Poradna Magdala podporovala v roce 2017 maminky v začleňování se na trh práce

30. 10. 2017

Poradna Magdala podporovala v roce 2017 maminky v začleňování se na trh práce

V roce 2017 jsme mohli díky podpoře – příspěvku 300 000 Kč na odborné pracovníky od Nadace Agrofert, podporovat naše uživatelky, samoživitelky, oběti domácího násilí a oběti obchodování s lidmi, v začleňování na trh práce.

Poradna Magdala podporovala v roce 2017 maminky v začleňování se na trh práce Díky finanční podpoře Nadace Agrofert jsme se v roce 2017 mohli více zaměřovat, v rámci sociálních služeb poskytovaných Poradnou Magdala, na aktivity s uživateli související s hledáním zaměstnání a udržení těchto osob v zaměstnání. Díky možnosti využívání multidisciplinárního týmu složeného ze sociálních pracovníků, psychologů, psychoterapeutů a právničky, bylo možné dosáhnout mnohem kvalitnější kooperace s cílovou skupinou. „U uživatelek jsem vnímala velkou důležitost v podpoře jejich sebevědomí. Jako ženy v nelehké sociální situaci, dokonce po prožitých traumatech, které byly delší dobu s dětmi na rodičovské dovolené, si často nevěří a jsou nejisté v sociálních kontaktech. Nedůvěřují tomu, že roli matky budou zaměstnavatelé akceptovat. A je tedy třeba je podpořit v sebevědomí, že zvládnou skloubit obě role, a ukázat, že jim samotná práce může přinést i jiné výhody než pouze finance, např. nové kontakty a pocit stát na vlastních nohou. Určitě v těchto aspektech sehrála zásadní roli spolupráce jednotlivých členů našeho týmu,“ dodává Mgr. Martina Nemčeková, psycholožka Poradny Magdala.

Nejednalo se pouze o to nalézt práci, poslat uživatelku na pohovor a čekat na výsledek, ale mohly probíhat tréninkové aktivity, nácviky pracovních pohovorů, psaní CV, hovořit s uživatelkami o strachu z návratu do pracovního prostředí, edukovat je o náležitostech pracovních smluv, chodit s nimi na pohovory a prakticky je učit, jakým způsobem komunikovat se zaměstnavatelem, se zaměstnavatelem mít zpětnou vazbu v rámci případných vzniklých nedorozumění, motivovat uživatelky v znovunalezení sebedůvěry pro výkon zaměstnání.

Uživatelky, se kterými byly tyto aktivity pravidelně prováděny, si v průběhu roku dokázaly nalézt zaměstnání. „U klientek, které jsou v naší službě, vnímám jako zásadní problém v nemožnost využívat přirozenou širší sociální síť a čerpat z ní tak podpory v nelehké životní situaci a v nárocích, které jsou na ně kladeny v souvislosti se zaměstnáním a mateřstvím. V tuto chvíli jsou klientky často bezradné a vyhledávají naší pomoc a podporu. Podporu ve zmapování situace a schopnosti podívat se na jednotlivé možnosti reálně, protože často neví, kde začít a co vlastně vše potřebují k získání práce. Zorientovat se na trhu práce, stanovit si postupné kroky k cíli (psaní CV, nácvik telefonátů, atd.), dodržet je a nepřeskakovat tyto kroky. Učit se trpělivosti a zodpovědnosti,“ uvádí Bc. Kateřina Hrubá, sociální pracovnice Poradny Magdala.

Nadace Agrofert

Tyto činnosti byly v roce 2017 podpořeny Nadací Agrofert.

 

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

15. 2. 2021

Naše kontaktní kancelář dočasně na nové adrese

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 10. 2020

Nová strategie v boji proti covid-19: Charitní domovy vybaveny testovacími přístroji

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 10. 2020

Generální vikář Jan Balík: Děkuji za vaši službu v první linii

Rozhovor s Šárkou Drškovou: 20 let Poradny Magdala Aktuálně ze sociálních služeb

26. 2. 2019

Rozhovor s Šárkou Drškovou: 20 let Poradny Magdala