Rok s Ukrajinou

Pomoc Turecku a Sýrii

Děkujeme!

Rok s Ukrajinou
Zemětřesení v Turecku a Sýrii
Tříkrálová sbírka

Aktuálně

20. března Srdečně vás zveme na mši svatou za oběti války na Ukrajině a za mír. Více

17. března Chystáte se na jarní úklid? Čtěte o charitních secondhandových obchodech, které můžete vašimi věcmi podpořit. Více

16. března Připravujeme setkání dárců se spolupracovníky z Indie, Ugandy a Běloruska. Více

Všechny novinky

Skupina lidí

23 000  lidí,

ke kterým se v pražské arcidiecézi dostane charitní pomoc.

Dar (srdce nad rukou)

64  služeb

provozujeme společně s Charitami v regionech.

Budík

100  let

jsme zde pro vás. Provoz jsme zahájili již v roce 1919.

Globus

162  zemí,

v nichž pomáhá síť Charity.

Práce Arcidiecézní charity Praha v Ugandě na mě dělá výborný dojem. Je pro mě šokující zejména to, jak malá částka může přinést velký efekt. Představte si, že můžete zaplatit týdenní provoz lůžka v nemocnici. A je ohromné, když vidíte, že se tam dá i pořídit sanitka. A hlavně, že to Charita udělá. To je skvělé. Těší mě být toho aspoň trochu a na chvíli součástí.

Jsme profesionalita, poctivost a tradice.

Jsme křesťanská organizace pomáhající lidem v nouzi – seniorům, rodinám v tísni, lidem s postižením a těm, kdo jsou na okraji společnosti. Nejchudším lidem v rozvojových zemích zpřístupňujeme vzdělání, zdravotní péči a pracovní příležitosti.

Hodnoty, které zastáváme

Stužka

Důstojnost

Ruce

Solidarita

Skupina lidí

Subsidiarita

Formulář

Poctivost