Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi v roce 2021

„Tříkrálová sbírka dává příležitost k solidaritě s potřebnými. Děkujeme všem dobrovolníkům i dárcům za to, že věnují svůj čas a prostředky, a pomáhají spolu s námi lidem, kteří podporu Charity potřebují. V dnešní době těchto potřebných lidí přibývá a pomoc je důležitější než kdy jindy,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.

Tříkrálová sbírka podpoří i letos stovky sociálních služeb a tisíce lidí, kteří se ocitají v tíživé životní situaci. Jak vaše dary pomohou?

Diecézní záměry sbírky v pražské arcidiecézi

 • Pomoc potřebným v souvislosti s covid-19 v pražské arcidiecézi
 • Domov seniorů sv. Václava ve Staré Boleslavi
 • Farní charita Kolín

Pomoc v zahraničí

 • Zdravotní péče pro sociálně slabé v Ugandě

Záměry sbírky v regionech

 • Terénní sociální a zdravotní péče o seniory a lidi s postižením na Berounsku
 • Nákup osobního automobilu pro Farní charitu Kolín a její materiální a potravinovou pomoc potřebným
 • Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pečovatelskou službu Charity Příbram
 • Příspěvek na nákup osobního automobilu pro pečovatelskou službu Charity Roudnice nad Labem
 • Domov pro seniory kardinála Berana
 • Domov svaté Rodiny
 • Opravy Azylového domu pro matky s dětmi v Kralupech nad Vltavou
 • Opravy Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa (výměna podlahových krytin, malování atd.)
 • Azylový dům sv. Gerarda pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
 • Podpora aktivit dětí a mládeže z Nízkoprahového denního centra Bota
 • Spolufinancování evropské dotace pro Charitu Kralupy nad Vltavou na vybudování nových sociálních bytů
 • Podpora sociálních služeb Charity Starý Knín pro seniory, rodiny s dětmi a osoby v sociální nouzi
 • Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Charity Praha-Holešovice
 • Příspěvek na stavební úpravy Nízkoprahového denního centra Farní charity Nymburk
 • Provoz služby ChariCar (osobní doprava pro seniory a lidi s postižením) Farní charity Nymburk
 • Nákup nových kompenzačních pomůcek pro půjčovnu Farní charity Nymburk
 • Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Charity Praha-Chodov
 • Podpora charitního sociálního šatníku v Benešově, Roudnici nad Labem a Praze-Modřanech
 • Podpora Charitního centra s charitním šatníkem a sklady materiální pomoci ve Slaném
 • Vybavení a podpora provozu Nízkoprahového denního centra a terénní služby pro ženy v nouzi Farní charity Praha 1
 • Vybavení a pomůcky pro nemohoucí klienty sociálních služeb Charity Neratovice
 • Podpora integrace cizinců – projekt Farní charity Praha 14
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (nákup elektrických odsávaček, zdravotní péče pro lidi bez zdravotního pojištění)
 • Příspěvek Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech
 • Vybavení prostor nově vzniklého komunitního centra v Košicích pro osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • Domácí hospic Křídla v Sedlčanech
 • Škola SPMP Modrý klíč
 • Cesta 121 – chodítka, mechanické a elektrické vozíky, zvedáky a další pomůcky pro seniory
 • Letní tábory či pobyty pro děti ze sociálně slabých rodin (Charita Kralupy nad Vltavou, Farnost sv. Tomáše v Praze 1, Farní charita Praha Barrandov)
 • Práce s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí (Salesiánské středisko mládeže, Základní škola sv. Voršily v Praze, Církevní mateřská škola Studánka, Spolek Jasánek v Jesenici, Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily
 • Podpora pečujících o blízkou osobu – projekt Farní charity Stodůlky
 • Přímá finanční a materiální pomoc potřebným rodinám (Benešov, Dobříš, Lysá nad Labem, Mníšek pod Brdy, Roudnice nad Labem, Řevnice, Mnichovice, Poříčí nad Sázavou, Praha 3, Praha-Braník, Praha-Modřany, Praha-Barrandov, Praha-Vršovice, Praha-Smíchov, Farní charita Stodůlky, Praha-Zbraslav, Chvaly-Horní Počernice, Praha-Hostivař)
Více informací Méně informací

Novinky

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka

2. 2. 2024

Tříkrálová sbírka hlásí dosud nejvyšší výnos. Děkujeme!

Aktuálně z Běloruska

24. 1. 2024

Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

Tříkrálová sbírka

22. 1. 2024

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky

Pomáhejte nám pomáhat!

Pomoci potřebným lidem můžete celoročně darem z vašeho bankovního účtu.

Na co váš dar využijeme?

 • Poskytneme azyl mamince s dítětem, která nemá jiné bydlení.
 • Zachráníme člověka bez domova před mrazem.
 • Pomůžeme seniorům, kteří žijí doma, s osobní hygienou, jídlem i nákupy.
 • Zajistíme terapii týraným ženám.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)