Poděkování kardinála Dominika Duky a P. Jana Balíka za Tříkrálovou sbírku 2019

13. 2. 2019

Poděkování kardinála Dominika Duky a P. Jana Balíka za Tříkrálovou sbírku 2019

Milí kněží, rodiče, děti, pracovníci charit, katecheté, učitelé, Tříkrálová sbírka, která je příležitostí k solidaritě s potřebnými, se stala již tradicí. Její konání ale vyžaduje angažovanost mnoha lidí dobré vůle, bez které by se konat nemohla. Rádi bychom vám, kteří jste nabídli svůj čas pro její konání, vyjádřili vděčnost.

Je pro nás radostí vidět, že je sbírka čím dál více obohacována různými doprovodnými programy, jako jsou tříkrálové průvody v Praze, Příbrami a Kladně, koncerty či zpívání koled a podobně. Je pěkné, že se do sbírky jako dobrovolníci zapojují i ti, kteří nejsou pravidelnými návštěvníky bohoslužeb.

Víme, že vybírání na potřebné není snadné a možná se některé skupiny koledníků setkají i s odmítnutím, ale bohudíky naprostá většina lidí koledníky přijímá s laskavostí a otevřeným srdcem. Díky vám je Tříkrálová sbírka zdařilou akcí církve, která umožňuje překročit práh kostelů a spolupracovat s naší společností pro dobro celku.
V pražské arcidiecézi bylo letos do téměř dvou tisíc pokladniček vybráno 7.793.276,- Kč. Z těchto peněz bude podpořeno mnoho projektů nejen v zahraničí, ale i v našem regionu.

Vnímáme, že sbírce věnujete velké úsilí, proto se biskupové rozhodli, že se příští rok osobně více zapojí a během sbírky navštíví více míst, aby vyslali koledníky a zúčastnili se doprovodných programů.

Bůh odplať všem, kteří se na Tříkrálové sbírce jakkoli podíleli.

kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

P. Jan Balík, biskupský vikář pro diakonii

Související články

Poděkování kardinála Dominika Duky a P. Jana Balíka za Tříkrálovou sbírku 2019 Tříkrálová sbírka

2. 2. 2023

Tříkrálové pokladničky jsou sečteny. Dárci projevili velkou solidaritu s lidmi v nouzi

Tříkrálová sbírka

18. 1. 2023

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka

16. 1. 2023

Tříkráloví koledníci zamířili i na ministerstvo a krajský úřad

Tříkrálová sbírka

6. 1. 2023

Centrem Prahy prošel průvod v čele s třemi králi na velbloudech