Poradna Magdala podporovala v roce 2017 maminky v začleňování se na trh práce

30. 10. 2017

Poradna Magdala podporovala v roce 2017 maminky v začleňování se na trh práce

V roce 2017 jsme mohli díky podpoře – příspěvku 300 000 Kč na odborné pracovníky od Nadace Agrofert, podporovat naše uživatelky, samoživitelky, oběti domácího násilí a oběti obchodování s lidmi, v začleňování na trh práce.

Poradna Magdala podporovala v roce 2017 maminky v začleňování se na trh práce Díky finanční podpoře Nadace Agrofert jsme se v roce 2017 mohli více zaměřovat, v rámci sociálních služeb poskytovaných Poradnou Magdala, na aktivity s uživateli související s hledáním zaměstnání a udržení těchto osob v zaměstnání. Díky možnosti využívání multidisciplinárního týmu složeného ze sociálních pracovníků, psychologů, psychoterapeutů a právničky, bylo možné dosáhnout mnohem kvalitnější kooperace s cílovou skupinou. „U uživatelek jsem vnímala velkou důležitost v podpoře jejich sebevědomí. Jako ženy v nelehké sociální situaci, dokonce po prožitých traumatech, které byly delší dobu s dětmi na rodičovské dovolené, si často nevěří a jsou nejisté v sociálních kontaktech. Nedůvěřují tomu, že roli matky budou zaměstnavatelé akceptovat. A je tedy třeba je podpořit v sebevědomí, že zvládnou skloubit obě role, a ukázat, že jim samotná práce může přinést i jiné výhody než pouze finance, např. nové kontakty a pocit stát na vlastních nohou. Určitě v těchto aspektech sehrála zásadní roli spolupráce jednotlivých členů našeho týmu,“ dodává Mgr. Martina Nemčeková, psycholožka Poradny Magdala.

Nejednalo se pouze o to nalézt práci, poslat uživatelku na pohovor a čekat na výsledek, ale mohly probíhat tréninkové aktivity, nácviky pracovních pohovorů, psaní CV, hovořit s uživatelkami o strachu z návratu do pracovního prostředí, edukovat je o náležitostech pracovních smluv, chodit s nimi na pohovory a prakticky je učit, jakým způsobem komunikovat se zaměstnavatelem, se zaměstnavatelem mít zpětnou vazbu v rámci případných vzniklých nedorozumění, motivovat uživatelky v znovunalezení sebedůvěry pro výkon zaměstnání.

Uživatelky, se kterými byly tyto aktivity pravidelně prováděny, si v průběhu roku dokázaly nalézt zaměstnání. „U klientek, které jsou v naší službě, vnímám jako zásadní problém v nemožnost využívat přirozenou širší sociální síť a čerpat z ní tak podpory v nelehké životní situaci a v nárocích, které jsou na ně kladeny v souvislosti se zaměstnáním a mateřstvím. V tuto chvíli jsou klientky často bezradné a vyhledávají naší pomoc a podporu. Podporu ve zmapování situace a schopnosti podívat se na jednotlivé možnosti reálně, protože často neví, kde začít a co vlastně vše potřebují k získání práce. Zorientovat se na trhu práce, stanovit si postupné kroky k cíli (psaní CV, nácvik telefonátů, atd.), dodržet je a nepřeskakovat tyto kroky. Učit se trpělivosti a zodpovědnosti,“ uvádí Bc. Kateřina Hrubá, sociální pracovnice Poradny Magdala.

Nadace Agrofert

Tyto činnosti byly v roce 2017 podpořeny Nadací Agrofert.

 

Související články

Poradna Magdala

26. 4. 2021

Domácí násilí roste. Poradna Magdala nabízí pomoc

Aktuálně ze sociálních služeb

15. 2. 2021

Naše kontaktní kancelář dočasně na nové adrese

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 10. 2020

Nová strategie v boji proti covid-19: Charitní domovy vybaveny testovacími přístroji

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 10. 2020

Generální vikář Jan Balík: Děkuji za vaši službu v první linii