25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Arcidiecézní charita Praha zve na Den otevřených dveří

Arcidiecézní charita Praha zve na Den otevřených dveří

Celostátní kampaní Den Charity si připomínáme svátek sv. Vincence z Pauly, patrona a zakladatele moderní charitativní práce. Cílem kampaně je seznámit širokou veřejnost s činností Charity a jejím posláním, představit zájemcům jednotlivá pracoviště a charitní zařízení. Den Charity není spojen s žádnou finanční sbírkou.
Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 27. září 2018 od 10 do 17 hodin ve všech zařízeních Arcidiecézní charity Praha »»» 

Místo: sociální služby Arcidiecézní charity Praha
Termín: 27. 9. 2018, 10:00 — 27. 9. 2018, 17:00
Kategorie: Den otevřených dveří, Akce pro veřejnost
  • Azylový dům Gloria, Renoirova 614/7, Praha 5
  • Azylový dům sv. Gerarda, Na prádle 192, Brandýs n. L. – Stará Boleslav
  • Azylový dům sv. Terezie, Pernerova 20, Praha 8
  • Centrum pro zdravotně postižené Fatima, Slaviborské nám. 4/3, Praha Třeboradice
  • Centrum zahraniční spolupráce, Londýnská 44, Praha 2
  • Domov pro seniory kardinála Berana, Charitní 26, Mukařov, Praha-východ
  • Poradna Magdala, Renoirova 614/7, Praha 5
  • Středisko Migrace, Londýnská 44, Praha 2

Těšíme se na setkání s vámi také při Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi ve čtvrtek 28. září
od ranních hodin před bazilikami sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie.

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371