Domácí násilí jako celospolečenský problém, se kterým se dá pracovat

22. 10. 2016

Domácí násilí jako celospolečenský problém, se kterým se dá pracovat

Odborníci z Poradny Magdala se na konci léta zúčastnili pracovní a studijní cesty do norského Osla, kde měli příležitost rozšířit své kompetence v oblasti práce s oběťmi domácího násilí tentokrát zaměřeného především na práci s dětmi. Hlavní součástí zahraničního programu bylo naučit se využívat film Zuřivec k edukačním účelům a v terapii s lidmi, kterých se týká domácí násilí.

Domácí násilí jako celospolečenský problém, se kterým se dá pracovatDomácí násilí je celospolečenský problém, který se netýká jen oběti a pachatele, ale i dětí, které uzpůsobují svoje chování tak, aby se dokázaly vyrovnat s pocitem ohrožení. Trápí se pocity viny za to, co se v rodině děje. Atmosféra nebezpečí a strachu negativně ovlivňuje průběh dětství, které by mělo dětem přinášet pocit bezpečí a lásky.

Je prokázáno řadou studií, že dospělí lidé, kteří vyrůstali v rodině, kde byli svědky domácího násilí, mají v dospělosti vysokou pravděpodobnost sklonu k sociálnímu selhávání, například k alkoholismu, duševním onemocněním, sebepoškozování, užívání drog, ale i depresivním stavům. Zjistilo se, že jsou také ve větší míře ohroženi kardiovaskulárními nemocemi. Rizikem je také to, že se v dospělém věku mohou role otočit a dětské oběti domácího násilí se stanou pachateli násilí vůči svým blízkým ve svých vlastních rodinách.

Nehledě na to, že páchání domácího násilí mezi blízkými osobami patří do kategorie trestných činů, přináší do každé takové rodiny, kde dochází k násilnostem, řadu nepříjemných situací. Rodina by měla zajistit pro všechny své členy bezpečí a přijetí, aby byla místem, kde je všem spolu dobře a vzájemně se podporují.

Domácí násilí jako celospolečenský problém, se kterým se dá pracovat

Naše odborná Poradna Magdala pracuje s oběťmi násilí, které přicházejí ve většině případů s těmi nejhoršími zkušenostmi, které si lze představit. Tito lidé se nacházejí v obtížné, z jejich pohledu neřešitelné a bezvýchodné, situaci. V Poradně Magdala se setkávají s odborníky, kteří je vyslechnou a podpoří, nabídnou jim informace a možnosti řešení, aby se mohli v dohledné době vrátit do běžného života.

„Naše služby přizpůsobujeme životním situacím, se kterými za námi lidé přicházejí, a vyvíjíme postupy tak, aby byly co nejvíce vhodné pro naše uživatele. Vždy vycházíme z jejich individuálních potřeb a situace. Každý podnět, dobrá praxe anebo obohacení odjinud, dokáže zlepšit naši práci a v důsledku má příznivý dopad na naše uživatele. Velmi nás nasměrovala studijní a pracovní cesta do Norska, kde jsme měli možnost získat nový nástroj pro práci s domácím násilím, film Zuřivec a nové podněty od norských partnerů, pro naši práci,“ říká ředitelka Poradny Magdala, Mgr. Šárka Martinovská.

Film Zuřivec – nástroj pro práci s domácím násilím

Animovaný film Zuřivec byl natočen na motivy skutečné události a na základě vyprávění dětí, které zažily domácí násilí. Film je zpracováním knihy Zuřivec spisovatelky Gro Dahleové a vzniknul v rámci Organizace Redd Barna (Zachraňme děti) a Alternativ til Vold (Alternativa násilí) v Norsku. Tento animovaný film zpracovává smutné a složité téma. Vypráví příběh o školákovi Bójovi, který žije s rodiči a jeho otec se občas proměňuje ve strašlivého zuřivce. Bój je vyděšený, klade si otázky související se situací v rodině a snaží se situaci nějakým způsobem řešit. Film působí silně na své diváky a kvalitním, jasným způsobem oslovuje všechny, kdo něco podobného ve svém životě zažili. Zhlédnutí filmu je možné nabídnout dětem, které se mohou s Bójem identifikovat nebo i pachatelům násilí a obětem. Ti všichni mohou prostřednictvím Zuřivce nahlédnout na situaci, ve které se nacházejí. Film Zuřivec přináší dětem jasné poselství. Nejsi v tom sám. Násilí v rodině není Tvoje vina. Můžeš se svěřit někomu, komu důvěřuješ. Násilí je možné zastavit!

Zveme vás na školení k filmu Zuřivec, již brzy v Poradně Magdala na viděnou!

Norway Grants Open Society Fund PrahaProjekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Související články

Aktuálně z Ugandy

1. 6. 2023

Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy obětem domácího násilí

Pomoc rodinám v nouzi

12. 12. 2022

Měla 22 bytů, domov ale žádný. Teď jí ho pomáhá hledat Azylový dům Gloria

Pomoc rodinám v nouzi

7. 6. 2022

V Azylovém domě Gloria oslavili Den dětí

Gloria Pomoc rodinám v nouzi

3. 6. 2022

Pomáhám dětem získat sebedůvěru, říká speciální pedagožka z azylového domu