Projekt Magdala pomáhá obětem obchodu s lidmi

14. 5. 2018

Projekt Magdala pomáhá obětem obchodu s lidmi

Obchod s lidmi za jakýmkoli účelem, neboli novodobé otroctví, se celosvětově stává stále závažnějším problémem a dostává se do povědomí lidí. Stát se obětí obchodu s lidmi je jednodušší než by se mohlo zdát. Na vlastní kůži to zažila paní Jana. Vztah s přítelem se proměnil v horor, když jí začal pod pohrůžkou smrti nutit k prostituci. Utéct se jí podařilo až po několika měsících díky zapomenutému klíči v zámku. Obrátila se na Poradnu Magdala, kde získala pomoc a podporu překonat prožité trauma.

Projekt Magdala pomáhá obětem obchodu s lidmiKateřina Hrubá, sociální pracovnice Projektu Magdala, popisuje příběh paní Jany: „Obrátila se na Poradnu Magdala v podvečerních hodinách. Stála na náměstí ve městě v západních Čechách, smrákalo se, měla jen pár drobných a neměla kde strávit noc. Kontakt na Poradnu dostala v Charitě. V krátkosti popsala svou situaci a hektický útěk. Podařilo se rychle zareagovat a paní Jana ještě ten den nastoupila na cestu ze zdánlivě bezvýchodné situace.

Paní Jana poznala před pár lety přítele Pavla a kvůli němu se přestala stýkat se svou rodinou a příbuznými. Pavel byl zábavný a Jana se cítila dobře. Několik měsíců bylo vše v pořádku, žádné velké hádky nebyly. Poté, co se nastěhovali společně do nového bytu, začaly finanční problémy. Neměli peníze na zaplacení nájmu, protože Pavel dal přednost koupi auta. Problémy začínaly narůstat. Pavel řekl Janě, že kdyby dělala prostitutku, získali by peníze. Jana rázně odmítla, ale Pavel dokázal, že to myslí vážně. Zbil ji a donutil jít na trasu. Dovezl ji na výpadovku a Jana, pod pohrůžkou zbitím a zabitím, stopovala německé řidiče. Všechny peníze ještě tu noc prohrál na automatech a po příchodu domů v opilosti ji zbil tak, až Janě tekla krev z nosu a oči měla oteklé tak, že další den neviděla. Tak to pokračovalo dál, nepravidelně. Nutil Janu do prostituce, peníze propíjel, prohrál na automatech nebo koupil nové auto. Doma ji pak bil a zamykal. Na nájem nebylo tak jako tak.

Janě se podařilo utéct až po několika měsících díky zapomenutému klíči v zámku a obrátit se na Projekt Magdala. Pracovníci Magdaly podporovali Janu během celé doby vymanění se ze situace a soudního procesu. Po uplynutí téměř dvou let od prožité hrůzy, byl Pavel odsouzen na 8 let odnětí svobody za zvlášť závažný trestný čin obchodu s lidmi.“

Novodobá forma otroctví

Obchod s lidmi je považován za novodobou formu otroctví. Tzv. Palermský protokol definuje obchodování s lidmi jako najímání, přepravu, převoz, přechovávání nebo přijetí osob za účelem zneužívání za pomoci hrozby, použití síly nebo jiných forem donucení, za pomoci únosu, podvodu, uvedení v omyl nebo zneužití moci či stavu bezbrannosti nebo pomocí předání nebo přijetí plateb či výhod, a to za účelem získání souhlasu osoby mající kontrolu nad jinou osobou.

Obchodování s lidmi v kontextu české právní úpravy lze nalézt v § 168 Trestního zákoníku, zákon č. 40/2009 Sb.

Projekt Magdala pomáhá obětem obchodu s lidmiProjekt Magdala a pomoc obětem obchodu s lidmi

Projekt Magdala poskytuje obětem obchodu s lidmi či osobám blízkým obchodování s lidmi krizovou pomoc, pomoc materiální, právní poradenství a odborné sociální poradenství. Zprostředkovává ubytování v režimu utajení, doprovází oběti na úřady, k lékařům či policii a i k soudům. Při příchodu takového člověka do Poradny začíná tzv. běh na dlouhou trať, kdy je třeba se na situaci člověka dívat komplexně a pracovat tak na více rovinách současně.

