Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky

18. 1. 2023

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky

Koledníci v  královských pláštích a  s  korunkami na hlavách obešli v  uplynulých dnech celou zemi. Šířili mezi lidmi radostné poselství o narození Spasitele. Zpívali koledy a  rozdávali drobné dárky, křídou psali nad dveře požehnání a  do zapečetěných pokladniček vybírali peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se zapojily desetitisíce dobrovolníků, kteří tak navázali na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy.

Charity a farnosti v celé České republice nyní za účasti úřední kontroly rozpečeťují tříkrálové pokladničky a počítají výtěžek sbírky. Průběžně je zveřejňován na www.trikralovasbirka.cz/vysledky.

Z mnoha míst zní zprávy o rekordním výtěžku. Například v Charitě Roudnice nad Labem letos do 85 kasiček vykoledovali o 85 000 korun více než loni. „Včerejší den byl u nás na Charitě v Roudnici zcela ve znamení sčítání kasiček,“ informuje ředitelka roudnické Charity Marcela Lysáčková. „Po rozpečetění a sečtení obsahu všech kasiček jsme nemohli uvěřit výsledku: 386 027 Kč. To je něco neskutečného! Děkuji všem, kteří nám pomohli. Sbírky se zúčastnilo 252 dobrovolníků, dětí a vedoucích ve věku od 3 do 75 let. Koledovali v Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří a 24 okolních obcích. Atmosféra byla úžasná a z průběhu i výsledku sbírky máme obrovskou radost.“

Podobný úspěch hlásí z Charity Kralupy nad Vltavou, kde dosáhl výtěžek částky 232 198 korun (168 866 korun v roce 2022). Výtěžek půjde tradičně na opravu objektů, v nichž kralupská Charita poskytuje sociální služby. Část výtěžku navíc letos vyčlení na pomoc lidem ve finanční tísni, kterým pomůže s dofinancováním nákladů na energie.

Charita Neratovice získala částku 170 103 korun (loni 65 637 korun). Během roku chce využít výtěžek sbírky například na vybudování bezbariérového vstupu na zahradu, který budou využívat klienti domova s pečovatelskou službou v Libiši.

S výtěžkem jsou spokojeni i v dobrovolnické Farní charitě Benešov, kde vykoledovali 250 094 korun (loni 200 988 korun), v Krušovicích či Lysé nad Labem a v dalších obcích.

„Děkujeme dobrovolníkům a dárcům za pomoc,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Mám radost, že jsme mohli tříkrálovým koledováním oživit starou lidovou tradici, připomenout narození Spasitele, popřát lidem požehnání do nového roku a navíc získat prostředky na pomoc potřebným lidem, pro které jsou nepostradatelné profesionální sociální služby Charity.“

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi

Chci vědět víc

Související články

Poděkování kardinála Dominika Duky a P. Jana Balíka za Tříkrálovou sbírku 2019 Tříkrálová sbírka

2. 2. 2023

Tříkrálové pokladničky jsou sečteny. Dárci projevili velkou solidaritu s lidmi v nouzi

Tříkrálová sbírka

16. 1. 2023

Tříkráloví koledníci zamířili i na ministerstvo a krajský úřad

Tříkrálová sbírka

6. 1. 2023

Centrem Prahy prošel průvod v čele s třemi králi na velbloudech

Tříkrálová sbírka

6. 1. 2023

Tříkráloví koledníci navštívili předsedu vlády