Kardinál Duka poobědval s tříkrálovými koledníky

8. 3. 2019

Kardinál Duka poobědval s tříkrálovými koledníky

Tři desítky koledníků a koordinátorů Tříkrálové sbírky včera zavítaly na Arcibiskupství pražské, aby se setkaly s kardinálem Dominikem Dukou. Pražský arcibiskup jim při slavnostním obědě poděkoval za pomoc při letošní sbírce. „Chci vám vyjádřit vděčnost za Tříkrálovou sbírku a popřát vám hodně Božího požehnání a milosti,“ řekl na adresu nejen přítomných, ale všech dobrovolníků a pracovníků charit, kteří se na sbírce podíleli.

Kardinál Duka poobědval s tříkrálovými koledníkyJedním z nejmladších hostů byla šestiletá Apolenka z chodovské farnosti. Na setkání s panem kardinálem se moc těšila. A jak si vysvětluje, že právě ona byla vybrána na tento slavnostní oběd? „Naše kasičky byly hodně těžké. Koledovali jsme na starém Chodově. Byla jsem koledovat i se Skautem.“ S Apolenkou přišli dva kamarádi, devítiletá Hanička a jedenáctiletý Petřík. „Výběr dětí byl na mně, protože u nás ve farnosti koordinuji výuku náboženství a mám o tříkrálových skupinkách přehled,“ vysvětlila paní Lucie Chlupová, která děti doprovázela, „první mě napadly děti, které se zapojují i s rodinami každý rok a jsou nejaktivnější.“

Kardinál Duka poobědval s tříkrálovými koledníky

Nejdelší cestu k otci kardinálovi vážili koledníci z Vlašimi. Z celé arcidiecéze jsou zdaleka nejúspěšnější. Výtěžek Tříkrálové sbírky zde přesahuje půl milionu korun a představuje významnou podporu charitním službám pro potřebné.

Roudnici nad Labem reprezentovala Zdislava, Hanka a Daniel. Všichni se shodli, že koleda je moc baví: „Rozhodně to neděláme proto, abychom se ulili ze školy, ale proto, že chceme pomáhat.“ A to se jim opravdu daří, jak potvrzuje paní Jitka Kirschnerová, bývalá dlouholetá ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem, která děti doprovázela: „Zdislava, Hanka a Daniel tvoří jednu z našich nejlepších skupinek. Hanka a Dan jsou dvojčata, je jim 14 let. Zdislava měla minulý týden patnáctiny. Příští rok už bude doprovázet skupinku mladších koledníčků.“

Paní Kirschnerová se v čele roudnické charity v minulých letech podílela na organizaci Tříkrálové sbírky. „Dnes už sbírku nekoordinuju, jsem garderobiérka,“ směje se. „Starám se o to, aby vyšli všichni upravení, aby jim nic nepadalo, nekoukalo a aby byli dostatečně černí.“ Zdislava, která vyprávění poslouchá, doplňuje: „Paní Kirschnerová se stará dobře.“ Už víc než 19 let.

Slavnostního oběda se zúčastnila i paní Božena Böhmová, ředitelka Křesťanského gymnázia s několika žáky. Ve škole je již dlouholetou tradicí, že žáci první lednový školní den společně koledují: „Den zahájíme mší svatou ve Strašnicích a potom ti, kdo chtějí, vyrážejí na koledu. Zvlášť mladší děti to velmi baví. Mají kostýmy, zpívají, hrají na kytary a flétny. Letos se nám dokonce stalo, že na jednu dívenku nevybyla kasička a ona tak plakala, že jsme šli ještě ráno rychle jednu vyzvednout.“

Kardinál Duka poobědval s tříkrálovými koledníkyNa setkání s panem kardinálem se podle paní ředitelky studenti velmi těšili: „Děti z toho mají radost, je to pro ně sváteční událost. Nevěděli jsme, koho máme vzít, a tak jsme nakonec vybrali skupinu, která vykoledovala nejvíc. Ale bylo to těžké rozhodování.“

Oběd se podával v krásných prostorách sálu kardinála Berana. Po společné modlitbě a slavnostním přípitku se vzpomínalo na začátky sbírky. „Příští rok bude sbírka dvacátá, jubilejní,“ připomněl ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec, „měl jsem to štěstí zažít všechny ročníky. Ze začátku to bylo docela krušné, lidé sbírku neznali, na koledníky se občas dívali s nedůvěrou. Dnes je sbírka největší v celé zemi.“ Kardinál Dominik zavzpomínal na poválečnou dobu, kdy zažil tříkrálové koledování: Kardinál Duka poobědval s tříkrálovými koledníky„Pamatuji si, jak se chodilo koledovat, ale pro sebe, ne pro charitu. Chlapci si vzali ministrantské oblečení, půjčili si kadidelnici, měli křídu, chodili dům od domu a lidé jim něco dávali. Peněz moc ne, ale byly Vánoce, tak dostali cukroví, jablko nebo pomeranč. Ten byl tehdy vzácný a v obchodě se rozděloval vždy každému dítěti po jednom.“

Po obědě obdaroval pan kardinál všechny přítomné dárkem a pozval je na prohlídku historických prostor Arcibiskupského paláce. „Děkuji panu kardinálovi a biskupskému vikáři pro diakonii P. Jendovi Balíkovi, že tuto akci iniciovali. Tříkrálová sbírka se rok od roku rozšiřuje, přibývá farností, obcí a charit, kde se koleduje. Máme z toho radost. Doufám, že osobní poděkování otce kardinála bylo pro koledníky povzbuzením do dalších let a motivací přizvat na pomoc i další kamarády,“ uzavírá Jaroslav Němec.

Kardinál Duka poobědval s tříkrálovými koledníkyKardinál Duka poobědval s tříkrálovými koledníky

Související články

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka

2. 2. 2024

Tříkrálová sbírka hlásí dosud nejvyšší výnos. Děkujeme!

Aktuálně z Běloruska

24. 1. 2024

Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

Tříkrálová sbírka

22. 1. 2024

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky