29. benefiční koncert

Podpořte Domov sv. Václava

Sbírka pro jižní Moravu

Benefiční koncert
Domov sv. Václava
Sbírka Diecézní charity Brno

Aktuálně

23. září 5 školáků z Ugandy, kteří trpí postižením sluchu, čeká na své „adoptivní“ rodiče. Podpořte jejich vzdělání. Více

19. září Zveme vás na slavnostní mši svatou u příležitosti Světového dne migrantů a uprchlíků a u příležitosti výročí posvěcení kostela sv. Kajetána, který provozuje Arcidiecézní charita Praha. Více

16. září Charita Vlašim dokončila stavbu Komunitního centra Zahrada. Více

Všechny novinky

Skupina lidí

23 000  lidí,

ke kterým se v pražské arcidiecézi dostane charitní pomoc.

Dar (srdce nad rukou)

63  služeb

provozujeme společně s Charitami v regionech.

Budík

100  let

jsme zde pro vás. Provoz jsme zahájili již v roce 1919.

Globus

162  zemí,

v nichž pomáhá síť Charity.

V jakých zemích pomáháme

Práce Arcidiecézní charity Praha v Ugandě na mě dělá výborný dojem. Je pro mě šokující zejména to, jak malá částka může přinést velký efekt. Představte si, že můžete zaplatit týdenní provoz lůžka v nemocnici. A je ohromné, když vidíte, že se tam dá i pořídit sanitka. A hlavně, že to Charita udělá. To je skvělé. Těší mě být toho aspoň trochu a na chvíli součástí.

Jsme profesionalita, poctivost a tradice.

Jsme křesťanská organizace pomáhající lidem v nouzi – seniorům, rodinám v tísni, lidem s postižením a těm, kdo jsou na okraji společnosti. Nejchudším lidem v rozvojových zemích zpřístupňujeme vzdělání, zdravotní péči a pracovní příležitosti.

Hodnoty, které zastáváme

Stužka

Důstojnost

Ruce

Solidarita

Skupina lidí

Subsidiarita

Formulář

Poctivost