Pracovníci Charity se osvědčili při pomoci člověku bez domova nakaženému koronavirem

Pracovníci Charity se osvědčili při pomoci člověku bez domova nakaženému koronavirem

Pan Miroslav (34) se obrátil na testovací místo v Nemocnici Na Bulovce poté, co u sebe pozoroval příznaky koronaviru. Výsledek testu byl pozitivní. Průběh nemoci nevyžadoval hospitalizaci, ale jen domácí karanténu. Pan Miroslav lékaře překvapil sdělením, že žádný domov nemá. Žije už tři roky na ulici.

„Praha je na tuto situaci připravena,“ informuje sestra Radima Ivančicová z Arcidiecézní charity Praha. „Lidem bez domova v hlavním městě, kteří jsou nakaženi koronavirem nebo mají nařízenou karanténu, slouží stanové městečko covid+ v Troji.“

Pacient byl do Troje převezen a mohl se léčit, aniž by hrozilo rozšíření nákazy.

Tím ale komplikace nekončily. Pan Miroslav byl úplně bez prostředků, neměl u sebe ani hygienické prostředky, ani oblečení. Lékařská zpráva z nemocnice navíc indikovala nutné převazy nohy, kde se otevřel starý zhojený bércový vřed.

Magistrát hl. m. Prahy, který stanové městečko covid+ provozuje, se obrátil na Charitu. „Panu Miroslavovi jsme přivezli oblečení a další materiální pomoc,“ říká sestra Radima. Ošetření zajistily zdravotní sestry z Charity Neratovice.

Ředitelka neratovické Charity Miroslava Machovcová informuje: „První návštěvu u pacienta jsem zajistila osobně společně s paní Jitkou Bugelovou. V dalších dnech dojížděly do Troji kolegyně Bugelová a Kateřina Doležalová.“

„Každý den ošetříme bezmála 200 pacientů, kteří jsou v domácím léčení. Máme tým několika desítek profesionálních zdravotních sester s praxí u lůžka, jsme vybaveni ochrannými pomůckami. Na ošetření pacienta s nákazou koronaviru jsme byli připraveni. Je to věc naší profesionality.“

Pan Miroslav má nyní za sebou již dva negativní testy na koronavirus. Poté, co opustil stanové městečko covid+, mu Arcidiecézní charita Praha nabídla nocleh v novém projektu, v hostelu Na Florenci, který se pro lidi bez domova právě otevíral.

„Díky připravenosti Magistrátu hl. m. Prahy i Charity se podařilo situaci zvládnout, aniž by vzniklo riziko šíření viru,“ dodává sestra Radima. „Lidé nemusejí mít obavu, že by se mezi lidmi bez domova vir nekontrolovaně šířil. Ve stanovém městečku covid+ je v současné době jen jeden další pacient.“

Pomáhejte nám pomáhat během pandemie koronaviru

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • zakoupíme ochranné pomůcky
  • zakoupíme potravinovou pomoc pro lidi v nouzi
  • zajistíme personální posily do našich sociálních služeb
  • zajistíme provoz krizové linky sociální pomoci

Potřebujeme vaši pomoc!

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně. Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu v této nelehké době potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 2. 2024

Pečovatelská služba se zapojila do pomoci lidem bez domova

Pomoc lidem bez domova

10. 1. 2024

Kvůli vytížené kapacitě lůžek pro lidi bez domova umožňujeme přečkat mrazivé noci na „teplé židli“

Pomoc lidem bez domova

21. 12. 2023

Výdej polévky lidem bez domova funguje už pátým rokem

Pomoc lidem bez domova

20. 12. 2023

Nadaný Robert hledal lásku a naději. Našel je v hudbě