Poděkování kardinála Dominika Duky a P. Jana Balíka za Tříkrálovou sbírku 2019

13. 2. 2019

Poděkování kardinála Dominika Duky a P. Jana Balíka za Tříkrálovou sbírku 2019

Milí kněží, rodiče, děti, pracovníci charit, katecheté, učitelé, Tříkrálová sbírka, která je příležitostí k solidaritě s potřebnými, se stala již tradicí. Její konání ale vyžaduje angažovanost mnoha lidí dobré vůle, bez které by se konat nemohla. Rádi bychom vám, kteří jste nabídli svůj čas pro její konání, vyjádřili vděčnost.

Je pro nás radostí vidět, že je sbírka čím dál více obohacována různými doprovodnými programy, jako jsou tříkrálové průvody v Praze, Příbrami a Kladně, koncerty či zpívání koled a podobně. Je pěkné, že se do sbírky jako dobrovolníci zapojují i ti, kteří nejsou pravidelnými návštěvníky bohoslužeb.

Víme, že vybírání na potřebné není snadné a možná se některé skupiny koledníků setkají i s odmítnutím, ale bohudíky naprostá většina lidí koledníky přijímá s laskavostí a otevřeným srdcem. Díky vám je Tříkrálová sbírka zdařilou akcí církve, která umožňuje překročit práh kostelů a spolupracovat s naší společností pro dobro celku.
V pražské arcidiecézi bylo letos do téměř dvou tisíc pokladniček vybráno 7.793.276,- Kč. Z těchto peněz bude podpořeno mnoho projektů nejen v zahraničí, ale i v našem regionu.

Vnímáme, že sbírce věnujete velké úsilí, proto se biskupové rozhodli, že se příští rok osobně více zapojí a během sbírky navštíví více míst, aby vyslali koledníky a zúčastnili se doprovodných programů.

Bůh odplať všem, kteří se na Tříkrálové sbírce jakkoli podíleli.

kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

P. Jan Balík, biskupský vikář pro diakonii

Související články

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka

2. 2. 2024

Tříkrálová sbírka hlásí dosud nejvyšší výnos. Děkujeme!

Aktuálně z Běloruska

24. 1. 2024

Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

Tříkrálová sbírka

22. 1. 2024

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky