Základní škola sv. Jana Nepomuckého v Kitule

Logo ZŠ. sv Jana Nepomuckého

Základní školu sv. Jana Nepomuckého jsme postavili ve vesnici Kitula takříkajíc na zelené louce. Či spíše v zelené buši. Otevřena byla v roce 2010. Dětem podporovaným českými dárci v programu Adopce na dálku® přináší tato venkovská škola kvalitní základní vzdělání.

Právě kvalita vzdělání poskytovaného dětem v programu Adopce na dálku® pro nás představovala vždy výzvu. Řada škol trpí nedostatkem vybavení i kvalitních učitelů, což má za následek nízkou úroveň výuky a špatné výsledky dětí u závěrečných zkoušek. To potom omezuje jak jejich šance na další studium, tak i na uplatnění v životě. Rozhodli jsme se proto založit školu vlastní, kde budeme na kvalitu výuky i školního prostředí jako takového dbát a dohlížet.

Přestože svým vybavením převyšuje naše škola standard většiny okolních venkovských škol, naším úmyslem nebylo vybudovat elitní školu dle evropských měřítek. Stavbu provedly místní firmy za použití místního materiálu; vzhled budov i vybavení odpovídá tomu, co je na ugandských školách běžné. Čím se však naše škola na první pohled odlišuje, je upravenost budov, výzdoba tříd a „nadstandard“ v podobě vlastní studny, zděné kuchyně či samostatné jídelny. Zaměstnáváme kvalifikované učitele, které podporujeme v dalším rozvoji a vzdělávání.

Od samého počátku fungování školy se také snažíme spolupracovat s místní komunitou, která má možnost využívat jak školní studnu, tak i halu a další prostory pro různá komunitní setkání a aktivity. Chceme komunitu co nejvíce vtahovat do dění ve škole a spolupracovat s ní na rozvoji celé oblasti.

Související informace:

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371