Tříkrálové pokladničky jsou sečteny. Dárci projevili velkou solidaritu s lidmi v nouzi

2. 2. 2023

Tříkrálové pokladničky jsou sečteny. Dárci projevili velkou solidaritu s lidmi v nouzi

Sčítání letošního ročníku Tříkrálové sbírky je u konce. Štědří dárci letos do tříkrálových kasiček věnovali v pražské arcidiecézi celkem 9 825 139 korun (z toho 530 463 Kč darovali online). Peníze tradičně poputují na pomoc seniorům, rodinám s dětmi v nouzi i lidem na okraji společnosti a těm, kdo se ocitají ve složité životní situaci.

Koledování tří králů  se zapečetěnými charitními pokladničkami v ulicích proběhlo na počátku ledna, poté následovalo jejich úřední rozpečeťování. Možnost přispívat do Tříkrálové sbírky však mají lidé po celý rok.

Detailní letošní výsledky v jednotlivých lokalitách naleznete na webu Tříkrálové sbírky, stejně jako výsledky koledy z předchozích let.

Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se zapojily tisíce dobrovolníků, kteří navázali na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy. V pražské arcidiecézi koledovali do 2 035 zapečetěných kasiček. Do organizace sbírky se zde zapojilo přes 130 farností a farních Charit i řada církevních škol.

Poděkování otce arcibiskupa

Mimořádný výsledek letošní sbírky ocenil i pražský arcibiskup Jan Graubner: „Upřímně děkuji všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli. Nejen kvůli finančnímu výnosu, který je pro Charitu tak významný, ale taky kvůli vytváření vztahů a ovlivňování kultury směrem k pomoci potřebným a výchově nejmladší generace, kterou učíme vidět druhé, potřebné a nejen o tom mluvit, ale se aktivně zapojit do pomoci.“

Kde peníze pomohou?

Peníze nyní putují na centrální sbírkový účet. Odtud je výtěžek sbírky vždy rozdělován podle pevně daného klíče: 65 % vybraných prostředků se vrací místním Charitám a farnostem, kde byly peníze vykoledovány, 15 % je určeno na velké „nadregionální“ projekty, desetina výtěžku směřuje na pomoc do zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika a 5 % tvoří režie sbírky.

Podrobněji jsou tyto i další záměry představeny na webu Tříkrálové sbírky.

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi

Chci vědět víc

Související články

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka

2. 2. 2024

Tříkrálová sbírka hlásí dosud nejvyšší výnos. Děkujeme!

Aktuálně z Běloruska

24. 1. 2024

Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

Tříkrálová sbírka

22. 1. 2024

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky