Adopce na
dálku®

Od roku 1993 pomohl program Adopce na dálku® 33 tisícům nejchudších dětí. Podpora zahrnuje financování nákladů na vzdělání, mimoškolní aktivity a zdravotní péči.

Přehrát video
o adopci Šipka nahoru

Přehrát video
o adopci

Najděte dítě, které chcete podpořit. Podpořit můžete 152 dětí, které vaši pomoc potřebují

Pohlaví:
Ostatní:
Ajay (34945)*

Ajay (34945)*

Vysněné povolání: policista

Země:

Indie Indie

Věk:

8 let

Pohlaví:

chlapec

Daniel Prabhas (34944)*

Daniel Prabhas (34944)*

Vysněné povolání: policista

Země:

Indie Indie

Věk:

7 let

Pohlaví:

chlapec

Tarun S. (34943)*

Tarun S. (34943)*

Vysněné povolání: bankovní úředník

Země:

Indie Indie

Věk:

7 let

Pohlaví:

chlapec

Alvino Anil D’Costa (34942)*

Alvino Anil D’Costa (34942)*

Vysněné povolání: policista

Země:

Indie Indie

Věk:

6 let

Pohlaví:

chlapec

Moje rodina do mě vkládá naděje a já nechci zklamat ani je, ani vás.

Justine, Uganda

Michael Shan (34941)*

Michael Shan (34941)*

Vysněné povolání: doktor

Země:

Indie Indie

Věk:

6 let

Pohlaví:

chlapec

Pilip Das A. (34940)*

Pilip Das A. (34940)*

Vysněné povolání: policista

Země:

Indie Indie

Věk:

6 let

Pohlaví:

chlapec

M. Sushmitha (34938)*

M. Sushmitha (34938)*

Vysněné povolání: inženýrka

Země:

Indie Indie

Věk:

10 let

Pohlaví:

dívka

Sinisha S. Paul (34937)*

Sinisha S. Paul (34937)*

Vysněné povolání: zdravotní sestra

Země:

Indie Indie

Věk:

9 let

Pohlaví:

dívka

Nikdy nezapomenu na to, co jste pro mě udělali, a budu se za vás každý den modlit.

Rishma, Indie

Riyana Banz (34936)*

Riyana Banz (34936)*

Vysněné povolání: účetní

Země:

Indie Indie

Věk:

8 let

Pohlaví:

dívka

Anaya Naomi George (34935)*

Anaya Naomi George (34935)*

Vysněné povolání: zdravotní sestra

Země:

Indie Indie

Věk:

8 let

Pohlaví:

dívka

Snehal D’Souza (34934)*

Snehal D’Souza (34934)*

Vysněné povolání: zdravotní sestra

Země:

Indie Indie

Věk:

7 let

Pohlaví:

dívka

Sahana G. (34933)*

Sahana G. (34933)*

Vysněné povolání: účetní

Země:

Indie Indie

Věk:

8 let

Pohlaví:

dívka

Jak funguje Adopce na dálku®

Chlapec a dívka

Vyberte dítě

Všechny děti prošly výběrem našich sociálních pracovníků a byly doporučeny místní komunitou. Patří mezi ty nejpotřebnější. Vzdělání je důležité jak pro dívky, které jsou v rozvojových zemích bohužel stále znevýhodňované, tak pro chlapce, kteří jsou budoucími živiteli rodin.

Šipka nahoru
Formulář

Vyplňte formulář a odešlete dar

Podpořit dítě je snadné. Vyplníte formulář s kontaktními údaji. Na jeho základě vám zašleme údaje k platbě. Podporu můžete posílat měsíčně, pololetně nebo jednou za rok. My zařídíme vše potřebné, aby se vaše pomoc dostala až ke konkrétnímu dítěti.

Šipka nahoru
Dar (srdce nad rukou)

Váš dar pomáhá

Dítě díky vaší pomoci chodí do školy, dostává školní pomůcky, školní uniformu a školní oběd. Věnuje se mimoškolním aktivitám a v případě potřeby má zajištěnou zdravotní péči. O pokrocích dítěte se můžete přesvědčit v dopisech, které vám dítě pravidelně 2x za rok posílá.

Na co všechno vaše příspěvky využijeme

Škola

Školné

Zaplatíme školné i další poplatky (za zápis, zkoušky, odborné předměty).

Školní pomůcky

Školní pomůcky

Dětem pořídíme sešity a psací potřeby.

Chlapec a dívka

Školní uniforma

Dětem je koupíme nebo necháme ušít u místních švadlen.

