Jak pomáháme

Noclehárna nabízí lidem bez přístřeší možnost přenocování, osobní hygieny a využití kuchyně. Pro ty, kteří ji využívají, je prvním krůčkem k začlenění se zpět do běžné společnosti. Člověk, který přespává na ulici, těžko obstojí v jakémkoli zaměstnání. Na rozdíl od uživatelů noclehárny. Řada z nich se ráno probudí, umyje a zamíří do práce.

Do noclehárny lidé přicházejí večer, ráno zase odcházejí. Mohou přespat opakovaně, ale nejde o bydlení. Jde o přenocování na jednu noc. V noclehárně nemají žádné své osobní věci. Navazující službou je azylový dům, který poskytuje dlouhodobější ubytování těm, kteří již získali základní sociální dovednosti a jsou schopni si udržet práci.

Noclehárna je službou sociální prevence a slouží celé společnosti. Lidé, kteří využívají noclehárnu, nepřespávají na ulicích, veřejných prostranstvích nebo v dopravních prostředcích. Zázemí pro osobní hygienu znamená nižší riziko šíření chorob a parazitů. V zimě noclehárna zachraňuje lidské životy před umrznutím.

Noclehárna sídlí v Pernerově 20 v Praze-Karlíně. Provozujeme noclehárnu mužskou i ženskou. Otevřeny jsou od 18 do 7 hodin a jejich kapacita je 42 lůžek. Během zimy zajišťujeme další lůžka v dočasné noclehárně v Praze-Michli díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy.

Naše zásady

  • Noclehárna nezastupuje levné komerční ubytování; je určena lidem v hmotné nouzi.
  • Služba není anonymní. S uživateli uzavíráme Dohodu o dočasném přístřeší.
  • Nocleh poskytujeme za úhradu ve výši 40 Kč za noc.
  • K lidem bez přístřeší přistupujeme bez předsudků. Jednáme partnersky.
  • Motivujeme uživatele ke krokům, které vedou k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
  • Využití noclehárny je podmíněno respektováním pravidel; netolerujeme alkohol, drogy, agresivní chování.

Kontakt

Mgr. Jana Ivančicová (SM Radima SCB)

zástupce ředitele Azylového domu sv. Terezie, metodička

Novinky

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 10. 2020

Nová strategie v boji proti covid-19: Charitní domovy vybaveny testovacími přístroji

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 10. 2020

Generální vikář Jan Balík: Děkuji za vaši službu v první linii

Pomoc rodinám v nouzi

23. 6. 2020

Dva příběhy: Díky vašim darům pomáháme lidem, které zasáhla koronakrize

Pomoc lidem bez domova

19. 5. 2020

Stanové městečko a hostel na pomoc lidem bez domova v době koronakrize

Podpořit rodiny v tísni můžete i vy.

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

  • lidem, kteří nemají na zaplacení, poskytneme nocleh zdarma
  • lidem, kteří strádají hladem, dáme potraviny
  • obnovíme opotřebované vybavení noclehárny

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)