TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Začněte nový rok dobrým skutkem! Od 1. do 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka na pomoc nejchudším lidem v naší zemi. 

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Zaměření pomoci - seznam variabilních symbolů

Číslo dárcovského konta: 749011/0100.

Zvolený variabilní symbol určí, který typ projektu chcete podpořit. Specifický symbol slouží k identifikaci dárce a můžete jej získat pomocí této registrace.

 

Zahraniční projekty

Přispěním do tohoto fondu podpoříte urgentní potřeby, které vznikají v rámci kterékoliv oblasti i zaměření. Aktuální priority jsou stanoveny na základě vyhodnocení názorů profesionálních pracovníků působících v zahraničí a odborníků věnujících se rozvojové spolupráci a humanitární pomoci v rámci charitní sítě.
20000

Krizový humanitární fond

Podpora projektů reagujících na aktuální humanitární krize, např. zemětřesení, povodně, hladomor, válečné konflikty a podobně.

20050

Česká nemocnice v Ugandě

Fond pro zajištění provozu a rozvoje nemocnice v Ugandě (www.nemocniceuganda.cz).

20804

Zemědělské projekty

Zemědělské projekty realizujeme pravidelně ve více zemích současně. Jejich cílem je nejen zajistit obživu pro chudé obyvatelstvo, ale zároveň seznamovat místní zemědělce s efektivnějšími agrárními metodami (reakce na klimatické změny, pěstování plodin bez použití agresivních chemikálií a další). Mimoto radíme místním pěstitelům, jak efektivně nakládat s úrodou, což přispívá k dlouhodobému efektu pomoci.

20920

Zdravotnické projekty

V zemích, kde působíme, ročně umírají statisíce lidí na choroby, které jsou běžně léčitelné. Naše zdravotnické projekty podporují přístup k lékům a kvalitní lékařské péči. Jejich součástí je vždy také osvěta s cílem šířit informace o zásadách prevence nemocí, hygieny a další.

20930

Vzdělávání

Z fondu "Vzdělávání" jsou stavěny a provozovány školy a vzdělávací centra. Dále podporujeme kvalitní vzdělávání, tj. zavádění moderních vzdělávacích metod, vybavování škol, vzdělávání učitelů a další.

20960

Komunitní rozvoj

Projekty financované z tohoto fondu podporují rozvoj komunit v oblastech našeho působení. Členové komunit se do realizace projektů sami aktivně zapojují, čímž přispívají k jejich zdárnému průběhu.

20970

Sociální pomoc

Příspěvky do tohoto fondu putují na podporu našich aktivit zaměřených na pomoc sociálně slabým skupinám.

20910
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371