Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Zaměření pomoci - seznam variabilních symbolů

 

Číslo dárcovského konta: 749011/0100.

Zvolený variabilní symbol určí, který typ projektu chcete podpořit. Specifický symbol slouží k identifikaci dárce a můžete jej získat pomocí této registrace.

 

 

 

Zahraniční projekty

Přispěním do tohoto fondu podpoříte urgentní potřeby, které vznikají v rámci kterékoliv oblasti i zaměření. Aktuální priority jsou stanoveny na základě vyhodnocení názorů profesionálních pracovníků působících v zahraničí a odborníků věnujících se rozvojové spolupráci a humanitární pomoci v rámci charitní sítě.
20000

Krizový humanitární fond

Podpora projektů reagujících na aktuální humanitární krize, např. zemětřesení, povodně, hladomor, válečné konflikty a podobně.

20050

Česká nemocnice v Ugandě

Fond pro zajištění provozu a rozvoje nemocnice v Ugandě (www.nemocniceuganda.cz).

20804

Školy v Ugandě

Základní škola sv. Jana Nepomuckého v Kitule a Odborné učiliště sv. Karla Lwangy v Malongwe. Více informací.

20960

Domov v běloruském Kryčevě

Domov pro lidi s dlouhodobým onemocněním, starší občany a lidi s postižením, kteří nemohou zůstat ve svém domácím prostředí. Více informací.

20570

Zemědělské projekty

Zemědělské projekty realizujeme pravidelně ve více zemích současně. Jejich cílem je nejen zajistit obživu pro chudé obyvatelstvo, ale zároveň seznamovat místní zemědělce s efektivnějšími agrárními metodami (reakce na klimatické změny, pěstování plodin bez použití agresivních chemikálií a další). Mimoto radíme místním pěstitelům, jak efektivně nakládat s úrodou, což přispívá k dlouhodobému efektu pomoci.

20920

Zdravotnické projekty

V zemích, kde působíme, ročně umírají statisíce lidí na choroby, které jsou běžně léčitelné. Naše zdravotnické projekty podporují přístup k lékům a kvalitní lékařské péči. Jejich součástí je vždy také osvěta s cílem šířit informace o zásadách prevence nemocí, hygieny a další.

20930

Vzdělávání

Z fondu "Vzdělávání" jsou stavěny a provozovány školy a vzdělávací centra. Dále podporujeme kvalitní vzdělávání, tj. zavádění moderních vzdělávacích metod, vybavování škol, vzdělávání učitelů a další.

20960

Komunitní rozvoj

Projekty financované z tohoto fondu podporují rozvoj komunit v oblastech našeho působení. Členové komunit se do realizace projektů sami aktivně zapojují, čímž přispívají k jejich zdárnému průběhu.

20970

Sociální pomoc

Příspěvky do tohoto fondu putují na podporu našich aktivit zaměřených na pomoc sociálně slabým skupinám.

20910
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371