Proměna Středního odborného učiliště v Mallongwe

7. 9. 2014 Adopce na dálku®

Proměna Středního odborného učiliště v Mallongwe

Letošní den otevřených dveří ve Středním odborném učilišti v ugandském Mallongwe byl výjimečný. Veřejnosti byl poprvé představen plně zrekonstruovaný komplex budov, jehož přestavbu v letech 2009–2013 finančně i organizačně zajistila Arcidiecézní charita Praha.

Den otevřených dveří se ve Středním odborném učlilišti koná každoročně. Přicházejí především žáci, kteří uvažují o studiu na této škole, jejich rodiče, ale i široká veřejnost. V průběhu dne se představují jednotlivé vyučovací obory, tedy obory tesař a truhlář, elektromechanik, automechanik, zedník, kadeřnice a krejčí. Studenti učiliště hrdě vystavují výsledky své práce.

Nové učebny, dílny i vybavení

Střední odborné učiliště v Malongwe převzala Arcidiecézní charita Praha v roce 2009 v naprosto nevyhovujícím stavu. V areálu stála jedna chátrající budova, dnešní hlavní učebna. Prostory internátu učiliště pronajímalo. „Školu vlastně Charita postavila znovu, “ říká Petr Polívka, zástupce pražské Charity v Ugandě. „Dnes zde jsou budovy učeben, dílny vybavené příslušnými stroji a pomůckami, ubytovny pro studenty i učitele a dokonce i malá kantýna. V zadní části areálu je pak prostor pro pěstování plodin a chov krav a koz pro školní stravování. “ Na stavbě se velkou měrou podíleli samotní studenti stavebních oborů v rámci školní praxe. Přestavba byla dokončena v prosinci roku 2013.

Jedna z nejlepších škol v regionu

Arcidiecézní charita Praha změnila postupně i systém výuky a navýšila počet oborů. Smyslem změn je kvalita výuky a dobré uplatnění studentů v praxi. Učiliště v Mallongwe si během uplynulých let získalo pověst jedné z nejlepších škol v regionu.

Související články

Uganda nemocnice Česká nemocnice v Ugandě

25. 4. 2022

Pětiletá ugandská dívka Madina se dostala k léčbě za pět minut dvanáct

Uganda děti s postižením hluchoněmé Aktuálně z Ugandy

15. 3. 2022

Handicap už dětem díky programu Adopce na dálku nebrání ve studiu

Uganda Malongwe Aktuálně z Ugandy

7. 2. 2022

Nová počítačová učebna pomůže ugandským studentům v přípravě na budoucí povolání

Uganda Adopce na dálku Aktuálně z Ugandy

16. 1. 2022

Uganda znovu otevírá školy, mnozí už se do nich ale nevrátí. Covid-19 jim sebral vzdělání