Tříkrálové pokladničky jsou sečteny. Dárci projevili velkou solidaritu s lidmi v nouzi

2. 2. 2023

Tříkrálové pokladničky jsou sečteny. Dárci projevili velkou solidaritu s lidmi v nouzi

Sčítání letošního ročníku Tříkrálové sbírky je u konce. Štědří dárci letos do tříkrálových kasiček věnovali v pražské arcidiecézi celkem 9 825 139 korun (z toho 530 463 Kč darovali online). Peníze tradičně poputují na pomoc seniorům, rodinám s dětmi v nouzi i lidem na okraji společnosti a těm, kdo se ocitají ve složité životní situaci.

Koledování tří králů  se zapečetěnými charitními pokladničkami v ulicích proběhlo na počátku ledna, poté následovalo jejich úřední rozpečeťování. Možnost přispívat do Tříkrálové sbírky však mají lidé po celý rok.

Detailní letošní výsledky v jednotlivých lokalitách naleznete na webu Tříkrálové sbírky, stejně jako výsledky koledy z předchozích let.

Do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice se zapojily tisíce dobrovolníků, kteří navázali na starodávný lidový obyčej tříkrálové koledy. V pražské arcidiecézi koledovali do 2 035 zapečetěných kasiček. Do organizace sbírky se zde zapojilo přes 130 farností a farních Charit i řada církevních škol.

Poděkování otce arcibiskupa

Mimořádný výsledek letošní sbírky ocenil i pražský arcibiskup Jan Graubner: „Upřímně děkuji všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli. Nejen kvůli finančnímu výnosu, který je pro Charitu tak významný, ale taky kvůli vytváření vztahů a ovlivňování kultury směrem k pomoci potřebným a výchově nejmladší generace, kterou učíme vidět druhé, potřebné a nejen o tom mluvit, ale se aktivně zapojit do pomoci.“

Kde peníze pomohou?

Peníze nyní putují na centrální sbírkový účet. Odtud je výtěžek sbírky vždy rozdělován podle pevně daného klíče: 65 % vybraných prostředků se vrací místním Charitám a farnostem, kde byly peníze vykoledovány, 15 % je určeno na velké „nadregionální“ projekty, desetina výtěžku směřuje na pomoc do zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika a 5 % tvoří režie sbírky.

Podrobněji jsou tyto i další záměry představeny na webu Tříkrálové sbírky.

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi

Chci vědět víc

Související články

Tříkrálová sbírka

18. 1. 2023

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka

16. 1. 2023

Tříkráloví koledníci zamířili i na ministerstvo a krajský úřad

Tříkrálová sbírka

6. 1. 2023

Centrem Prahy prošel průvod v čele s třemi králi na velbloudech

Tříkrálová sbírka

6. 1. 2023

Tříkráloví koledníci navštívili předsedu vlády