ADVENTNÍ VÝZVA: Obdarujte o Vánocích nejen své blízké, ale i neznámé týrané

12. 12. 2017

ADVENTNÍ VÝZVA: Obdarujte o Vánocích nejen své blízké, ale i neznámé týrané

Žijí mezi námi se skrytou bolestí a trápením. Nemohou prožít krásné a veselé Vánoce. Od těch nejbližších dostávají rány po těle i na duši, nikoliv dárky. Obracíme se na vás s prosbou o dárek pro oběti domácího násilí, kterým slouží charitní Poradna Magdala. Darujte týraným ženám v průběhu letošního adventu, času příprav na Vánoce, tuto pomoc:

  • profesionální terapeutickou službu

Zajišťují ji školení profesionálové, kteří musejí projít speciálním výcvikem. Hodina věnovaná každé takové mamince vyjde na 250 korun. Týrané ženě můžete darovat například jednu takovou uzdravující hodinu.

  • přímou materiální pomoc

Do Magdaly dorazí ženy často i s dětmi, které odešly z domova nanejvýš s doklady, potřebují se najíst a musí se někam uchýlit – je nutné koupit jim jídlo, léky, jízdenku a zajistit pobyt v bezpečí. To můžete zaplatit právě vy! Pro každou ženu potřebujeme na materiální pomoc v průměru 500 korun.

  • diagnostické pomůcky a školení

Rozklíčovat situaci v rodině, zejména s malými dětmi, nebývá jednoduché. Slouží k tomu speciální pomůcky a s nimi spojené školení minimálně dvou terapeutů. Náklady na obojí dosahují 50 000 korun.

Váš dar pošlete, prosíme, na číslo účtu Arcidiecézní charity Praha 749011/5500, variabilní symbol 4501. Děkujeme!

Paní Nany v Poradně Magdala

Poradna Magdala pomůže každý rok zhruba třem stovkám žen, které se staly obětí domácího násilí, odrazit se ode dna. Jednou z nich je paní Nany zažívala psychické i fyzické násilí ze strany svého manžela. Díky socioterapieutickým konzultacím v Poradně Magdala dokázala vzít život opět do svých rukou: „Řekla jsem „ne“ domácímu násilí. Poradna Magdala mi pomohla pochopit situaci, postavit se jí, bojovat s ní a nerezignovat. Teď jsem rozhodně psychicky silnější. Čeká mě nový život.“ Přečtěte si rozhovor s paní Nany.

Související články

Aktuálně z Ugandy

1. 6. 2023

Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy obětem domácího násilí

Pomoc rodinám v nouzi

12. 12. 2022

Měla 22 bytů, domov ale žádný. Teď jí ho pomáhá hledat Azylový dům Gloria

Pomoc rodinám v nouzi

7. 6. 2022

V Azylovém domě Gloria oslavili Den dětí

Gloria Pomoc rodinám v nouzi

3. 6. 2022

Pomáhám dětem získat sebedůvěru, říká speciální pedagožka z azylového domu