Ohlédnutí za osmým rokem programu přesídlení krajanů ze zahraničí

20. 1. 2023

Ohlédnutí za osmým rokem programu přesídlení krajanů ze zahraničí

Osmým rokem poskytuje Arcidiecézní charita Praha sociální asistenci krajanům žijícím v zahraničí, kteří se rozhodli přesídlit zpět do Česka.

Krajané, potomci krajanů a jejich příbuzní dostávají na základě vládního rozhodnutí podporu zahrnující sociální asistenci Charity, dočasné ubytování i finanční pomoc. Od začátku programu přesídlilo do Česka 2 200 krajanů.

Přesídlení a útěk před válkou

I vloni stejně jako v předchozích letech přicestovalo nejvíce krajanů z Ukrajiny. „V uplynulém roce ovlivnila naši pomoc ve velké míře válka na Ukrajině,“ říká Světlana Porsche z charitního Střediska Migrace. „Útěk před válkou uspíšil u řady krajanů plánovaný návrat do Česka. Rodiny si s sebou zvládly často vzít jen omezené množství věcí, balily ve spěchu. Jedna rodina se 4 malými dětmi přijela jen s malými baťůžky, s kterými pěšky putovali Ukrajinou.“

Hotel Ministerstva vnitra v Červené na Milevsku poskytuje krajanům zázemí bezprostředně po jejich příjezdu. „Po vypuknutí války jsme do hotelu přijali během jednoho měsíce 100 lidí, většinou se jednalo o ženy s dětmi, protože muži nemohli opustit Ukrajinu,“ říká Světlana Porsche.

Naděje žen, že se k nim muži brzo přidají, se nenaplnily. Bylo třeba, aby se ženy s dětmi postavily na vlastní nohy a zvládly integraci do české společnosti samy. „Za úspěch považujeme, že se všem, kteří přicestovali narychlo během března, podařilo najít práci a bydlení a nejpozději během letních prázdnin se z hotelu v Červené odstěhovali,“ říká Světlana Porsche.

Přesídlení v roce 2022 v číslech

V roce 2022 přesídlilo v rámci vládního programu 227 osob. Z celkového počtu jich bylo 198 z Ukrajiny, 2 z Venezuely, 18 z Ruska a 9 z Běloruska. Mužů bylo 56, žen 91, dětí 80. V produktivním věku bylo 137 osob, 10 osob bylo starší 60 let.

Arcidiecézní charita Praha zajišťovala krajanům asistenci při příjezdu, sociální a právní poradenství, jazykový a integrační kurz, tlumočení a asistenci na úřadech.

„Naše sociální a právní poradenství pomáhalo klientům zorientovat se v českém sociálním a právním systému a dále na trhu práce a na trhu s bydlením. Pomáhali jsme dětem zajistit školu, dospělým nostrifikaci diplomů, dále najít doktory a zařídit zdravotní pojištění a registraci na úřadech,“ vypočítává Světlana Porsche. „Další okruh věcí, které musí člověk po přesídlení řešit, se týká dokladů okolo pasů, trvalých pobytů, občanství a mnoho dalšího.“

Ve větší míře než v minulých letech řešilo Středisko Migrace žádosti o materiální a psychologickou podporu. A to nejen od nově příchozích krajanů, ale i od těch, kteří přesídlili v předchozích letech a kteří žádali pomoc pro svoje příbuzné a známé prchající před válkou.

Při integraci pomáhají české kořeny

Mnoho krajanských rodin ctilo a udržovalo české tradice. Těší se, že v tom budou po přesídlení pokračovat. V hotelu v Červené se slaví všechny významné svátky a dodržují zvyky. Pletou se velikonoční pomlázky, malují vajíčka, tvoří adventní věnce a peče vánoční cukroví.

„Pomáháme krajanům vrůstat do české kultury, poznávat fungování společnosti a zdokonalovat se v českém jazyce,“ říká Světlana Porsche. „To vše velmi pomáhá jejich rychlé integraci. Vztah k České republice, vděčnost za možnost přesídlení i připravenost pracovat – s takovým přístupem se u krajanů nejčastěji setkáváme. Přejeme všem, ať se jim v jejich další životní etapě daří.“

Pomozte uprchlíkům na území pražské arcidiecéze

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Poskytujeme podporu Ukrajincům, které válečný konflikt nutí opustit zemi
  • Poskytujeme cizincům na území Česka, kteří se ocitají v nouzi, materiální pomoc, právní a sociální doprovázení

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Ve škole v Milevsku prezentujeme program přesídlení i ukrajinskou kulturu. Přesídlení krajanů

15. 12. 2022

Co je kuťa a uzvar? Přiblížili jsme ukrajinskou kulturu i program přesídlení krajanů

Ukrajina Naše pomoc uprchlíkům

8. 3. 2022

Sbírka pro Ukrajinu. Jak můžete pomoci? Materiálně i finančně

Naše pomoc uprchlíkům

25. 2. 2022

Vyhlašujeme sbírku na pomoc Ukrajincům, kteří se nachází na území pražské arcidiecéze v tíživé situaci

Přesídlení krajanů

7. 6. 2021

Vrací se do vlasti svých předků. Arcidiecézní charita krajanům pomáhá