Rozhovor s Ondřejem Štulířem o službě Asistované setkávání

16. 10. 2017

Rozhovor s Ondřejem Štulířem o službě Asistované setkávání

Poradna Magdala poskytuje služby Asistované setkávání a Asistované předávání. K těmto službám má pověření od Magistrátu hlavního města Prahy. Ročně poradna uskuteční více než 250 setkání a 50 předávek. Přinášíme rozhovor s jedním z pracovníků Poradny Magdala, ONDŘEJEM ŠTULÍŘEM, který má tyto služby na starosti.

Rozhovor s Ondřejem Štulířem o službě Asistované setkáváníCo rodiče do Poradny přivádí?

Jak už jsem zmiňoval, jsou to různorodé situace. Nejčastěji se setkávám s případy, kde je rodič obviněný z domácího násilí a je zapotřebí uchovat vztah mezi rodičem a dítětem. Často jsou to konflikty mezi rodiči, které přenášejí na děti, nebo rodič který byl obviněný z týrání dětí nebo sexuálního zneužití, rodič který má problémy se závislostí apod.

Jaký je vlastně rozdíl mezi asistovaným setkáváním a asistovaným předáváním? 

Asistované setkávání slouží k navázání nebo znovu navázání vztahu dítěte s rodičem a odehrává se u nás v Poradně za přítomnosti nás, pracovníků. Během Asistovaného setkávání vytváříme bezpečné prostředí pro dítě.

Asistované předávání může být pokračováním služby Asistovaného setkávání s rodičem. Když se během Asistovaného setkání podaří navázat „bezpečný“ vztah mezi dítětem a rodičem, je možné přejít k tzv. rozšíření styku rodiče s dítětem, které může být i v podobě Asistovaného předávání.

Asistence je již jen u předání dítěte mezi rodiči a další, předem dohodnutý čas tráví rodič s dítětem sám v běžném prostředí. Časově se pohybujeme od minut, hodin, víkendů až po střídavou péči.

Asistované předávání má dítě ochránit před konfliktem, který je mezi rodiči a často probíhá před dítětem právě při předávání.

Když rodiče zvládají situaci bez konfliktů, je možné, aby si rodiče předávali dítě nebo děti úplně sami. Jako podporu jim nabízíme další služby.

V čem vnímáte smysl těchto služeb?

Především zájem dítěte, zachovat vztah s oběma rodiči a umožnit jim „bezpečný“ kontakt. Zároveň pomoci rodičům nahlédnout do situace v rodině a jakým způsobem situaci mohou vidět a prožívat jejich děti. Následně rodiče učit přistupovat k situaci s ohledem na děti a jejich bezpečí a případně předcházet manipulaci dítěte rodičem proti druhému rodiči.

Jak velké jsou děti, které do Poradny tyto služby chodí využívat?

V Poradně se setkáváme s dětmi od několika měsíců až do patnácti let.

Jedná se o velmi zodpovědnou práci, co je pro Vás při práci s dětmi obtížné?

Každé dítě je úplně jiné, jinak reaguje, jinak se chová, má jiné potřeby a nese jedinečný životní příběh. Je pak těžké rozlišovat, co pro dítě je ještě únosné a co ne. Děti pláčou, vztekají se, jsou v odporu, rodiče odmítají a nechtějí se s ním vidět. Často je těžké navazovat důvěru a správně se na dítě naladit. Je to věčná improvizace, vnímám, že je to také o vztahu s rodičem, který má dítě v péči.

Co Vám pomáhá pracovat neutrálně a aktivně s rodinami v konfliktech?

Je to často velmi těžké. Setkáváme se často s konflikty vůči našemu pracovišti i vůči pracovníkům Poradny. I přesto musíme umět s rodiči udržovat komunikaci, která vede k rozvoji vztahu s druhým rodičem a ideálně zlepšovat celkovou situaci v rodině. Je pro nás důležité být dobře sehraní v týmu, být jednotní a neutrální vůči rodičům. V týmu se také vzájemně podporujeme a mluvíme v rámci tzv. intervize o tom, co případně nezvládáme. Další nezbytnou součástí této práce je tzv. supervize, kde o případech máme možnost hovořit v bezpečném prostředí s neutrálním odborníkem.

Jste pověřeným pracovníkem k sociálně právní ochraně dětí, jaké požadavky musí takový pracovník splňovat?

Znalost Zákona o sociálně právní ochraně dětí. Člověk se dotýká základních znalostí práva, psychologie, speciální pedagogiky.

Určitě jsou třeba dostatečné zkušenosti pro výkon této práce, dovednost komunikace s lidmi, často konfliktními, což se člověk učí v průběhu. V týmu máme ve většině dlouhodobé psychoterapeutické výcviky. V neposlední řadě je nezbytná týmovost a vzájemný respekt.

Co Vás přimělo pracovat právě v Poradně Magdala?

K nabídce této práce jsem se dostal náhodou. Byla to pro mě velká výzva. Dlouho jsem váhal, jestli nabídku přijmout. Rozhodnutí ale nelituji, je to pro mě cenná a nenahraditelná životní zkušenost.

Co Vám pomáhá relaxovat a odpočinout si po náročném dni v zaměstnání?

Mám rád, když můžu mít po práci chvíli klid a prostor sám pro sebe. Většinou mě po práci čekají radosti, ale i povinnosti ve vlastní rodině. Velkou roli v odpočinku pak hrají víkendy a dovolené, kdy člověk může na práci na chvíli zapomenout.

MPSVMagistrát hl. m. PrahyPraha 10Činnost Poradny Magdala podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hl. m. Prahy a Městská část Praha 10.

Související články

Poradna Magdala

26. 4. 2021

Domácí násilí roste. Poradna Magdala nabízí pomoc

Aktuálně ze sociálních služeb

15. 2. 2021

Naše kontaktní kancelář dočasně na nové adrese

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 10. 2020

Nová strategie v boji proti covid-19: Charitní domovy vybaveny testovacími přístroji

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 10. 2020

Generální vikář Jan Balík: Děkuji za vaši službu v první linii