Tři králové vyšli letos poprvé na horu Říp

9. 1. 2014

Tři králové vyšli letos poprvé na horu Říp

Tříkrálová sbírka se tradičně koná také na Podřipsku. Organizuje ji zde Farní charita Roudnice nad Labem. Letošní ročník byl velmi vydařený. Výtěžek sbírky činil 117 345 Kč a navíc byla založena nová tradice – výstup koledníků na horu Říp.

Letošní sbírka proběhla v Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří a v 13 obcích Podřipského vikariátu. Koledovalo se od pátku 3. ledna do pondělí 6. ledna 2014. Během těchto 4 dnů se do sbírky zapojilo celkem 57 koledníků z řad dětí a mládeže, 15 dobrovolníků a 14 zaměstnanců Charity. Společně se jim podařilo vykoledovat do kasiček finanční částku 117 345 Kč.

Z dosaženého výsledku máme velikou radost, takový výtěžek jsme vůbec nečekali. Počasí sice bylo lepší, než po minulé roky – skoro vůbec nepršelo, nemrzlo a nefoukal vítr, takže jsme se nemuseli obávat o zdraví koledníků, ale není právě nejpříznivější doba. Každý šetří a obrací korunu v ruce, než jí vydá. Za dosažený výsledek vděčíme především koledníkům. Dokázali přesvědčit lidi, že i v složitém období nesmíme myslet pouze na sebe, ale musíme pomáhat těm, kteří jsou na tom hůř než my,“ uvedla po sečtení sbírky ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem Ing. Zdenka Pětníková.

Koledníci zamířili s novoročním přáním a požehnáním také za obyvateli domovů pro seniory, domů s pečovatelskou službou a pacienty léčebny dlouhodobě nemocných. „Do těchto zařízení chodíme s cílem potěšit a rozptýlit seniory a nemocné lidi, vyloudit úsměv na jejich tvářích, což se nám skutečně daří. Je to
pro nás a malé koledníky velká odměna. Naši návštěvu ohlašujeme vždy s dostatečným předstihem, abychom nikoho nepřekvapili, zbytečně nestresovali. Pak je úžasné pozorovat, jak se na nás usmívají, jakou mají radost,“
prozradila něco ze zákulisí sbírky Marcela Lysáčková.

Kromě návštěvy měst a obcí se tři králové letos poprvé vydali i na bájnou horu Říp. Položili zde základ nové tradice, kterou bude od letošního roku farní Charita dodržovat. Společně s nimi vyšel i trubač Hugo, který je na jejich cestě doprovázel. Před rotundou sv. Vojtěcha a Jiří zahráli a zazpívali tříkrálovou koledu a zúčastnili se mše svaté, která zde probíhala. „U většiny turistů, kteří si vyšli na Říp na procházku, jsme sklidili úspěch. Věděli, že jsme tři králové a neseme nějaké dary nahoru do kaple. Byla to zajímavá zkušenost a určitě se za rok nechám zase přesvědčit,“ řekl jeden z třech králů.

Část výtěžku (65 %) využije roudnická Farní charita na zajištění provozu svého Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici nad Labem a dále charitního šatníku.

„Chceme z celého srdce poděkovat všem dárcům, za jejich finanční příspěvky a vstřícný přístup k našim koledníkům. Zároveň děkujeme všem, kteří se aktivně zúčastnili sbírky – koledníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům, kteří nám pomáhali během příprav nebo vlastní organizaci této akce. Nemůžu zapomenout poděkovat za nezištnou pomoc Globusu Čakovice a dalších dobrodinců se zajištěním vynikajícího občerstvení pro účastníky tříkrálové sbírky,“ uzavírá Marcela Lysáčková.

Související informace:

Související články

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka

2. 2. 2024

Tříkrálová sbírka hlásí dosud nejvyšší výnos. Děkujeme!

Aktuálně z Běloruska

24. 1. 2024

Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

Tříkrálová sbírka

22. 1. 2024

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky