V mezinárodním projektu usilujeme o odstranění sociálního vyloučení

30. 5. 2023

V mezinárodním projektu usilujeme o odstranění sociálního vyloučení

Odborníci z Arcidiecézní charity Praha se spolu s kolegy z Hildesheimu (Německo), Lince (Rakousko) a Krakova (Polsko) sešli na konci května v Praze u kulatého stolu, aby sdíleli zkušenosti v oblasti boje proti sociálnímu vyloučení.

„Současná doba poznamenaná vnějšími okolnostmi, jako je energetická krize, inflace a válka na Ukrajině, dostává bohužel stále více rodin na hranici chudoby a pod ni,“ říká Tomáš Huštan, účastník zmíněného mezinárodního projektu. „Boj proti zvyšujícímu se sociálnímu vyloučení spolu se strategiemi zvládání uprchlické vlny, byly tématy kulatého stolu, který se uskutečnil ve dnech 25. – 26. května v Praze.“

Přednášek a diskusí se zúčastnili odborníci z Arcidiecézní charity Praha, Arcidiecézní charity Krakov, Diecézní charity Hildesheim a Diecézní charity Linec. Středem zájmu byla mj. témata strukturální chudoby související s nízkým vzděláním některých skupin obyvatelstva, faktory ovlivňující funkčnost rodinných vztahů či potenciál potravinových bank.

Diskuse pokračovaly během exkurzí v konkrétních zařízeních sociálních služeb, které provozuje Arcidiecézní charita Praha a které se podílejí na zmírnění sociální exkluze a poskytnutí péče znevýhodněným skupinám obyvatel. Účastníci projektu navštívili Azylový dům Gloria pro matky s dětmi a Domov svaté Rodiny pro lidi s mentálním postižením.

Návštěva zahraničních odborníků proběhla díky projektu s názvem „Vzděláním proti sociálnímu vyloučení“, který je financovaný z prostředků Evropské unie v rámci výzvy Erasmus+. Výzva slouží k výměně zkušeností mezi kvalifikovanými profesionály z různých odvětví.

Součástí projektu jsou kulaté stoly v každé z partnerských Charit. První již proběhl v Hildesheimu na podzim loňského roku, další v Linci v únoru tohoto roku a poslední se uskuteční v září v Krakově. Společné prohlášení partnerských Charit spolu s brožurkou shrnující získané poznatky zakončí celý mezinárodní projekt.

„Je to pro nás významná příležitost, kdy můžeme čerpat ze zkušeností zahraničních Charit, které často fungují výrazně odlišně od českého prostředí. Je velmi obohacující vidět, jakým způsobem pracují jiné organizace při řešení stejných úkolů. Můžeme z toho čerpat inspiraci a jsem si jistý, že i naši zahraniční kolegové mohou načerpat mnoho poznatků od nás,“ uzavírá Tomáš Huštan.

5. května slaví svátek sv. Gothard, významný světec a patron německého města Hildesheim, který je pochován v místní katedrále. Roční období od 5. května 2022 do 5. května 2023 bylo připomínáno jako Rok sv. Gotharda a mezinárodní projekt „Vzděláním proti sociálnímu vyloučení“ je jednou z aktivit, která odkaz tohoto výrazného světce připomíná. Svatý Gothard se věnoval sociálním otázkám, budoval nejen kláštery a kostely, ale zřizoval i školy, nemocnice a  ústavy pro chudé. Největší péči věnoval mládeži z chudých rodin. Žil v letech 960– 1038 a s velkou horlivostí pracoval až do vysokého stáří. Byl oblíbený pro svou inteligenci, pokoru a dobrotu srdce.

Kulatý stůl probíhal v prostorách charitního penzionu U sv. Kryštofa.

Zahraniční hosté zamířili na exkurzi do Domova sv. Rodiny pro lidi s mentálním postižením.

Účastníky projektu přivítal v Arcibiskupském paláci Mons. Jan Graubner.

Část jednání proběhla na půdě Poslanecké sněmovny, kam delegáty pozvala poslankyně Věra Kovářová Železná.

Podpořte sociální služby Charity

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem v krizové situaci poskytneme odbornou pomoc.
  • Zajistíme materiální pomoc člověku v hmotné nouzi.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.
  • Seniorům, kteří potřebují stálou péči, poskytneme domov.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

29. 9. 2023

Poradna pro lidi v tísni ponese jméno sv. Vincence z Pauly, patrona charitní práce

Charita a Církev

27. 9. 2023

Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky

Novinky z ostatních Charit

25. 9. 2023

I člověk bez domova může číst Maupassanta. Podivín inspiruje lidi ve svém okolí

Pomoc lidem s postižením

20. 9. 2023

Centrum Fatima vrací do života lidi s handicapem