Programu Adopce na dálku® vděčím za šťastné dětství

Programu Adopce na dálku<sup>®</sup> vděčím za šťastné dětství

Diana je úspěšná mladá žena. Vystudovala vysokou školu a pracuje v auditorské společnosti v běloruském hlavním městě Minsku. Za jejím úspěchem stojí tvrdá práce a vytrvalost. A také pomoc charitního programu Adopce na dálku® a dárkyně paní Miroslavy z Písku.

Adopci na dálku vděčím za šťastné dětstvíDianu a jejího bratra vychovávala babička. Museli se hodně uskromňovat. Když bylo dívce 9 let, vybrala jí místní Charita do programu Adopce na dálku®. Díky tomu mohla chodit na zájmové kroužky a rodina dostávala příspěvek na chod domácnosti. Tím ale pomoc nekončila.

„Díky programu Adopce na dálku® jsem získala druhou rodinu. Když mě poprvé pozvali do České republiky, nemohla jsem tomu ani uvěřit, dojetím jsem plakala,“ vzpomíná Diana.

Pro Miroslavu Čupovou bylo osobní setkání s „adoptovanou dívkou“ také něco výjimečného a nového. Před tím sedm let podporovala indického chlapce a o setkání s ním se jí mohlo jen zdát. Nyní mohla dívku z chudých poměrů, kterou podporovala finančně, obejmout a popovídat si s ní.

„Byla jsem ohromena, s jakou láskou a péčí jsem byla přijata,“ vypráví Diana. „Překvapilo mě, jak laskavě a vřele se lidé mohou chovat k dítěti někoho jiného. Zjistila jsem, že na tomto světě existuje mnoho úžasných lidí s velkým a otevřeným srdcem. Účast v adopčním programu mě naučila, že pokud máš alespoň malou příležitost pomoci, musíš to určitě udělat. Jsem Charitě vděčná za vzpomínky na šťastné dětství.“

Nyní, když Diana dospěla a vykročila na samostatnou životní cestu, bude paní Čupová s Dianinou rodinou v kontaktu i nadále. Rozhodla se podporovat na dálku její mladšího bratra Nikitu.

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let

Aktuálně z Běloruska

1. 8. 2023

Běloruské děti podnikají prázdninové výlety s Charitou

Aktuálně z Běloruska

9. 3. 2023

Komu slouží naše mobilní pomoc v grodněnské diecézi?

Aktuálně z Běloruska

27. 2. 2023

Čeští dárci obdarovali běloruské děti z nízkopříjmových rodin