Od roku 2012 pomáháme cizincům nejen ambulantně v naší Poradně, ale i v terénu. Naše poradenství je bezplatné, kvalifikované a díky účasti pracovníků z řad cizinců se snažíme o odstranění bariéry nedůvěry mezi cizinci a úředníky. Jedním z cílů projektu je nabídnout cizincům bezpečnou alternativu ke klientskému systému a zprostředkovatelům, kteří poskytují pochybnou pomoc za úplatu.

Pomáháme občanům třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) pobývajícím legálně na území ČR, kteří nejsou žadateli ani poživateli mezinárodní ochrany.

Pomoc pokračuje i v roce 2024. V uplynulém roce jsme pomohli více než 20 tisícům cizinců.

Jak pomáháme

Formulář

Asistence na odděleních pobytu cizinců MV ČR

Pomáháme cizincům zorientovat se v pobytové agendě, ale i v prostorách a chodu úřadu. Pomáháme při vyplnění formulářů, kontrolujeme správnost dokládaných dokumentů a příloh, konzultujeme rozhodnutí, které úřad vydává, tlumočíme.

Konverzace

Odborné sociální poradenství

Informujeme cizince o službách, které mohou pomoci řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Podporujeme je v orientaci v oblasti legálnosti jejich pobytu, v oblasti sociálního a zdravotního systému, vzdělávání, bydlení, zaměstnání, podnikání apod. V případech, kdy by mohlo dojít k omezení práv a zájmů cizince na základě jazykové bariéry nebo pro jeho nedostatečnou orientaci v dané oblasti, nabízíme také doprovody na úřady a další instituce.

Vysokoškolská čepice

Právní poradenství

Nejčastěji se týká zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti a problematiky související s rodinným a občanským právem. Poskytujeme informace o právech a povinnostech účastníka řízení, asistujeme při sepisování podání souvisejících se správním nebo soudním řízením, asistujeme při předávání rozhodnutí, podávání návrhů, seznámení se se spisem apod.

Skupina lidí

Terénní práce

Tato služba je založena na aktivním přístupu ke klientům a spočívá v monitoringu, identifikaci a kontaktování cizinců v jejich přirozeném prostředí.

Kde pomáháme

V naší Poradně pro migranty a uprchlíky:

  • Londýnská 44, Praha 2

Otevírací doba: pondělí a čtvrtek: 9-12 hodin a 12.30-16.30 hodin; pátek: 8-13 hodin poradenství v ukrajinském jazyce.

A dále v rámci terénních služeb na odděleních pobytu cizinců odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP):

  • Praha 4, Cigánkova 1861/2
  • Praha 6, Žukovského 888/2
  • Praha 9, Kolbenova 942/38a
  • Praha 5, Pekařská 641/16

Otevírací doba: pondělí a středa: 8-17 hodin; úterý a čtvrtek: 8-15 hodin; pátek: 8-12 hodin.

Působíme také na dalších úřadech na území Prahy a Středočeského kraje.

Projekt Asistence a poradenství cizincům v Praze je  spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního titulu „Integrace cizinců 2023“.

Novinky

Naše pomoc uprchlíkům

6. 7. 2022

Do pomoci uprchlíkům zapojila Charita kněze. Dodává jim sílu vše zvládnout

Naše pomoc uprchlíkům

18. 6. 2022

Pomáháme stovce uprchlíků v ubytovně v Praze-Modřanech

Naše pomoc uprchlíkům

13. 5. 2022

Vyděsilo je hučení větráku i letící letadlo

Ukrajina Naše pomoc uprchlíkům

5. 5. 2022

Válka rozdělila Juliinu rodinu. Manžel si novorozeného syna nepochová

Podpořte cizince žijící v ČR, kteří jsou v nouzi

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

  • Poskytneme lidem v nouzi konzultaci s právníkem.
  • Zaplatíme tlumočníka, který umožní jednání na úřadech či při soudu.
  • Zajistíme cizincům překlad a nostrifikaci diplomů.
  • Poskytneme materiální pomoc cizincům v nouzi.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)