Nadcházející akce

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána je jediným kostelem v naší zemi, který provozuje profesionální poskytovatel sociálních služeb – Arcidiecézní charita Praha. Tímto unikátním propojením se stal kostel centrem modlitby za pomoc lidem v nouzi.

Ing. Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charita Praha

Pravidelné akce v kostele sv. Kajetána

Mše svaté

V kostele slavíme pravidelné i slavnostní mše svaté. Od začátku rusko-ukrajinské války probíhají Řeckokatolické liturgie v ukrajinském jazyce.

Svátek patronky

Svátek patronky (27. červen) si připomínáme mší svatou. V roce 2023 byl instalován její zrestaurovaný obraz nad levý boční oltář.

Noc kostelů

Program zahrnuje přednášky o historii kostela, koncerty či ochutnávku mešních vín. Večerem tradičně provází moderátor Vladimír Kořen.

kostel kajetán

Historie kostela

Řada akcí se vztahuje k bohaté historii kostela a jeho tvůrcům, mezi něž patří i J. B. Santini-Aichel. Jeho 300. výročí jsme si připomněli v roce 2023.

Rekviem za zemřelé

Tradičně slavíme dušičkovou mši svatou za zemřelé klienty, o které jsme pečovali.

KoncertUkrajina

Koncerty

Příležitostně pořádáme koncerty nejen vážné a církevní hudby. V kostele vystoupili např. sólisté Národního divadla v Praze i hosté z Nizozemí, Maďarska či Ukrajiny.

Výstavy

Tematické výstavy představují zajímavé osobnosti spojené s charitním dílem či příběhy těch, jimž projekty Charity pomáhají.

Vánoce v kostele

Vánoční atmosféru umocňují tři vzácné betlémy: italský z konce 19. století a ze zemí, kde pomáháme: z Ugandy a Běloruska.

Člověk potřebuje pro své konání Boží pomoc, proto jsem přesvědčen, že kostel není pro Charitu žádný luxus, ale naopak nutnost. Přeji pracovníkům Charity, aby se na tomto místě setkávali s Boží pomocnou rukou, která jim dá dostatek sil k tomu, aby dokázali v tomto lidském, nejistém světě účinně pomáhat a reprezentovat Božího Syna.

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, biskup litoměřický

Z historie kostela

Římskokatolický kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána stojí ve střední části Nerudovy ulice na Malé Straně v Praze. Byl postaven na přelomu 17. a 18. století jako součást kláštera řádu theatinů (Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum) nazývaných také kajetáni, proto se kostelu často říkalo „U Kajetánů“ nebo „sv. Kajetána“.

Kostel je jednolodní s půdorysem ve tvaru kříže. Uprostřed křížení je umístěna kupole. Kostel nemá věž, zvon je zavěšen v sanktusové věžičce.

V Praze na svou dobu poměrně odvážný první návrh kostela vypracoval v roce 1679 italský architekt Guarino Guarini. Ten ale v původní podobě realizován nebyl. Základní kámen kostela byl položen až v roce 1691, protože výstavbě předcházela dlouhá jednání s malostranskou obcí a také zboření části přilehlé Strahovské brány; materiál z brány byl částečně využit na stavbu kostela.

Autorem prováděcího projektu byl patrně Giovanni Domenico Orsi nebo Jean-Baptista Mathey. Počátkem 18. století se do stavby vložil vynikající architekt Jan Blažej Santini-Aichel, který změnil tvar hlavního portálu, ale především výrazně upravil řadu detailů v interiéru kostela. Nezaměnitelným santiniovským příspěvkem ke stavbě je také unikátní samonosné točité schodiště vedoucí ze sakristie kostela do řádového domu kláštera, situovaného výše v hradčanském svahu.

Kostel byl dokončen po více než 25 letech od zahájení přerušované výstavby a vysvěcen 29. září 1717. Za císaře Josefa II. byl theatinský klášter stejně jako řada dalších klášterů v roce 1783 zrušen, budova sloužila jako obytný dům a uvažovalo se dokonce o demolici kostela. Nakonec byl kostel svěřen do správy náboženské matice. V refektáři kláštera provozoval Josef Kajetán Tyl v letech 1834-1837 české divadlo.

V roce 1869 koupila kostel císařovna Marie Anna pro řád redemptoristů (Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, lat. Congregatio Sanctissimi Redemptoris). Redemptoristé provedli renovaci kostela a také zavedli jeho současné zasvěcení Panně Marii Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetánu.

V roce 1950 řeholníky vyhnali komunisté, kostel zůstal zachován pro náboženské účely, ale většinou byl zavřený. V roce 1964 byl kostel společně s klášterem prohlášen kulturní památkou. Redemptoristům byl kostel vrácen až v roce 2005.

Více informací Méně informací

Kontakt

Adresa: Nerudova 22, Praha 1-Malá Strana

Otevírací doba:
Pondělí: zavřeno
Úterý, středa: 13.00 – 16.30
Čtvrtek, pátek: 11.00 – 16.30
Sobota: 11.00 – 17.00
Neděle: 8.00 – 17.00
Mše sv. každý první pátek v měsíci od 10 h.
Řeckokatolická ukrajinská liturgie: neděle v 9 h.

Chci podpořit provoz charitního kostela

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

Uhradíme náklady s provozem kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, který je duchovním centrem pražské Charity, mezi jinými náklady na energie, drobné vybavení, službu v kostele během otevíracích hodin pro veřejnost.

Děkujeme za Vaši štědrost!

Váš dar podpoří kostel, který je centrem modlitby za pomoc lidem v nouzi.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Články z rubriky Charita a církev

Pomoc seniorům

22. 4. 2024

Arcibiskup Jan Graubner vyjádřil podporu plánované rekonstrukce Domova sv. Václava

Aktuálně o pomoci v zahraničí

16. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Pomoc seniorům

2. 4. 2024

Potřebujeme vaši pomoc. Grant otevřel cestu k rekonstrukci Domova sv. Václava

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 3. 2024

Prezident Caritas Europa P. Michael Landau ocenil práci Arcidiecézní charity