Rozhovor s Ondřejem Štulířem o službě Asistované setkávání

16. 10. 2017

Rozhovor s Ondřejem Štulířem o službě Asistované setkávání

Poradna Magdala poskytuje služby Asistované setkávání a Asistované předávání. K těmto službám má pověření od Magistrátu hlavního města Prahy. Ročně poradna uskuteční více než 250 setkání a 50 předávek. Přinášíme rozhovor s jedním z pracovníků Poradny Magdala, ONDŘEJEM ŠTULÍŘEM, který má tyto služby na starosti.

Rozhovor s Ondřejem Štulířem o službě Asistované setkáváníCo rodiče do Poradny přivádí?

Jak už jsem zmiňoval, jsou to různorodé situace. Nejčastěji se setkávám s případy, kde je rodič obviněný z domácího násilí a je zapotřebí uchovat vztah mezi rodičem a dítětem. Často jsou to konflikty mezi rodiči, které přenášejí na děti, nebo rodič který byl obviněný z týrání dětí nebo sexuálního zneužití, rodič který má problémy se závislostí apod.

Jaký je vlastně rozdíl mezi asistovaným setkáváním a asistovaným předáváním? 

Asistované setkávání slouží k navázání nebo znovu navázání vztahu dítěte s rodičem a odehrává se u nás v Poradně za přítomnosti nás, pracovníků. Během Asistovaného setkávání vytváříme bezpečné prostředí pro dítě.

Asistované předávání může být pokračováním služby Asistovaného setkávání s rodičem. Když se během Asistovaného setkání podaří navázat „bezpečný“ vztah mezi dítětem a rodičem, je možné přejít k tzv. rozšíření styku rodiče s dítětem, které může být i v podobě Asistovaného předávání.

Asistence je již jen u předání dítěte mezi rodiči a další, předem dohodnutý čas tráví rodič s dítětem sám v běžném prostředí. Časově se pohybujeme od minut, hodin, víkendů až po střídavou péči.

Asistované předávání má dítě ochránit před konfliktem, který je mezi rodiči a často probíhá před dítětem právě při předávání.

Když rodiče zvládají situaci bez konfliktů, je možné, aby si rodiče předávali dítě nebo děti úplně sami. Jako podporu jim nabízíme další služby.

V čem vnímáte smysl těchto služeb?

Především zájem dítěte, zachovat vztah s oběma rodiči a umožnit jim „bezpečný“ kontakt. Zároveň pomoci rodičům nahlédnout do situace v rodině a jakým způsobem situaci mohou vidět a prožívat jejich děti. Následně rodiče učit přistupovat k situaci s ohledem na děti a jejich bezpečí a případně předcházet manipulaci dítěte rodičem proti druhému rodiči.

Jak velké jsou děti, které do Poradny tyto služby chodí využívat?

V Poradně se setkáváme s dětmi od několika měsíců až do patnácti let.

Jedná se o velmi zodpovědnou práci, co je pro Vás při práci s dětmi obtížné?

Každé dítě je úplně jiné, jinak reaguje, jinak se chová, má jiné potřeby a nese jedinečný životní příběh. Je pak těžké rozlišovat, co pro dítě je ještě únosné a co ne. Děti pláčou, vztekají se, jsou v odporu, rodiče odmítají a nechtějí se s ním vidět. Často je těžké navazovat důvěru a správně se na dítě naladit. Je to věčná improvizace, vnímám, že je to také o vztahu s rodičem, který má dítě v péči.

Co Vám pomáhá pracovat neutrálně a aktivně s rodinami v konfliktech?

Je to často velmi těžké. Setkáváme se často s konflikty vůči našemu pracovišti i vůči pracovníkům Poradny. I přesto musíme umět s rodiči udržovat komunikaci, která vede k rozvoji vztahu s druhým rodičem a ideálně zlepšovat celkovou situaci v rodině. Je pro nás důležité být dobře sehraní v týmu, být jednotní a neutrální vůči rodičům. V týmu se také vzájemně podporujeme a mluvíme v rámci tzv. intervize o tom, co případně nezvládáme. Další nezbytnou součástí této práce je tzv. supervize, kde o případech máme možnost hovořit v bezpečném prostředí s neutrálním odborníkem.

Jste pověřeným pracovníkem k sociálně právní ochraně dětí, jaké požadavky musí takový pracovník splňovat?

Znalost Zákona o sociálně právní ochraně dětí. Člověk se dotýká základních znalostí práva, psychologie, speciální pedagogiky.

Určitě jsou třeba dostatečné zkušenosti pro výkon této práce, dovednost komunikace s lidmi, často konfliktními, což se člověk učí v průběhu. V týmu máme ve většině dlouhodobé psychoterapeutické výcviky. V neposlední řadě je nezbytná týmovost a vzájemný respekt.

Co Vás přimělo pracovat právě v Poradně Magdala?

K nabídce této práce jsem se dostal náhodou. Byla to pro mě velká výzva. Dlouho jsem váhal, jestli nabídku přijmout. Rozhodnutí ale nelituji, je to pro mě cenná a nenahraditelná životní zkušenost.

Co Vám pomáhá relaxovat a odpočinout si po náročném dni v zaměstnání?

Mám rád, když můžu mít po práci chvíli klid a prostor sám pro sebe. Většinou mě po práci čekají radosti, ale i povinnosti ve vlastní rodině. Velkou roli v odpočinku pak hrají víkendy a dovolené, kdy člověk může na práci na chvíli zapomenout.

MPSVMagistrát hl. m. PrahyPraha 10Činnost Poradny Magdala podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hl. m. Prahy a Městská část Praha 10.

Související články

Aktuálně z Ugandy

1. 6. 2023

Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy obětem domácího násilí

Pomoc rodinám v nouzi

12. 12. 2022

Měla 22 bytů, domov ale žádný. Teď jí ho pomáhá hledat Azylový dům Gloria

Pomoc rodinám v nouzi

7. 6. 2022

V Azylovém domě Gloria oslavili Den dětí

Gloria Pomoc rodinám v nouzi

3. 6. 2022

Pomáhám dětem získat sebedůvěru, říká speciální pedagožka z azylového domu