Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána je jediným kostelem v naší zemi, který provozuje profesionální poskytovatel sociálních služeb – Arcidiecézní charita Praha. Organizace se stoletou tradicí, která je zřízena Arcibiskupstvím pražským, pomáhá v Česku i v zahraničí. Tímto unikátním propojením se stal kostel centrem modlitby za pomoc lidem v nouzi.

Z historie kostela

Římskokatolický kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána stojí ve střední části Nerudovy ulice na Malé Straně v Praze. Byl postaven na přelomu 17. a 18. století jako součást kláštera řádu theatinů (Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum) nazývaných také kajetáni, proto se kostelu často říkalo „U Kajetánů“ nebo „sv. Kajetána“.

Kostel je jednolodní s půdorysem ve tvaru kříže. Uprostřed křížení je umístěna kupole. Kostel nemá věž, zvon je zavěšen v sanktusové věžičce.

V Praze na svou dobu poměrně odvážný první návrh kostela vypracoval v roce 1679 italský architekt Guarino Guarini. Ten ale v původní podobě realizován nebyl. Základní kámen kostela byl položen až v roce 1691, protože výstavbě předcházela dlouhá jednání s malostranskou obcí a také zboření části přilehlé Strahovské brány; materiál z brány byl částečně využit na stavbu kostela.

Autorem prováděcího projektu byl patrně Giovanni Domenico Orsi nebo Jean-Baptista Mathey. Počátkem 18. století se do stavby vložil vynikající architekt Jan Blažej Santini-Aichel, který změnil tvar hlavního portálu, ale především výrazně upravil řadu detailů v interiéru kostela. Nezaměnitelným santiniovským příspěvkem ke stavbě je také unikátní samonosné točité schodiště vedoucí ze sakristie kostela do řádového domu kláštera, situovaného výše v hradčanském svahu.

Kostel byl dokončen po více než 25 letech od zahájení přerušované výstavby a vysvěcen 29. září 1717. Za císaře Josefa II. byl theatinský klášter stejně jako řada dalších klášterů v roce 1783 zrušen, budova sloužila jako obytný dům a uvažovalo se dokonce o demolici kostela. Nakonec byl kostel svěřen do správy náboženské matice. V refektáři kláštera provozoval Josef Kajetán Tyl v letech 1834-1837 české divadlo.

V roce 1869 koupila kostel císařovna Marie Anna pro řád redemptoristů (Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, lat. Congregatio Sanctissimi Redemptoris). Redemptoristé provedli renovaci kostela a také zavedli jeho současné zasvěcení Panně Marii Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetánu.

V roce 1950 řeholníky vyhnali komunisté, kostel zůstal zachován pro náboženské účely, ale většinou byl zavřený. V roce 1964 byl kostel společně s klášterem prohlášen kulturní památkou. Redemptoristům byl kostel vrácen až v roce 2005.

Více informací Méně informací

Rád bych, aby byl kostel místem bohoslužeb, duchovních obnov i modlitebních setkávání, při nichž chceme vyprošovat Boží požehnání pro charitní práci a pro všechny, kteří s ní jsou spojeni.

Ing. Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charita Praha

Člověk potřebuje pro své konání Boží pomoc, proto jsem přesvědčen, že kostel není pro Charitu žádný luxus, ale naopak nutnost. Přeji pracovníkům Charity, aby se na tomto místě setkávali s Boží pomocnou rukou, která jim dá dostatek sil k tomu, aby dokázali v tomto lidském, nejistém světě účinně pomáhat a reprezentovat Božího Syna.

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář České biskupské konference

Kontakt

Adresa: Nerudova 22, Praha 1-Malá Strana

Otevírací doba:
Pondělí: zavřeno
Úterý, středa: 13.00 – 16.30
Čtvrtek, pátek: 11.00 – 16.30
Sobota: 11.00 – 17.00
Neděle: 8.00 – 17.00
Mše sv. každý první pátek v měsíci od 10 h.
Řeckokatolická ukrajinská liturgie: neděle v 9 h.

Články z rubriky Charita a církev

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let

koncert Aktuálně ze sociálních služeb

1. 11. 2023

31. benefiční koncert rozdával radost, pomoc a souznění

Charita a Církev

26. 10. 2023

Nová provozní doba charitního kostela a páteční mše svaté od listopadu

Charita a Církev

27. 9. 2023

Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky