Při základní škole sv. Jana Nepomuckého v Ugandě jsme postavili internát

5. 9. 2023 Adopce na dálku®

Při základní škole sv. Jana Nepomuckého v Ugandě jsme postavili internát

Základní škola sv. Jana Nepomuckého, kterou před třinácti lety vybudovala Arcidiecézní charita Praha v ugandské vesničce Kitule, vstupuje do nové etapy své existence. Díky českým dárcům se podařilo postavit internátní ubytování a zpřístupnit tak kvalitní vzdělání dětem ze vzdálenějšího okolí.

Ugandská základní škola nesoucí jméno českého světce je v mnoha ohledech výjimečná. Už na první pohled se liší od běžné vesnické školy. Prostorné třídy vyzdobené pestrobarevnými plakáty shrnujícími učební látku tvoří inspirativní a podnětné prostředí pro výuku. Zázemí školy zahrnuje školní jídelnu, studnu s pitnou vodou, přívod elektřiny, zděné toalety (namísto typických dřevěných latrín), školní hřiště a dokonce sochu sv. Jana Nepomuckého, která je duchovním srdcem celé školní komunity.

Hlavní předností školy, kterou pražská Charita postavila pro děti „adoptované“ na dálku, jsou však kvalitní pedagogové věnující se dalšímu profesnímu růstu. „Měli jsme štěstí, že se škola otevírala zrovna, když šel můj nejstarší syn Mark do první třídy. V roce 2018 dokončil sedmou třídu,“ říká paní Suzan Nalwoga. „Na školu nedáme dopustit. Vidíme opravdový zájem učitelů. Posíláme sem všechny naše děti,“ chválí školu čtyřnásobná maminka (se synem na prvním snímku níže ve fotogalerii).

Školu vyhledávají rodiny z širokého okolí. Více než polovina žáků na vyšším stupni trávila na cestě do školy a ze školy tři a více hodin. Někteří studenti docházeli až z osmikilometrové vzdálenosti.

Milník na cestě k větší soběstačnosti

Velký počet uchazečů ze vzdálených vesnic byl pro školu podnětem k vizi internátního ubytování. „Tento záměr jsme podpořili, protože dává dalším chudým dětem šanci na kvalitní školní docházku,“ říká David Flak z Centra zahraniční spolupráce. „Díky našim dárcům, kteří přispívají na rozvojovou pomoc v Ugandě, jsme mohli z velké části financovat stavbu čtyř internátních bloků s celkovou kapacitou 240 dětí.“

Ve vesnických oblastech Ugandy znamená otevření internátu pro školu zásadní milník, který má pozitivní dopady na kvalitu výuky a který umožňuje vzdělání dětem ze širší spádové oblasti. Internát umožnil zvýšení počtu žáků z 360 na 450. V následujících letech se internát postupně zaplní a škola pojme až 500 žáků. Větší příjem ze školného přinese škole finanční soběstačnost.

Pod ochranou sv. Ludmily a sv. Václava

Samotná stavba internátu proběhla v době koronavirové uzávěry škol v letech 2021–2022. Její náklady činily 1,7 milionů korun. Tři bloky nesou jména ugandských a českých světců: sv. Ludmily, sv. Václava a sv. Cypriana. Čtvrtý blok byl vložen pod ochranu Matky Terezy, která zasvětila svůj život pomoci chudým a trpícím.

Podpořte pomoc chudým lidem v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Zpřístupníme nejchudším lidem lékařskou péči.
  • Zorganizujeme rekvalifikační kurzy pro dospělé.
  • Zajistíme lidem přístup k pitné vodě.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Ugandy

21. 6. 2024

Proměna Nemocnice Wesunire. Česká pomoc zlepšila zdravotní péči pro tisíce obyvatel Ugandy

Česká nemocnice v Ugandě

11. 6. 2024

Česká štědrost zachraňuje životy v Ugandě: Jessica bojuje s nemocemi i chudobou

Česká nemocnice v Ugandě

2. 6. 2024

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě prošla díky české podpoře renovací

Česká nemocnice v Ugandě

14. 5. 2024

Děkuji za pomoc: Uganďanka chválí obyvatele České republiky za dar nemocnice