Tříkrálová naděje pro lidi v nouzi

27. 12. 2022

Tříkrálová naděje pro lidi v nouzi

Statisíce lidí začínají nový rok dobrým skutkem. Příležitost k tomu dává největší dobročinná akce v naší zemi – Tříkrálová sbírka. Malým i velkým koledníkům v královských pláštích a s královskými korunkami na hlavách přispějí lidé do zapečetěných pokladniček. Tyto peníze pak Charita promění v pomoc lidem, kteří se ocitají v tíživé životní situaci.

„Tříkrálová sbírka proběhne od 1. do 15. ledna, a to již po třiadvacáté,“ upřesňuje Pavel Šimek, koordinátor sbírky z Arcidiecézní charity Praha. „Tradičně podpoří potřebné lidi v naší zemi prostřednictvím sociálních služeb Charity i přímou pomocí konkrétním rodinám v nouzi. Desetina sbírky je určena na pomoc do zahraničí.“

Jak pomůže letošní sbírka v pražské arcidiecézi

Výtěžek podpoří profesionální sociální služby na pomoc seniorům, rodinám v tísni a lidem na okraji společnosti. Pomůže s provozem azylových domů, domovů pro seniory a center pro lidi bez přístřeší. Charitní pečovatelské služby pomohou díky ní seniorům v jejich domácím prostředí.

Nepostradatelný je její výtěžek ve službách, které na svůj provoz nezískávají žádnou veřejnou dotační podporu, například charitní šatníky pro sociálně slabé. Tříkrálová sbírka pomůže s provozem hned několika šatníků: v Benešově, Praze-Čakovicích, Praze-Modřanech a Kladně.

Díky Tříkrálové sbírce mohou Charity rozjet i nové projekty. A mnohdy jde o dofinancování velkých investičních akcí, jako je výstavba Komunitního centra sv. Anežky, které chystá Arcidiecézní charita Praha v Londýnské ulici v Praze 2 nebo sociální byty v obci Uhy, kde staví Charita Kralupy nad Vltavou.

Přímá pomoc lidem v nouzi

Část výtěžku sbírky podporuje celodiecézní, celorepublikové a zahraniční projekty. O využití 65% části však rozhoduje místní farnost či farní Charita, a tak je zajištěno, že sbírka pomáhá i přímo v místě, kde byly peníze vykoledovány.

Často míří podpora konkrétním rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitají v nouzi. „Pracuji ve škole a už je vidět, že peníze v rodinách chybí. Bylo mi smutno, když mi malá holčička před Vánoci řekla, že dárky od Ježíška letos nedostane, protože Ježíšek musí zaplatit elektřinu a uhlí,“ říká Eva Maříková, koordinátorka Tříkrálové sbírky v obci Krušovice. Nejen že krušovičtí zajistili dívence vánoční dárky, ale díky Tříkrálové sbírce plánují podpořit i rodiče čtyřleté Vanesky, kteří se krátce před Vánoci dozvěděli, že jejich dcera onemocněla leukémií. Dnes podstupuje náročnou léčbu. Maminka je s holčičkou v nemocnici, musela přestat pracovat. Otec chodí do práce a stará se o druhou dceru. „Rodina bude potřebovat podporu – jak psychickou, tak finanční a materiální, aby těžkou situaci zvládla,“ doplňuje Eva Maříková.

Konkrétním rodinám pomáhá výtěžek Tříkrálové sbírky nejčastěji s úhradou školních obědů, školních pomůcek, zájmových kroužků, sportovního vybavení či škol v přírodě, lyžařských výcviků a dalších školních akcí, u nichž je nutná finanční spoluúčast rodičů. Děti ze sociálně slabých rodin tak nemusejí být vyčleněny z kolektivu svých spolužáků.

Poselství o narození Božího Syna

Tříkrálová sbírka není jen jednou z finančních sbírek. Svátek Tří králů uzavírá vánoční období a tříkrálové koledování zároveň nese poselství o narození Božího Syna. Koledníci tak budou opět rozdávat lidem radost a přinášet poselství naděje. „Je pro nás radostí vidět, jak se starobylá tradice proměnila v největší dobročinnou akci v Česku. Děkujeme všem ochotným dárcům za jejich podporu,“ uzavírá Pavel Šimek.

Jak pomůže sbírka v pražské arcidiecézi

Podpoří profesionální sociální služby

Přispěje na další projekty pomoci

Poskytne lidem v nouzi přímou materiální pomoc

Úplný seznam záměrů Tříkrálové sbírky

  • Na www.trikralovasbirka.cz najdete kompletní seznam projektů, které Tříkrálová sbírka podpoří v roce 2023, a dále i archiv s přehledem pomoci z předchozích ročníků sbírky.

Podpořte Tříkrálovou sbírku online

Chci přispět

Související články

Poděkování kardinála Dominika Duky a P. Jana Balíka za Tříkrálovou sbírku 2019 Tříkrálová sbírka

2. 2. 2023

Tříkrálové pokladničky jsou sečteny. Dárci projevili velkou solidaritu s lidmi v nouzi

Tříkrálová sbírka

18. 1. 2023

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka

16. 1. 2023

Tříkráloví koledníci zamířili i na ministerstvo a krajský úřad

Tříkrálová sbírka

6. 1. 2023

Centrem Prahy prošel průvod v čele s třemi králi na velbloudech