Je třeba mít na paměti, že tito lidé prožili traumatickou událost, byli poníženi, mnohdy i několikrát prodáni za směšnou částku, zneužíváni a drženi v nelidských podmínkách. Jsou obzvláště zranitelní a lehce manipulovatelní. Oběti obchodování s lidmi si mnohdy ani neuvědomují, že se staly obětí trestného činu. Mají pocit, že smlouvy, které podepsaly, jsou právně závazné, vymahatelné a domnělé dluhy, které jim pachatelé vytváří, musí reálně splácet.

Obchodované osoby jsou drženy na místech proti své vůli, nemají kontrolu nad vlastním výdělkem, nemají u sebe osobní doklady a je vyhrožováno jim i jejich rodině, která může být v jiné zemi. Avšak ve většině případů obchodované osoby žádnou rodinu nemají, nechtějí se k ní vracet nebo se bojí o jejich životy, kdyby se pachatelé dozvěděli, že utekli právě tam. Dalším problémem je, že většina osob je nabrána v místě trvalého bydliště, a proto se po útěku do rodného místa nemohou kvůli zajištění bezpečnosti vrátit. Proto lidé se zkušeností s obchodem s lidmi jsou nuceni začít žít naprosto nový život, na jiném místě a lidmi, které neznají. Bez rodiny a přátel a není divu, že potřebují velkou míru podpory od organizací, jakou je právě Arcidiecézní charita Praha.

Mezi nejčastější formu obchodu s lidmi, se kterou se lze v Projektu Magdala setkat, patří nucená prostituce a nejrůznější druhy sexuálního vykořisťování. Tyto oběti jsou obzvláště zranitelné, prožily trauma z trestného činu a také proto, že u těchto žen probíhal nábor na tuto činnost nejčastěji přes partnera, rodinné příslušníky či přátele, tedy blízké osoby. Což má za následek nedůvěru k lidem a strach. Dalším rizikem jsou různé pochybné agentury a inzeráty na internetu s nabídkou „práce snů“ a neinformovanost, převážně mladých lidí. Pachatelé nejčastěji používají jako prostředky k donucení oběti psychický nátlak, vyhrožování a odebírání finančních prostředků, příp. dokladů, pokud je to v zahraničí. V současné době je už v menší míře donucování za použití fyzického násilí a drog, jejichž následky byly zjevné, a proto pachatelé v současnosti přistupují spíše tedy k psychickému nátlaku a vydírání. Oběti mají často strach, že dělají protiprávní činnost a budou po doznání odsouzeni. Avšak k porušení lidských práv dochází ve chvíli, kdy se součástí prostituce stává násilí, zneužívání a vykořisťování.

Je nutná prevence

Jako prevence se nabízí to nejzákladnější v lidské společnosti a to rozvíjet hodnotu úcty k lidskému životu, svobodě a právům každého člověka. Podpora rodiny a dobrých, zdravých vztahů a sociálních kontaktů.

To, o co se pak snaží odborníci, je informovat veřejnost, pořádat různé informační kampaně a vzdělávací aktivity (preventivní program Tváře lásky v roce 2016). Odborníci jako především lékaři, ale i další, by měli vědět, jak identifikovat oběť obchodu s lidmi, včas ji rozpoznat a jak dané osobě pomoci.

MPSVMagistrát hl. m. PrahyČinnost Poradny Magdala podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Magistrát hl. m. Prahy.

Související články

Aktuálně z Ugandy

1. 6. 2023

Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy obětem domácího násilí

Pomoc rodinám v nouzi

12. 12. 2022

Měla 22 bytů, domov ale žádný. Teď jí ho pomáhá hledat Azylový dům Gloria

Pomoc rodinám v nouzi

7. 6. 2022

V Azylovém domě Gloria oslavili Den dětí

Gloria Pomoc rodinám v nouzi

3. 6. 2022

Pomáhám dětem získat sebedůvěru, říká speciální pedagožka z azylového domu