Tabule (obrázky)

Kroužky a workshopy

Děti budou rozvíjet své talenty a dovednosti.

Zdraví

Zdravotní péče

V případě vážného onemocnění zaplatíme dítěti léčbu.

Zaměstnanec

Profesní konzultace

Dítěti poradíme ve výběru školy a budoucího povolání.

Dar (srdce nad rukou)

Dárek

Jménem dárce dostanou děti každý rok dárek.

Skupina lidí

Rozvoj komunity

Pomáháme k lepší životní úrovni komunitám, v nichž děti žijí.

10 důvodů proč podpořit program Adopce na dálku®

1

Darujete-li člověku vzdělání, darujete mu to nejcennější – šanci na nezávislost a lepší perspektivu v životě. Vaše pomoc tak bude trvalá.

2

Vaší podporou nečiníte člověka na této pomoci závislým. Naopak! Jeho vlastní aktivita a píle je při vzdělávání klíčová.

3

Adopce na dálku® umožňuje dítěti vzdělávat se v jeho přirozeném kulturním prostředí. Nevytrhává ho z jeho přirozených rodinných a kulturních vazeb.

4

Pomoc je adresná. Zapojíte-li se do programu Adopce na dálku®, dostane šanci na vzdělání jedna další konkrétní dívka či chlapec z vybrané cílové země.

5

V rámci programu Adopce na dálku® dostáváte pravidelně 2x ročně dopis od podporovaného dítěte, který je pro vás důkazem, že má vaše pomoc konkrétního příjemce.

6

Málokterá jiná pomoc přináší viditelné výsledky s finančními prostředky ve výši cca 500 Kč měsíčně.

7

Program Adopce na dálku® realizujeme podle moderních principů rozvojové spolupráce – veliký důraz klademe na komunitní přístup tak, abychom vyloučili případné negativní vedlejší dopady.

8

Do Adopce na dálku® se může zapojit nejen jednotlivec nebo rodina, ale i různé skupiny – farnosti, školy, školní třídy, pracovní kolektivy, party přátel…

9

93 % z obdržené částky plně podpoří realizovaný projekt a zbylých 7 % bude tvořit nezbytné nepřímé náklady a rezervy.

10

Dlouhá tradice a důvěryhodnost organizátora pomoci – Arcidiecézní charita Praha se této formě pomoci věnuje nejdéle. Získala důvěru desetitisíců dárců z celé České republiky.

Často kladené otázky k programu Adopce na dálku®

Kolik Adopce na dálku® stojí?

Jak se peníze dětem zprostředkují a co za ně dostanou?

Chtěl/a bych se do programu zapojit, ale mám strach, že za pár let nebudu mít dost prostředků.

Jak probíhá komunikace s dětmi? Jak často a kdy děti píší?

Proč podporujeme komunitu?

Všechny dotazy k programu Adopce na dálku®

Podmínky a pravidla zahraničních projektů a rozvojového programu Adopce na dálku®

  • Již od roku 1993 realizuje Arcidiecézní charita Praha (dále Charita Praha) v rozvojových zemích řadu projektů. Největším z nich je program Adopce na dálku®, jehož cílem je poskytování vzdělávání a zdravotní péče nejchudším dětem, stejně tak podpora širších komunit (jak obyvatel, tak místního prostředí, okolí a vybavenosti), v kterých tyto děti žijí. Aby bylo naše úsilí co nejúčinnější, je třeba dodržovat základní pravidla rozvojové spolupráce a přistupovat citlivě ke kultuře, ve které příjemci pomoci žijí.

    Podmínky a pravidla zahraničních projektů a rozvojového programu Adopce na dálku®

Logo na pozadí

Aktuální dění

Aktuálně z Ugandy

21. 2. 2020

Adopce na dálku® změnila Ibrahimovi z Ugandy život

Programu Adopce na dálku vděčím za šťastné dětství Aktuálně z Běloruska

15. 10. 2019

Programu Adopce na dálku® vděčím za šťastné dětství

Mezi “adoptovanými” dětmi v Zambii se rodí technický talent. Sarah má na kontě další vítězství Aktuálně ze Zambie

22. 1. 2019

Mezi „adoptovanými” dětmi v Zambii se rodí technický talent. Sarah má na kontě další vítězství

Rozhovor s Alešem Vackem, vedoucím zambijské charitní mise Aktuálně ze Zambie

2. 10. 2018

Rozhovor s Alešem Vackem, vedoucím zambijské charitní mise