na dálku® by nemohl léta fungovat bez armády štědrých dárců, kteří díky svým příspěvkům posílají každoročně do škol tisíce dětí v rozvojových zemích. Stejně jak „obyčejné“ či „pestré“ osudy potkávají tyto děti, podobně to vypadá i na straně dobrodinců v České republice.

Pan František patří k těm obyčejně neobyčejným. Inteligentní student z mladické nerozvážnosti nedokončil studia na lékařské fakultě a připravil se tak o vysněnou kariéru v medicíně. V nelehkém životě pak vyzkoušel několik profesí. Nakonec zvítězila auta a povolání řidiče – navštívil díky tomu řadu zemí, poznal nové lidi z odlišných kultur. Získal cenný životní nadhled.

V lednu roku 2008 zaslechl informaci o programu Adopce na dálku®, a jelikož bydlel nedaleko kanceláře v Londýnské ulici, vypravil se rovnou k nám, aby vše viděl na vlastní oči. Vybíral tehdy z pěti dětí a volba padla na osmiletého Mulaniho, klučíka z Ugandy, který už ve školce četl a chtěl se stát učitelem.

Pan František s obrovským zájmem a péčí sledoval studijní pokroky Mulaniho, naprosto precizně ovládl podrobnosti školního systému v Ugandě, strukturu klasifikace i zkoušek. Chlapce ve svých dopisech povzbuzoval, těšil se z každého vysvědčení, která pečlivě uchovával. „Mulani totiž jednou propadl, za což ode mne dostal pokárání. Prosil jsem v dopise sociální pracovníky, ať na něj dohlédnou,“ vysvětloval mi pan František při jednom setkání. Jelikož si chodil pro překlady dopisů k nám do kanceláře, mohli jsme s ním v průběhu let sdílet jeho radost a těšit se z pokroků ugandského chlapce.

Na podzim roku 2020 však pan František prodělal mozkovou mrtvici a ta bohužel velice silně podlomila jeho zdraví. Problémy se začaly nabalovat. Naposledy jsme se setkali v lednu 2021, před stěhováním naší kanceláře. Poté byl již pan František hospitalizován v nemocnici a následně v léčebně dlouhodobě nemocných. Když jsme ho začátkem května kontaktovali, dozvěděli jsme se o převozu do hospice. Toto zjištění nás velice zarmoutilo a vymysleli jsme bleskovou akci se zajištěním aktuálních informací o Mulanim – z Ugandy dorazily fotografie, dopis i video pozdrav.

Personál hospice byl velice vstřícný a dovolil návštěvu, při které jsme mohli připravené dárečky předat. Dojetí bylo patrné na obou stranách.

Je naprosto neuvěřitelné, že v tak náročném období pan František nepustil svou adopci z hlavy, ba naopak. V posledním pořízení na svého Mulaniho nezapomněl – synovec pana Františka bude spravovat fond s padesáti tisíci korunami, ze kterých bude chlapci hrazeno následné vysokoškolské studium. Pan František nikdy nepochyboval, že chlapec studia mikrofinancí opravdu zvládne a dosažené vzdělání pomůže ke změně životních podmínek celé rodiny.

Pan František zůstane v našich srdcích a modlitbách.

R.I.P.

Kamila Gelbičová
pracovnice Centra zahraniční spolupráce

Podpořte pomoc chudým lidem v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Zpřístupníme nejchudším lidem lékařskou péči.
  • Zorganizujeme rekvalifikační kurzy pro dospělé.
  • Zajistíme lidem přístup k pitné vodě.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Česká nemocnice v Ugandě

12. 2. 2024

Josef: „Málem jsem zemřel, ale Česká nemocnice v Buikwe mi zachránila život.“

Aktuálně z Ugandy

1. 2. 2024

Mimořádný dar změnil budoucnost 10 chudých rodin v Ugandě

Aktuálně z Ugandy

11. 1. 2024

„Adoptovaný“ Gordon z Ugandy se stal učitelem. Cílevědomý muž pomáhá druhým

Česká nemocnice v Ugandě

1. 12. 2023

Příběh z České nemocnice v Ugandě: Včasná léčba zachránila dítěti život