Arcidiecézní charita Praha a Domov sv. Rodiny: Dobré dílo se propojuje

14. 2. 2018 Tiskové zprávy

Arcidiecézní charita Praha a Domov sv. Rodiny: Dobré dílo se propojuje

Dvě velké charitní služby se 1. ledna sloučily do jedné organizace. Z rozhodnutí Arcibiskupství pražského (zřizovatel obou zařízení) spojují síly Arcidiecézní charita Praha a Domov svaté Rodiny.

Domov sv. RodinyVeškeré stávající služby Domova svaté Rodiny pro osoby s mentálním postižením budou zachovány pod vedením Arcidiecézní charity Praha. „Chceme navázat na velké dílo zakladatelky Domova svaté Rodiny, sestry Akvinely Loskotové z Kongregace Školských sester de Notre Dame,“ zdůraznil Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. Do nabídky služeb pražské Charity se tak díky sloučení přidává velké zařízení s letitou tradicí, které pomáhá bezmála osmdesátce klientů s kombinovaným mentálním a fyzickým postižením.

Spojení obou organizací přinese větší efektivitu v řízení a financování. „Na sloučení obou velkých subjektů pracujeme už půl roku. Nebylo snadné vše připravit tak, aby klienti i jejich rodiny vůbec nic nepoznali. Za velký kus práce proto děkuji i dosavadnímu a také budoucímu řediteli Domova svaté rodiny Tomáši Biňovcovi,“ zdůraznil neměnnost a stabilitu situace v Domově svaté Rodiny Jaroslav Němec.

Arcibiskupství pražské zdůvodnilo jako zřizovatel tyto kroky snahou sjednotit a spojit dílo ve prospěch potřebných pod jednou střechou. „Chceme této práci dát jednu značku. Obě zařízení dlouhodobě dobře fungují a naplňují poslání společenství církve pomáhat bližním v těžkých životních situacích. Charita vytváří pro tuto službu skvělé zázemí. Jsem pyšný na to, že charitní síť je největším poskytovatelem sociálních služeb v České republice a jsem si jistý, že spojení sil oběma našim zařízením prospěje,“ vysvětlil pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka.

Domov sv. RodinyDomov svaté Rodiny svou činnost vykonává od roku 1991, kdy se sestře Akvinele Ludmile Loskotové z Kongregace Školských sester de Notre Dame, pověřené Českou katolickou charitou, podařilo za pomoci dárců zrekonstruovat bývalou budovu jeslí v Praze 6 na Petřinách a vybudovat zde první charitní domov v Praze s celoroční péčí o děti s mentálním a kombinovaným postižením. Byly to děti z pražských rodin, které tehdejší systém izoloval od rodičů v odlehlých částech republiky.

Brzy po otevření se ale ukázalo, že kapacita Domova nepostačuje zájmu. Sestře Akvinele se za podpory řady dobrodinců podařilo zrekonstruovat zcela zdevastovanou budovu bývalé školy v Liboci, kde v roce 2000 našlo azyl dalších 40 osob. Součástí objektu v Liboci jsou čtyři terapeutické dílny, kaple svatého Kříže i rehabilitační ordinace.

V současnosti ve dvou objektech v Liboci a na Petřinách žije 76 klientů. Cílem Domova svaté rodiny je i nadále šířit odkaz sestry Akvinely a vytvářet příjemné a láskyplné prostředí klientům, které by jim nejen poskytovalo potřebnou péči, ale též je pod vedením odborníků inspirovalo k rozvíjení jejich schopností a tak kompenzovalo jejich životní handicap.

Více informací

Související články

Pomoc lidem s postižením

19. 6. 2024

Aktivní život v Domově sv. Rodiny: výlet za jahodami i muzikoterapie

Pomoc lidem s postižením

22. 11. 2023

Domov svaté Rodiny si připomněl 100. výročí zakladatelky sestry Akvinely

Pomoc lidem s postižením

20. 9. 2023

Centrum Fatima vrací do života lidi s handicapem

Pomoc lidem s postižením

2. 6. 2023

Každý den je tu o obyčejných věcech. Reportáž z Domova sv. Rodiny na Petřinách