Mikrokredity pomáhají konžským rodinám, které přijaly „dítě z ulice“

Mikrokredity pomáhají konžským rodinám, které přijaly „dítě z ulice“

Komunita Chemin Neuf v konžském hlavním městě Kinshase poskytuje nově mikrokreditní půjčky rodinám, které přijaly zpět kluka či dívku žijící na ulici. Získáním ekonomické nezávislosti se zvyšuje šance, že si rodina dítě ponechá. Mikrokredity tak pomáhají naplnit hlavní poslání Centra pro děti ulice Ndako Ya Biso, které usiluje o integraci dětí zpět do rodin a které funguje i díky dárcům Arcideicézní charity Praha.

Centrum Ndako Ya Biso poskytuje dětem ulice bezpečí. Kromě přístřeší, jídla a čistého oblečení zde děti najdou potřebný zájem a porozumění. Primárním cílem ale není dobře fungující Centrum. Základním právem každého dítěte je vyrůstat ve fungující rodině. Pracovníci Centra proto usilují o integraci dětí zpět do rodin. Od ledna do června tohoto roku se jim podařilo navrátit do rodin 85 chlapců a 60 dívek.

Návratem dítěte do rodiny práce sociálních pracovníků nekončí

Znovusjednocením rodiny jejich úsilí nekončí. Udržují například kontakty s místními školami a domlouvají speciální péči při znovuzařazení těchto dětí do vzdělávacího procesu. „Záleží na správné formě motivace, děti se nejednou zařadí mezi nejlepší studenty ve třídě,“ říká spolupracovník Charity pan Didier Kuma z komunity Chemin Neuf. Sociální pracovníci současně situaci dětí nahlížejí v širší perspektivě – v případě, že rodina postrádá zdroj financí, zvyšuje se riziko návratu dítěte zpátky na ulici. Jak zabezpečit rodině stabilitu a příjem, a nedělat ji přitom závislou na cizí pomoci?

Mikrokredity – důstojná forma pomoci

Jedním z možných řešení je koncept drobných půjček – mikrokreditů pro podporu drobného podnikání, například prodeje mouky či petroleje. Od začátku tohoto roku byly poskytnuté již 126 znovusjednoceným rodinám. Zkušenost sociálních pracovníků praví, že jakákoliv krizová událost, například úmrtí člena rodiny, snižuje schopnost rodiny uživit se. Za takových okolností rodič, nejčastěji matka, obvykle nemá dost sil si sám poradit. Koncept mikrokreditů se v těchto případech zatím velmi osvědčil: „Už 20 či 50 dolarů dokáže matce vrátit naději, sílu a chuť do života. Půjčka přitom respektuje její důstojnost a dodává jí sebevědomí ´autonomní podnikatelky´. Matka je sama zodpovědná za správu své půjčky a její splácení, nestává se pasivní přijímatelkou cizí pomoci,“ vysvětluje rozvojový rozměr této aktivity pan Kuma. Každá splacená půjčka otevírá dveře pro půjčku další, díky úrokům se základní fond neustále navyšuje.

„Vliv této aktivity na počet opuštěných dětí v ulicích Kinshasy bude možné zhodnotit až s větším časovým odstupem. Zatím se její efekt jeví pozitivně. Děkuji dárcům z České republiky, že můžeme tuto podporu konžským rodinám poskytnout,“ uzavírá pan Kuma.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371