Jak pomáháme

Noclehárna nabízí lidem bez přístřeší možnost přenocování, osobní hygieny a využití kuchyně. Pro ty, kteří ji využívají, je prvním krůčkem k začlenění se zpět do běžné společnosti. Člověk, který přespává na ulici, těžko obstojí v jakémkoli zaměstnání. Na rozdíl od uživatelů noclehárny. Řada z nich se ráno probudí, umyje a zamíří do práce.

Do noclehárny lidé přicházejí večer, ráno zase odcházejí. Mohou přespat opakovaně, ale nejde o bydlení. Jde o přenocování na jednu noc. V noclehárně nemají žádné své osobní věci. Navazující službou je azylový dům, který poskytuje dlouhodobější ubytování těm, kteří již získali základní sociální dovednosti a jsou schopni si udržet práci.

Noclehárna je službou sociální prevence a slouží celé společnosti. Lidé, kteří využívají noclehárnu, nepřespávají na ulicích, veřejných prostranstvích nebo v dopravních prostředcích. Zázemí pro osobní hygienu znamená nižší riziko šíření chorob a parazitů. V zimě noclehárna zachraňuje lidské životy před umrznutím.

Noclehárna sídlí v Pernerově 20 v Praze-Karlíně. Provozujeme noclehárnu mužskou i ženskou. Otevřeny jsou od 18 do 7 hodin a jejich kapacita je 42 lůžek. Během zimy zajišťujeme další lůžka v dočasné noclehárně v Praze-Malešicích díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy.

Naše zásady

  • Noclehárna nezastupuje levné komerční ubytování; je určena lidem v hmotné nouzi.
  • Služba není anonymní. S uživateli uzavíráme Dohodu o dočasném přístřeší.
  • Nocleh poskytujeme za úhradu ve výši 40 Kč za noc.
  • K lidem bez přístřeší přistupujeme bez předsudků. Jednáme partnersky.
  • Motivujeme uživatele ke krokům, které vedou k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
  • Využití noclehárny je podmíněno respektováním pravidel; netolerujeme alkohol, drogy, agresivní chování.

Novinky

Pomoc lidem bez domova

7. 5. 2021

Nenecháme vás na holičkách. Poradna pro lidi v nouzi eviduje nárůst klientů

Pomoc lidem bez domova

10. 2. 2021

Vyhlašujeme sbírku zimního oblečení pro lidi bez domova

Pomoc lidem bez domova

4. 12. 2020

Rozšiřujeme pomoc lidem bez domova o krizovou noclehárnu v Malešicích

Pomoc lidem bez domova

9. 11. 2020

Azylový dům sv. Terezie hlásí nárůst lidí bez domova

Podpořit rodiny v tísni můžete i vy.

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

  • lidem, kteří nemají na zaplacení, poskytneme nocleh zdarma
  • lidem, kteří strádají hladem, dáme potraviny
  • obnovíme opotřebované vybavení noclehárny

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)