Ohlédnutí za osmým rokem programu přesídlení krajanů ze zahraničí

20. 1. 2023

Ohlédnutí za osmým rokem programu přesídlení krajanů ze zahraničí

Osmým rokem poskytuje Arcidiecézní charita Praha sociální asistenci krajanům žijícím v zahraničí, kteří se rozhodli přesídlit zpět do Česka. Jde o program Přesídlení krajanů, který realizuje Ministerstvo vnitra České republiky.

Krajané, potomci krajanů a jejich příbuzní dostávají na základě vládního rozhodnutí podporu zahrnující sociální asistenci Charity, dočasné ubytování i finanční pomoc. Od začátku programu přesídlilo do Česka 2 200 krajanů.

Přesídlení a útěk před válkou

I vloni stejně jako v předchozích letech přicestovalo nejvíce krajanů z Ukrajiny. „V uplynulém roce ovlivnila naši pomoc ve velké míře válka na Ukrajině,“ říká Světlana Porsche z charitního Střediska Migrace. „Útěk před válkou uspíšil u řady krajanů plánovaný návrat do Česka. Rodiny si s sebou zvládly často vzít jen omezené množství věcí, balily ve spěchu. Jedna rodina se 4 malými dětmi přijela jen s malými baťůžky, s kterými pěšky putovali Ukrajinou.“

Hotel Ministerstva vnitra v jižních Čechách poskytuje krajanům zázemí bezprostředně po jejich příjezdu. „Po vypuknutí války jsme do hotelu přijali během jednoho měsíce 100 lidí, většinou se jednalo o ženy s dětmi, protože muži nemohli opustit Ukrajinu,“ říká Světlana Porsche.

Naděje žen, že se k nim muži brzo přidají, se nenaplnily. Bylo třeba, aby se ženy s dětmi postavily na vlastní nohy a zvládly integraci do české společnosti samy. „Za úspěch považujeme, že se všem, kteří přicestovali narychlo během března, podařilo najít práci a bydlení a nejpozději během letních prázdnin se z hotelu v Červené odstěhovali,“ říká Světlana Porsche.

Přesídlení v roce 2022 v číslech

V roce 2022 přesídlilo v rámci vládního programu 229 osob. Z celkového počtu jich bylo 200 z Ukrajiny, 2 z Venezuely, 18 z Ruska a 9 z Běloruska. Mužů bylo 58, žen 91, dětí 80. V produktivním věku bylo 139 osob, 10 osob bylo starší 60 let.

Arcidiecézní charita Praha zajišťovala krajanům asistenci při příjezdu, sociální a právní poradenství, jazykový a integrační kurz, tlumočení a asistenci na úřadech.

„Naše sociální a právní poradenství pomáhalo klientům zorientovat se v českém sociálním a právním systému a dále na trhu práce a na trhu s bydlením. Pomáhali jsme dětem zajistit školu, dospělým nostrifikaci diplomů, dále najít doktory a zařídit zdravotní pojištění a registraci na úřadech,“ vypočítává Světlana Porsche. „Další okruh věcí, které musí člověk po přesídlení řešit, se týká dokladů okolo pasů, trvalých pobytů, občanství a mnoho dalšího.“

Ve větší míře než v minulých letech řešilo Středisko Migrace žádosti o materiální a psychologickou podporu. A to nejen od nově příchozích krajanů, ale i od těch, kteří přesídlili v předchozích letech a kteří žádali pomoc pro svoje příbuzné a známé prchající před válkou.

Při integraci pomáhají české kořeny

Mnoho krajanských rodin ctilo a udržovalo české tradice. Těší se, že v tom budou po přesídlení pokračovat. V hotelu v Červené se slaví všechny významné svátky a dodržují zvyky. Pletou se velikonoční pomlázky, malují vajíčka, tvoří adventní věnce a peče vánoční cukroví.

„Pomáháme krajanům vrůstat do české kultury, poznávat fungování společnosti a zdokonalovat se v českém jazyce,“ říká Světlana Porsche. „To vše velmi pomáhá jejich rychlé integraci. Vztah k České republice, vděčnost za možnost přesídlení i připravenost pracovat – s takovým přístupem se u krajanů nejčastěji setkáváme. Přejeme všem, ať se jim v jejich další životní etapě daří.“

Výuka českého jazyka

Vánoční zvyky a tradice

Zákopové svíčky

Krajané věnují svůj volný čas mj. výrobě zákopových svíček. Prázdné plechovky vyplní zbytkovým kartonem a zalijí voskem ze zbytků svíček.

Svíčky posílají pravidelně na Ukrajinu. Zákopová svíčka hoří 3-5 hodin, vojáci v zákopech se u ní mohou ohřát nebo přihřát čaj.

Pomozte uprchlíkům na území pražské arcidiecéze

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Poskytujeme podporu Ukrajincům, které válečný konflikt nutí opustit zemi
  • Poskytujeme cizincům na území Česka, kteří se ocitají v nouzi, materiální pomoc, právní a sociální doprovázení

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Přesídlení krajanů

29. 1. 2024

Do Česka přesídlili krajané z Ukrajiny, Ruska, Venezuely i Moldavska. Charita jim pomáhala s integrací

Aktuálně ze sociálních služeb

18. 12. 2023

Charita se spolu s klienty chystá na Vánoce

Přesídlení krajanů

22. 8. 2023

Perla uprostřed válečného chaosu. Příběh ukrajinské rodiny s českými kořeny nás chytl za srdce

Přesídlení krajanů

19. 6. 2023

Zdravotní sestřička Hanna z Ukrajiny má české kořeny. Díky tomu bylo přestěhování do Česka snazší