Výstavě fotografií z tříkrálového koledování požehnal arcibiskup Jan Graubner

12. 12. 2023

Výstavě fotografií z tříkrálového koledování požehnal arcibiskup Jan Graubner

Ve středu 6. prosince ožila Galerie Vinohradská 12 slavnostní atmosférou vernisáže výstavy My tři králové jdeme k vám…, kterou osobně zahájil mimo jiné i autor fotografií, Josef Vrážel. Soubor černobílých snímků vznikal po dobu bezmála deseti let ve spolupráci s Charitou Nový Hrozenkov a autorovi se v něm podařilo zachytit nejen půvab a krásu tradičního tříkrálového koledování na Valašsku, které před téměř čtvrtstoletím v tomto kraji znovu probudila k životu právě Charita Česká republika, ale i hluboký duchovní rozměr Tříkrálové sbírky.

Úvodního slova se ujal pražský arcibiskup Jan Graubner, který je duchovním otcem Tříkrálové sbírky. Jeho vzpomínka na první koledování v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi, kde působil před svým nástupem do Prahy, vnesla do sálu nostalgickou atmosféru počátečních nejistých krůčků průkopníků znovuobjevené tradice tříkrálového koledování.

„Z té doby si velmi dobře vzpomínám na dopis manžela jedné ředitelky Charity, který byl lékař, a protože jeho manželka byla smutná z toho, že dostala takový úkol a nevěděla si s tím rady, rozhodl se, že půjde koledovat s dětmi sám,“ vypráví Jan Graubner. „V tom dopise mi popsal, že obešli několik malých vesnic, a nejvíc ho dojaly tři věci. Zaprvé, že žádný štamgast, když vlezli do všech hospod, neodmítl dát. Za druhé, že v jedné chalupě na konci vesnice otevřel starý muž, a ten se rozplakal a říkal: Vy jste přišli i ke mně, u mě už tak dlouho nikdo nebyl! A ve třetí chalupě byla zase nějaká stará paní, která se taky divila: Přišli jste i ke mně? Já už jsem nebyla v kostele tak dlouho, tak to já zase přijdu. A tak jsem si říkal, kvůli těmto věcem to má asi ještě větší význam než jenom kvůli tomu, kolik se vybere.“

Pozornost návštěvníků zaujalo také vyprávění bývalé ředitelky Charity Nový Hrozenkov, paní Danuše Martinkové, která hovořila o specifikách práce charitních pečovatelek a ošetřovatelek v horských podmínkách – své seniory mají rozeseté v chalupách po kopcích a jezdí za nimi každý den, 365 dnů v roce, od brzkých ranních hodin až do tmy. A ve sněhu ani k chalupám horalů auty ani nedojedou, musí dojít kus pěšky.

Díky Tříkrálové sbírce na Valašku opět chodí koledníci, stará lidová tradice znovu ožila a horalé se na koledníky těší. A výtěžek sbírky naopak pomáhá Charitě financovat její služby.

Jakub Líčka, generální sekretář Charity Česká republika na závěr navázal na myšlenku pana arcibiskupa o skutečném poslání tříkrálové koledy. „Tříkrálová sbírka není jenom o číslech, počtech koledníků a počtu vybraných peněz, ale také o něčem, co nemůžeme změřit. Například úsměvy nebo množství radosti, kterou koledníci přinášejí spolu s požehnáním do těch domů. A pokud se tohle z Tříkrálové sbírky nevytratí, tak si myslím, že bude i nadále úspěšná a čeká ji zářná budoucnost.“

Role průvodkyně slavnostním večerem se skvěle zhostila Naděžda Hávová, známá také jako jedna z hlavních moderátorek podcastu ChariTALK.

Diváci si s obdivem prohlíželi jednotlivé fotografie, jejichž přirozený půvab bez jakékoliv stylizace, ale s citem pro poezii všedního dne a smyslem pro přívětivý humor, stejně jako příběhy, které vyprávějí, si zasloužily vřelé ocenění. Josef Vrážel, svým srdcem i objektivem pevně spojený s koledníky a se svým rodným krajem, věnoval Charitě Česká republika tři ze svých děl do nadcházející aukce na platformě Dobrobot, jejíž výtěžek podpoří další ročník Tříkrálové sbírky.

Výstava bude v Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu k vidění do 5. ledna 2024 každý čtvrtek od 12 do 18 hodin. V pátek 5. ledna navštíví Český rozhlas koledníci Tříkrálové sbírky. Přispět do jejich kasiček bude moci veřejnost od 9 do 12 hodin před hlavní budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě. Tříkrálová výstava bude v tento den otevřena od 9 do 14 hodin.

Související články

Tříkrálová sbírka

13. 2. 2024

Arcibiskup Jan Graubner poděkoval koledníkům Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka

2. 2. 2024

Tříkrálová sbírka hlásí dosud nejvyšší výnos. Děkujeme!

Aktuálně z Běloruska

24. 1. 2024

Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

Tříkrálová sbírka

22. 1. 2024

Probíhá sčítání Tříkrálové sbírky