„Naše“ děti v Ugandě studují navzdory pandemii covid-19

12. 9. 2021 Koronavirus

„Naše“ děti v Ugandě studují navzdory pandemii covid-19

Pandemie covid-19 od března 2020 paralyzuje školní docházku 15 milionů dětí v Ugandě. Vláda aktuálně podmiňuje znovuotevření škol vakcinací učitelů i studentů. Vakcíny však nejsou k dispozici. Více než 80 % učitelů (440 000 osob) dosud nedostalo jedinou dávku vakcíny.

„Arcidiecézní charita Praha nečeká na to, jak se situace v Ugandě vyvine. Děti musí mít šanci na vzdělávání,“ vysvětluje ředitel pražské Charity Jaroslav Němec. „Chceme minimalizovat dopad neadekvátních pandemických opatření na studijní výsledky a životní úroveň dětí. Zaslali jsme do Ugandy další finance (30 tis. USD, přibližně 650 tis. Kč) na nákup trvanlivých potravin a studijních materiálů. Naši kolegové na místě dohlížejí na studium dětí, jejicž vzdělání podporují čeští dárci v programu Adopce na dálku®.“

Domácí výuka a přísun studijního materiálů dává chudým vesnickým dětem šanci držet krok s ostatními dětmi, které mají přístup k on-line výuce či výukovým programům ve státních televizních a rozhlasových stanicích.

Z průzkumů vyplývá, že pokud jsou děti delší dobu mimo školu, zhoršuje se jejich fyzické i duševní zdraví. Často jsou posílány do práce, mnohdy velmi fyzicky náročnou. Roste tenze v domácnostech, která může vyústit v domácí násilí.

Obrovským problémem je i absence poledního jídla ve škole, které v mnohých rodinách suplovalo celodenní stravování. Rostoucí podvýživa u dětí školního věku je snad ještě větší katastrofou něž zanedbané studium. Nedávné průzkumy ukázaly, že 20 % dětí ve věku 6–12 let (jedná se o pětinu obyvatel Ugandy – osm miliónů dětí!) má podváhu, zatímco 80 % trpí nedostatkem železa a 38 % trpí anémií.

„Děkujeme dárcům, díky nimž můžeme chudým ugandským rodinám pomoci překonat náročné období. Potraviny a podpora studia jsou v tuto chvíli tím nejdůležitějším, co můžeme a dokážeme „našim“ dětem v Ugandě dát,“ uzavírá Jaroslav Němec.

Pomozme rozvojovým zemím v době pandemie koronaviru

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • zakoupíme potravinovou pomoc pro lidi v nouzi
  • vybavíme sociálně slabé ochrannými pomůckami
  • podpoříme zdravotnická zařízení ve vesnických oblastech

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Ugandy

21. 11. 2022

Dárkyně změnila život chudé ugandské rodiny. Založili díky ní drůbeží farmu

Česká nemocnice v Ugandě

5. 11. 2022

Operace kýly. Luxus, který si v Ugandě nemůže dovolit každý

Aktuálně z Ugandy

8. 10. 2022

Ve dvanácti letech je „adoptovaný“ chlapec z Ugandy nadějným svářečem

Uganda nemocnice Česká nemocnice v Ugandě

6. 8. 2022

V České nemocnici se narodila trojčata. Nejslabší zachránil přístroj zakoupený českými dárci